Srebrny Inżynier dla Dyrektora Oddziału Srebrny Inżynier dla Dyrektora Oddziału

Kolegium Redakcyjne najstarszego polskiego czasopisma, wydawanego od ponad 150 lat "Przeglądu Technicznego - Gazety Inżynierskiej", organu prasowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, już po raz 25 przyznawało tytuły Złotych i Srebrnych Inżynierów.

W tym roku wyróżnienie w postaci Srerbnego Inżyniera w kategorii Ekologia przypadło Dyrektorowi Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu - Januszowi Bańkowskiemu.

Uroczystość wręczenia laureatom statuetek i dyplomów miała miejsce 27 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.

Narady: od Barda do Szklarskiej Poręby Narady: od Barda do Szklarskiej Poręby

Przedstawiciele brzeskiego Oddziału BULiGL wzięli udział w Naradach Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictw RDLP we Wrocławiu: Barda Śląskiego, Kamiennej Góry, Wałbrzycha, Szklarskiej Poręby i Śnieżki, które odbywały się od 30 stycznia do 15 lutego 2019 r.

 

Głównym zadaniem NTG jest ocena gospodarki leśnej realizowanej na podstawie planu urządzenia lasu, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu" i „Programu Ochrony Przyrody" oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000".

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele DGLP, RDLP, Nadleśnictw i Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym, licznie przybyli również samorządowcy, przedstawiciele organizacji przyrodniczych i społecznych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie spotkań prezentowane były analizy zakończonego okresu gospodarczego, wyniki inwentaryzacji ekosystemów leśnych, projekt planu na przyszły okres gospodarczy oraz programy ochrony przyrody i prognozy oddziaływania planów urządzenia lasu na środowisko i obszary natura 2000.

BULiGL Oddział w Brzegu od kilku lat przedstawia na NTG prognozę rozwoju zasobów drzewnych w perspektywie 30 letniej, co spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Spotkanie to nie tylko miejsce prezentowania referatów na temat gospodarki leśnej - jest to również miejsce ożywionej dyskusji na temat znaczenia lasów i leśnictwa dla lokalnej społeczności.

Na NTG w Szklarskiej Porębie miało miejsce miłe zdarzenie: zaproszona na spotkanie emerytowana Nadleśniczy Zyta Bałazy, która całe życie zawodowe związała z Nadleśnictwem Szklarska Poręba, otrzymała od dyrektora Oddziału w Brzegu BULiGL Janusza Bańkowskiego „Honorową Klupę Taksatora z Brzegu". Był to wyraz uznania dla Pani Nadleśniczy za wieloletnią współpracę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

W Poznaniu o pracy urządzeniowców W Poznaniu o pracy urządzeniowców

O specyfice prac urządzeniowca i tematach badawczych, w których uczestniczy Oddział w Brzegu, opowiadał poznańskim studentom Janusz Bańkowski, dyrektor brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wykład przeprowadzony 21 stycznia na zaproszenie dr. hab. Romana Jaszczaka, profesora UPP, kierownika Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był okazją do zaprezentowania praktycznych aspektów działalności BULiGL. Dzięki spotkaniu na uczelni studenci Wydziału Leśnego mieli okazję do zadawania pytań i szczegółowego zapoznania się z charakterem pracy wykonywanej przez urządzeniowców.

Z młodzieżą o lasach. Spotkanie w II LO Z młodzieżą o lasach. Spotkanie w II LO

- Młodzież udowodniła, że można dyskutować o trudnych kwestiach w sposób kulturalny i merytoryczny - tak spotkanie z uczniami II LO podsumował Janusz Bańkowski, dyrektor brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Szef Biura 7 stycznia gościł w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, gdzie na zaproszenie nauczycieli i uczniów wystąpił z wykładem. Młodzież i ich wychowawcy mieli okazję posłuchać o polskim modelu leśnictwa oraz jego istotnym elemencie, jakim jest planowanie urządzeniowe.

Młodzież nie bała się zadawać trudnych pytań, więc nie obyło się również bez dyskusji na tak gorące tematy, jak gospodarka leśna na nie objętych przez Białowieski Park Narodowy obszarach Puszczy Białowieskiej.

Szlachetna Paczka od BULiGL Szlachetna Paczka od BULiGL

Już po raz drugi pracownicy brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu dołączyli do akcji Szlachetna Paczka, dzięki której przedświąteczną pomoc otrzymują rodziny z całego kraju.

Tym razem 40 pracowników Biura złożyło się na najpotrzebniejsze produkty dla jednej z brzeskich rodzin. Żywność, artykuły chemiczne i pościel zostały zapakowane w siedem paczek i trafiły już do obdarowanych, a w zamian Oddział BULiGL otrzymał podziękowania od organizatorów akcji.

Szlachetna Paczka to projekt, w który zaangażowanych jest tysiące ludzi w całej Polsce. Z pomocą wolontariuszy i ośrodków pomocy społecznej zostają wytypowane rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a chętni do pomocy – tak jak pracownicy BULiGL – zbierają fundusze, kupują za nie produkty i obdarowują potrzebujących paczkami. To już 18. edycja Szlachetnej Paczki.

Szkoliliśmy nauczycieli z techników leśnych Szkoliliśmy nauczycieli z techników leśnych

      

Technikum Leśne w Miliczu było w dniach 6-7 listopada 2018 r. gospodarzem konferencji dla nauczycieli szkół leśnych, podczas której swoją wiedzą na temat planów i taksacji dzielili się m.in. specjaliści z naszego Oddziału BULiGL.

Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli urządzania lasu szkół ministra środowiska otworzył swoim wykładem dr hab. Cezary Beker z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po nim 90-minutowy wykład poświęcony planowi urządzenia lasu poprowadzili przedstawiciele brzeskiego Oddziału BULiGL: dyrektor Janusz Bańkowski, zastępca dyrektora Marek Matyjaszczyk oraz Marek Drozd.

Drugiego dnia konferencji Marek Matyjaszczyk i Marek Drozd w trakcie szkolenia terenowego przedstawili również zagadnienia związane taksacją lasu.

Pozostałe tematy konferencji (m.in. związane z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu i powierzchniami próbnymi) przybliżyli nauczycielom specjaliści z Zarządu BULiGL: Bożydar Neroj, Jacek Gardocki, Przemysław Musiał i Roman Stelmach. Konferencję zakończył wykład Jerzego Wójtowicza z Technikum Leśnego w Tułowicach na temat metodyki nauczania urządzania lasu w szkole.

Posadziliśmy drzewa na 100-lecie niepodległości Posadziliśmy drzewa na 100-lecie niepodległości

   

Z inicjatywą uczczenia okrągłej rocznicy odrodzenia Niepodległej Polski poprzez sadzenie drzew w całym kraju wyszło Polskie Towarzystwo Leśne. W Brzegu tego zadania podjął się Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Zespołem Szkół Budowlanych i Niepubliczną Szkołą Podstawową Św. Tomasza z Akwinu.

- Dla każdego leśnika drzewo i las są symbolami jego pracy zawodowej, często traktowanej jako życiowa pasja. Trudno więc się dziwić, że ten wspaniały jubileusz chcemy uczcić sadzeniem drzew – mówił podczas zorganizowanej 12 października 2018 r. uroczystości Janusz Bańkowski, dyrektor Oddziału BULiGL.

Pretekstem do wyboru miejsca nasadzeń - Zespołu Szkół Budowlanych - była konieczność przeprowadzenia renowacji zadrzewień występujących na terenie szkoły.

- Przeprowadziliśmy społecznie inwentaryzację tych zadrzewień, wskazując, niestety, na konieczność wycinki niektórych egzemplarzy drzew, wynikającą z bezpieczeństwa uczniów. Ale dla leśnika naturalną konsekwencją wycinki jest sadzenie nowych drzew - zaznaczał dyrektor Oddziału.

Dlatego wzdłuż ogrodzenia szkoły znalazło się miejsce na kilkadziesiąt sadzonek cisa pospolitego, który – jak podkreślał dyrektor Janusz Bańkowski – jest w literaturze utożsamiany z siłą woli, rozwagą, cierpliwością. Jest przy tym w Polsce gatunkiem chronionym, a najstarszy jego okaz w naszym kraju liczy sobie około 1300 lat (szkocki rekordzista ma nawet 3000 lat!)

Zanim ostatnie sadzonki cisa trafiły do ziemi, zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć poruszającą akademię pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem", zaprezentowaną przez młodzież z „Budowlanki" i dzieci ze szkoły Św. Tomasza. Obie szkoły uczciły w ten sposób zbliżającą się rocznicę odzyskania niepodległości jak i przypadające na niedzielę Święto Edukacji Narodowej.

Potem dyrektor ZSB Renata Jabłońska-Denes, dyrektor NSP Tomasza z Akwinu Barbara Oparowska-Andruchowicz, starosta Maciej Stefański i dyrektor Janusz Bańkowski zasadzili ostatnie cztery cisy, a następnie, wspólnie z burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem, odsłonili tablicę upamiętniającą to wydarzenie. W uroczystościach wziął udział również Jarosław Góral, przewodniczący wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Warto dodać, że sadzonki cisa pospolitego zostały wyhodowane w Arboretum Leśnym w Sycowie im. Stefana Białoboka z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI.

Obejrzyj zdjęcia

BULiGL Oddział w Brzegu na Targach w Mostkach BULiGL Oddział w Brzegu na Targach w Mostkach

    

Targi gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i ochrony środowiska EKO-LAS odbyły się w Mostkach w dniach 7-9 września 2018 roku. Podczas targów, po ich oficjalnym otwarciu, odbyła się konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa pod tytułem "Drogi Leśne - potencjał rozwoju społecznych funkcji lasu".

Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia trzech prelegentów:
- prof. Andrzeja Czerniaka z UP w Poznaniu - "Tematy badawcze w zakresie drogownictwa leśnego - najnowsze technologie";
- dr. inż. Grzegorza Trzcińskiego z SGGW w Warszawie - "Udostępnianie dróg leśnych";
- mgr. inż. Radosława Srogi z BULiGL o. w Brzegu - "Udostępnianie lasu - ścieżki, drogi rowerowe, operaty drogowe i turystyczne".
Wystąpienia były szeroko komentowane podczas panelu dyskusyjnego, a największe zainteresowanie audytorium zyskały fragmenty wystąpień, które poruszały tematykę zastosowania przepisów prawa w świetle udostępniania dróg leśnych, najnowszych rozwiązań technologicznych budowy nawierzchni dróg leśnych oraz nowego opracowania dostarczanego przez BULiGL, jakim jest Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego dla nadleśnictw.

Wykład na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu Wykład na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu

Dyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu Janusz Bańkowski został zaproszony przez Sekcję Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wygłoszenia referatu o projektach realizowanych przez BULiGL.

Wykład, który miał miejsce 27 czerwca 2018 r., nosił tytuł: Innowacyjność w Urządzaniu Lasu. Opiekunem naukowym Sekcji Geomatycznej Koła Leśników jest dr inż. Paweł Strzeliński.

      

Przyrodnicze aspekty Odrzańskiej Drogi Wodnej Przyrodnicze aspekty Odrzańskiej Drogi Wodnej

14 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowa z dyskusjami panelowymi „Przyrodnicze, techniczne i gospodarcze aspekty rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej".

Odrzańska Droga Wodna jest przedsięwzięciem mogącym stać się motorem długofalowego rozwoju całej zachodniej Polski, oddziałującym na rozliczne gałęzie gospodarki, w tym transport, produkcję energii, rolnictwo, jak również leśnictwo.

Celem konferencji było zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów dla wieloaspektowej dyskusji o przyrodniczych, technicznych i gospodarczych założeniach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W sesji numer 3 zatytułowanej „Naturalne procesy przyrodnicze i ochrona ekosystemów w kontekście rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej", uczestniczył m.in. Marek Matyjaszczyk z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, który wygłosił referat pt. "Zmiany w środowisku leśnym doliny rzeki Odry".

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zaprezentowało też dwa postery:

 • „Ochrona cennych zbiorowisk leśnych w Dolinie Odry" – Anna Wójcicka-Rosińska, Dariusz Rosiński;

 • „Zastosowanie technik geomatycznych do wielkoobszarowego określania retencji zlewni" - Radosław Sroga.

Zebranie załogi i wyjazd integracyjny w Góry Stołowe Zebranie załogi i wyjazd integracyjny w Góry Stołowe

22 czerwca 2018 r. o godzinie 9 rozpoczęło się Ogólne zebranie pracowników BULiGL Oddziału w Brzegu. W zebraniu uczestniczyli pracownicy naszego Oddziału i Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Pan Adam Wasiak.

Dyrektor Oddziału Janusz Bańkowski przedstawił sprawozdanie z prac naszego Oddziału w 2017 roku oraz zaprezentował plany na 2018 r. Następnie Przewodniczący Rady Pracowniczej Oddziału Andrzej Kozak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej Oddziału. W następnej kolejności Zastępca Dyrektora BULiGL omówił sytuację, w jakiej znajduje się obecnie przedsiębiorstwo, w jaki sposób zostały zrealizowane zadania w 2017 roku oraz jaki udział ma Oddział w Brzegu w działalności przedsiębiorstwa.

Po wystąpienia prelegentów odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji w Oddziale i całym przedsiębiorstwie. Następnie Ogólne zebranie pracowników oddziału dokonało oceny działalności rady pracowniczej oddziału oraz dyrektora oddziału. Na zakończenie tej części zebrania pożegnaliśmy Panie: Stanisławę Kaliszewską i Marię Gontarek, które w tym roku odchodzą na emeryturę oraz kolegę Arkadiusza Ziarko, który nas opuścił podejmując pracę w Nadleśnictwie Prudnik.

Druga część zebrania miała miejsce na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, w Karłowie. Tam spotkaliśmy się z pracownikami parku narodowego, gdzie razem biesiadowaliśmy. Następnego dnia, pod przewodnictwem dyrektora PNGS Pana Bartosza Małka, udaliśmy się na Szczeliniec Wielki. Tam w otoczeniu niesamowitej przyrody usłyszeliśmy historię nieszczęśliwej miłości Emilki i Liczyrzepy. Na nic by były miliony lat pracy przyrody, gdyby nie zamieszkał tam Liczyrzepa. To dzięki Nim jest tam tak pięknie. Jeszcze raz piękne podziękowania Panie Dyrektorze za niesamowitą wycieczkę.

Darz Bór

Obejrzyj zdjęcia

Szóste miejsce naszych piłkarzy Szóste miejsce naszych piłkarzy

      

Reprezentacja brzeskiego Oddziału BULiGL zajęła szóste miejsce w w VI Mistrzostwach BULiGL w piłce nożnej. Turniej rozgrywany był w Cetniewie w dniach 7-10 czerwca 2018 r., a gospodarzem zmagań był Oddział w Gdyni.

Nasza drużyna w fazie grupowej przegrała z późniejszym wicemistrzem - ekipą BULiGL z Poznania oraz pokonała reprezentację olsztyńskiego Oddziału BULiGL. W ćwierćfinale ulegliśmy kolejnemu faworytowi - zespołowi z Przemyśla, który ostatecznie wygrał mistrzostwa.

Za dwa lata kolejny turniej będzie organizował Oddział w Białymstoku.

 

XIX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację XIX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację

W dniach 25-27 maja 2018 roku odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację na terenie Nadleśnictwa Bytów (RDLP w Szczecinku). W mistrzostwach uczestniczyło czternastu pracowników BULiGL Oddziału w Brzegu wraz z rodzinami, którzy zdobyli pierwsze miejsce w klasyfikacji oddziałów BULiGL. 

Duży sukces odniósł również nasz pracownik, Krzysztof Socha, który został zakwalifikowany do reprezentacji polskich leśników w Biegu na Orientację w Mistrzostwach Europy, które odbędą się na Łotwie.

Bieg sprinterski (miejski) odbył się na terenie miasta Bytów, w otoczeniu zamku krzyżackiego. Uczestnicy biegu mogli podziwiać piękno miasta, jak również popróbować miejscowego specjału - piwa Bytowskiego.

W drugim dniu, w sobotę, odbył się bieg mistrzowski na terenie lasów Nadleśnictwa Bytów w okolicach Zielonego Punktu Kontrolnego (certyfikowane stałe punkty kontrolne dla uprawiania biegu na orientację). Trasy biegły w mocno pofałdowanym terenie leśnym, z licznymi oczkami wodnymi i terenami zabagnionymi.

W trzecim dniu mogliśmy zobaczyć skutki tornada z sierpnia 2017 roku. Lasy Nadleśnictwa Bytów, obok wielu innych nadleśnictw z regionu, mocno ucierpiały w wyniku przejścia huraganowych wiatrów, w wyniku czego powstały szkody w drzewostanach szacowane na około 500 tys m3. W chwili obecnej większość powierzchni została już uporządkowana, a miejscowi leśnictw przystępują do nasadzeń młodego pokolenia. Proces ten będzie trwać około 5 lat.

Czas mistrzostw, to nie tylko czas współzawodnictwa, to również czas na spotkanie znajomych i przyjaciół. To czas rozmów i wymiany doświadczeń, jak również czas poznania nowych miejsc, kultury i ludzi.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie kolejnych Mistrzostw, zarówno gospodarzom – pracownikom Nadleśnictwa Bytów, jak również Panu Włodzimierzowi Protasiewiczowi z Ogólnopolskiego Komitetu Organizacji Biegu na Orientację Leśników. Były to bardzo udane mistrzostwa i z niecierpliwością czekamy już na następne, jubileuszowe XX na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna.

Darz Bór

Wyniki reprezentantów BULiGL Oddział w Brzegu

I miejsce dla najlepszego Oddziału BULiGL

Indywidualnie: Krzysztof Socha zakwalifikował się do reprezentacji na mistrzostwa Europy

BIEG MISTRZOWSKI

K10N:

2. Hanna Franczak

M10N:

2. Piotr Michałowski

3. Witold Michałowski

M14:

2. Mikołaj Matyjaszczyk

M21:

3.Krzysztof Socha

6. Mateusz Franczak

10. Paweł Stelter

M45:

7. Grzegorz Lew

M50:

5. Marek Matyjaszczyk

M55:

2. Janusz Liszczyk

M60:

6. Wiesław Chmielewski

 

BIEG SPRINTERSKI

kat. Biegły:

1. Janusz Liszczyk

8. Wiesław Chmielewski

kat. Młodzik:

3. Witold Michałowski

4. Mikołaj Matyjaszczyk

5. Piotr Michałowski

kat. Senior:

8. Paweł Stelter

18. Krzysztof Socha

kat. Seniorka:

1. Urszula Franczak

kat. Weteran:

8. Marek Matyjaszczyk

14. Grzegorz Lew

Obejrzyj zdjęcia

Konkurs młodych przyrodników Konkurs młodych przyrodników

Uczniowie brzeskich gimnazjów wzięli udział w Konkursie Przyrodniczym „Wiem, znam, chronię", który 18 maja 2018 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5.

Rywalizacja składała się z trzech etapów: rozwiązywania testu, rozpoznawania roślin i zwierząt na slajdach oraz rozpoznawania drzew w Parku nad Odrą. Konkurs prowadzili: Jarosław Wierzbicki z brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Magda Wincer z Nadleśnictwa Brzeg, a honorowym patronatem objął go burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Poziom przygotowania młodzieży na konkurs był bardzo wysoki, a uczestnikom i ich opiekunom należą się wielkie gratulacje. Klasyfikacja zmagań przedstawia się następująco:

I miejsce Julia Mazurkiewicz PSP 6

II miejsce Wiktoria Sowa PSP 1

III miejsce Gabriela Kolaszyńska PSP 6

Wyróżnienia Julia Dzieduszyńska PSP 5

Michał Frankiewicz PSP 8

Natalia Nowicka PSP 6

Konkursy dla młodzieży klas gimnazjalnych i podstawowych organizowane są w Brzegu od roku 1999. Tegoroczna edycja była ostatnim konkursem gimnazjalnym - organizatorzy dziękują za kilka lat współpracy i życzą uczestnikom powodzenia. W nowym roku szkolnym zapraszają do rywalizacji uczniów szkół podstawowych.


Organizatorzy konkursu:

Liga Ochrony Przyrody Oddział w Brzegu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Nadleśnictwo Brzeg

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu

 

Sponsorzy konkursu:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Nadleśnictwo Brzeg

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział we Wrocławiu

Urząd Miasta w Brzegu

Obejrzyj zdjęcia

Festyn dla dzieci Festyn dla dzieci

12 maja 2018 r. Oddział BULiGL w Brzegu zorganizował tradycyjny festyn dla dzieci pracowników. Zabawa odbyła się Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego „LEŚNIK".

Dzieci, pod opieką rodziców oraz Pań z Klubu 1 Pułku Saperów, bawiły się szampańsko przy dźwiękach muzyki, zjeżdżały i skakały na zamkach, zjeżdżalniach i dmuchanym żółwiu. Wszystkim smakowały potrawy z grilla, a szczególnie grillowane warzywa i owoce.

Do zobaczenia na następnym festynie!

Obejrzyj zdjęcia

Praktykanci z Azerbejdżanu i Francji Praktykanci z Azerbejdżanu i Francji

Nicolas Bailly i Raphael Dutrieux reprezentujący Instytut Leśny w Nancy (Francja) oraz Ibrahim Ibrahimov z Uniwersytetu Rolniczego w Ganja (Azerbejdżan) gościli w brzeskim Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

Studenci z Azerbejdżanu i Francji od 9 do 20 kwietnia 2018 r. odbywali w naszym biurze praktyki, a ich opiekunem był dr inż. Grzegorz Rączka - adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

      

Konferencja na temat turystyki leśnej Konferencja na temat turystyki leśnej

Konferencja naukowa „Turystyka i rekreacja w lasach państwowych" zgromadziła 17 kwietnia 2018 r. na brzeskim zamku leśników i naukowców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Warszawy. Efektem konferencji będzie monografia poświęcona turystycznemu wykorzystywaniu zasobów leśnych.

Organizatorem konferencji była Katedra Inżynierii Leśnej i Katedra Urządzania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współudziale Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego wre Wrocławiu oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Gości przywitał na zamku Janusz Bańkowski, dyrektor BULiGL Oddział w Brzegu, a w imieniu gospodarzy głos zabrał także Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich.

Podczas kilkugodzinnych obrad swoje referaty wygłaszali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a doświadczeniem z codziennej pracy w środowisku odwiedzanym przez licznych turystów dzielili się nadleśniczowie Nadleśnictw Milicz i Żmigród.

Jak podkreślała Anna Pikus z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, turyści coraz częściej odwiedzają tereny leśne, szukając tu z jednej strony ciszy, spokoju i relaksu, a z drugiej możliwości aktywnego spędzenia czasu.

- Naszym zadaniem jest wychodzenie na przeciw tym zjawiskom, ukierunkowanie ruchu turystycznego i pogodzenie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa lasu - podkreślała Anna Pikus.

Pierwszym zadaniem, które stoi przed Lasami Państwowymi jest inwentaryzacja wszystkich obiektów służących turystom w lesie i stworzenie zasad korzystania z nich.

- Jesteśmy obecnie na etapie ujednolicenia nazewnictwa - stworzyliśmy m.in. wspólne definicje obiektów, m.in. takich jak ścieżka rowerowa, miejsce odpoczynku, punkt widokowy - wymienia Anna Pikus. - Te definicje zostaną przekazane jednostkom w terenie i na ich podstawie zinwentaryzujemy istniejącą infrastrukturę turystyczną. Lasy są jedne, ale jednostek jest kilkaset, więc musimy mówić jednym językiem.

Dr hab. Emilia Janeczko z SGGW przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia planowania przestrzennego na terenach leśnych, dr inż. Izabela Kurtyka Marcak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła wyniki badań dotyczących turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku, z kolei dr hab. Cezary Beker wspólnie z Kingą Beker (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) omówili nowe metody upowszechniania turystyki.

O operatach turystycznych wykonywanych dla nadleśnictw opowiedział gościom konferencji prof. dr hab. Andrzej Czerniak (UP Poznań) wspólnie z Radosławem Srogą z brzeskiego Oddziału BULiGL.

Warto przypomnieć, że nasz Oddział zrealizował w ubiegłym roku pierwszy taki projekt pt. „Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Świdnica", a obecnie rozpoczął prace nad kolejną realizacją operatu turystycznego - tym razem dla Nadleśnictw Milicz i Żmigród.

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem m.in. Adama Płakseja, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, który wskazywał na konieczność zachowania równowagi między turystycznym a gospodarczym wykorzystywaniem lasu.

List Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Obejrzyj zdjęcia

Szkolenie dla Nadleśnictwa Oława Szkolenie dla Nadleśnictwa Oława

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu przeprowadziło 6 kwietnia 2018 r. szkolenie dla leśniczych i pracowników działu technicznego Nadleśnictwa Oława. Tematem był „Plan urządzenia lasu – planowanie, wykonanie i rozliczenie".

W szkoleniu wziął udział również naczelnik Henryk Litwin z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Podczas sesji kameralnej Marek Matyjaszczyk, wicedyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu, zreferował aspekty prawne planu urządzenia lasu wynikające z Ustawy o lasach oraz takie zagadnienia jak harmonogram prac, prace przygotowawcze, zawartość i sposób tworzenia wskazań gospodarczych.

Następnie Marek Drozd przedstawił regulacje użytkowania głównego, a także zagadnienia ochrony środowiska w planie urządzenia lasu.

Ostatnim punktem sesji kameralnej była prognoza rozwoju zasobów drzewnych w Nadleśnictwie Oława, którą przedstawił Janusz Bańkowski, dyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu.

Podczas sesji terenowej Bogusław Kowalczyk i Marek Drozd zaprezentowali metody pomiarów miąższości drzewa i drzewostanu z wykorzystaniem powierzchni kołowej, relaskopu, powierzchni próbnej i TLS. W trakcie prezentacji wyników określania miąższości drzewostanu, z uwzględnieniem obowiązującej metodyki w Instrukcji urządzenia lasu, zwrócono uwagę na niesprecyzowaną dokładność na poziomie drzewostanu (wydzielenia leśnego) i konieczność zmian w tym zakresie.

Następnie przedstawiciele Nadleśnictwa Oława przedstawili realizację wskazówek gospodarczych wynikających z planu urządzenia lasu. Leśniczowie wskazywali na potrzebę posiadania kompletu dokumentacji w postaci wydrukowanych operatów dla leśnictw, wraz z kompletem map tematycznych zawierających nie tylko informacje o planowanych wskazaniach gospodarczych, ale również informacje o modyfikacjach wynikających z ochrony przyrody.

Podsumowania szkolenia dokonali dyrektor Janusz Bańkowski i nadleśniczy Tomasz Dziergas.

 

 

   

Współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych Współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych

BULiGL Oddział w Brzegu wykonało nieodpłatnie dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu Ekspertyzę dendrologiczną.

Planujemy wraz z Polskim Towarzystwem Leśnym posadzić na terenie szkoły nowe nasadzenia drzew i krzewów, czym chcemy uczcić 100 rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę.

Link do strony Zespołu Szkół Budowlanych (zakładka: O szkole/Współpraca/Sponsor)

Przebudowa amfiteatru i parku Przebudowa amfiteatru i parku

 

Przebudowa amfiteatru miejskiego

wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

 

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej został partnerem projektu, który zakłada przebudowę amfiteatru i rewaloryzację jednego z miejskich parków.  

Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0016/17-00 z dnia 27.11.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę amfiteatru miejskiego oraz rewaloryzację Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Zakres robót w ramach przebudowy amfiteatru obejmuje:

 • remont widowni amfiteatru, w tym: odnowienie istniejącej konstrukcji betonowej siedzisk, wymianę siedzisk z plastikowych na wykonane z desek kompozytowych, obsianie trawą przejść między ławkami i przestrzeni pod nimi;

 • przebudowę budynku zaplecza z garderobami;

 • remont sceny, w tym podniesienie poziomu kręgu sceny do poziomu proscenium, zlikwidowanie orkiestronu;

 • przebudowę układu komunikacyjnego;

 • przebudowę oświetlenia terenu, w tym wymiana lamp i montaż szafek kablowych;

 • montaż elementów małej architektury;

 • remont ogrodzenia terenu;

 • uporządkowanie gospodarki wód opadowych;

 • wykonanie przyłączy

 • gospodarka drzewostanem i zagospodarowanie terenu zielenią.

 

Roboty w ramach rewaloryzacji Parku obejmą

 • przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku;

 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, siłownia terenowa);

 • budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej;

 • budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej;

 • budowę oświetlenia parkowego;

 • budowę monitoringu wizyjnego;

 • prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca;

 • wykonanie odwodnienia części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.

W wyniku realizacji inwestycji zrewitalizowany zostanie obszar 5,16 ha.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych projektu. Do nich zaliczono m.in.: poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury, dostosowanie amfiteatru do przepisów jakim podlega organizacja imprez masowych, warunków technicznych i przeciwpożarowych oraz poprawę wizerunku i atrakcyjności parku i amfiteatru.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Gmina Brzeg, a partnerami: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Brzegu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 8,45 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 5 mln zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to wrzesień 2018.

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego Święto Uniwersytetu Przyrodniczego

Zaplanowane na 14 listopada 2017 r. święto współpracującego z BULiGL Uniwersytetu Przyrodniczego będzie okazją do wręczenia prof. Andrzejowi Grzywaczowi tytułu doktora honoris causa wrocławskiej uczelni.

W rozmowie z Głosem Uczelni były przewodniczący Konwentu UPWr opowiada o pasji naukowca, służbie, Wrocławiu i miłości do przyrody. 

http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/46948/doktorat_honoris_causa_dla_prof_grzywacza.html

Wystawa malarstwa i fotografii leśników Wystawa malarstwa i fotografii leśników

Grzegorz Pietruńko i Marek Matyjaszczyk, dwaj leśnicy związani z brzeskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otworzyli swoje wystawy w Muzeum Piastów Śląskich.

Obu artystów łączy zamiłowanie do przyrody, a efekty ich pracy można było podziwiać podczas wernisażu, który miał miejsce 3 listopada 2017 r.

Grzegorz Pietruńko jest nadleśniczym Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, ale wcześniej przez niemal dekadę pracował w Oddziale BULiGL w Brzegu. Malarstwem pasjonuje się od najmłodszych lat, a las i myślistwo to najczęstszy motyw malowanych przez niego obrazów. - Z każdego pobytu w lesie - czy to w charakterze myśliwego, czy z pracy - w głowie pozostaje wiele wrażeń i w pewnym momencie te wrażenia znajdują ujście na płótnie - mówił Grzegorz Pietruńko. - Na tych obrazach jest dużo jesieni, bo ta kolekcja powstała w ostatnich latach w Lądku-Zdroju, a góry charakteryzują się niesamowitą paletą jesiennych barw.

Marek Matyjaszczyk jest zastępcą dyrektora brzeskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a jego pasją jest fotografia. Wystawa „Bajkał - bogowie i duchy" jest efektem dwóch podróży na Syberię, gdzie zafascynowała go nieograniczona niczym przestrzeń, dzika przyroda i niezwykle gościnni ludzie. - Bajkał zachwyca zawsze - pisze w katalogu wystawy autor. - Nie tylko urodą, ale również darami w postaci ryb - osławionego omula wędzonego na zimno za 150 rubli, ale również wodą, której zawsze jest pod dostatkiem. Obok stołów-ołtarzy, gajów, gdzie byli chowani szamani, świętych źródeł istnieją dacany i serge-koniowiązy. Drzewa rosnące w świętych miejscach, obwieszone szarfami, buddyjskimi flagami i modlitewnymi wstążkami.

Wystawy zorganizowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu wraz z Muzeum Piastów Śląskich, a patronatem objął je starosta powiatu brzeskiego Maciej Stefański.

Obejrzyj zdjęcia

Jubileusz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Jubileusz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 20 września odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 80-lecia PTG oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

Uczestnikiem zjazdu był Marian Marzec, wieloletni kierownik pracowni gleboznawczej w Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, członek PTG i Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb oraz delegat na 29 Kongres PTG.

W kolejnym dniu zjazdu, 21 września w ramach Krajowej Platformy Glebowej została zorganizowana konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby". Podczas konferencji, na zaproszenie organizatorów, Marian Marzec wspólnie z Przemysławem Musiałem z Zarządu BULiGL zaprezentowali System Wspomagania Prac Siedliskowych (SWPS) wraz z Operatorem Siedliskowym dla Nadleśnictwa Jawor.

W kolejnych dniach (22-23 września) odbyły się też warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG - gleby wytworzone z glin lodowcowych zlodowacenia warty - Wysoczyzna Skierniewicka i Wysoczyzna Łódzka.

Galeria zdjęć z warsztatów pod adresem: https://photos.app.goo.gl/v9XsGo9J20u3rwbB2

Studia Podyplomowe "Urządzanie Lasu" Studia Podyplomowe "Urządzanie Lasu"

Blisko 40 pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z całej Polski rozpoczęło studia na nowym kierunku. Inicjatorem jego powstania był Oddział BULiGL w Brzegu, który odpowiadał za organizację i przygotowanie działania studium.

Studium Podyplomowe „Urządzanie Lasu" powstało na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i jest realizowane przez Katedrę Urządzania Lasu pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana Jaszczaka.

Pierwsi studenci nowego kierunku swój inauguracyjny zjazd mieli w dniach 18-21 października w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie będą prowadzone wszystkie zajęcia, a naukę zakończą we wrześniu 2018 roku.

Wykłady prowadzą starannie dobrani pracownicy naukowi wszystkich leśnych ośrodków naukowych, a w planie zajęć są takie zagadnienia jak urządzanie lasów górskich, modele wzrostu drzew leśnych i drzewostanów, turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu czy ekonomiczne podstawy urządzania lasu.

Szczegóły na slajdach

Nagroda na Międzynarodowych Targach Leśnych! Nagroda na Międzynarodowych Targach Leśnych!

Nasz produkt "Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Dla Nadleśnictwa" zdobył
Sowę z Rogowa - nagrodę przyznawaną na Międzynarodowych Targach Leśnych
w Rogowie koło Łodzi.

Statuetkę oraz specjalny certyfikat w imieniu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu odebrał 6 września 2017 r. Radosław Sroga, Kierownik Pracowni Inżynierii Leśnej. 

Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego Nadleśnictwa stanowi kompletny opis aktualnego stanu walorów turystycznych, analizę możliwości ukierunkowania ruchu turystycznego, wskazanie potencjalnie najkorzystniejszych inwestycji, a także źródeł finansowania i możliwości współpracy z innymi podmiotami.

Jest odpowiedzią na konieczność spełniania przez lasy funkcji społecznych nie zakłócając jednocześnie gospodarki leśnej, z uwzględnieniem prawnych form ochrony przyrody.

Wykonane analizy wskazują zarówno globalne dla Nadleśnictwa, jak i szczegółowe sposoby ukierunkowania ruchu turystycznego i pozwalają na konsekwentne, jednak nie gwałtowne wygaszanie turystyki w miejscach newralgicznych z punktu widzenia ochrony lasu oraz gospodarki leśnej.

Każdy z etapów opracowania Koncepcji przebiega na drodze wielostronnych konsultacji ze Zleceniodawcą – Nadleśnictwem, a także samorządami, RDOŚ, władzami parków krajobrazowych, organizacjami pozarządowymi, towarzystwami turystycznymi i lokalnymi działaczami społecznymi. Opracowanie pozwala na wskazanie wspólnych interesów różnych stron oraz wypracowanie realistycznych, spójnych i konsekwentnych działań i inwestycji.

Nadleśnictwo otrzymuje w rezultacie cały pakiet produktów, na który składają się:

- Koncepcja zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa;
- Mapa stref atrakcyjności turystycznej Nadleśnictwa;
- Mapa stref zagospodarowania rekreacyjnego Nadleśnictwa;
- Propozycja powstania unikalnego produktu turystycznego.

Obejrzyj zdjęcia

44 lata w służbie leśnictwu 44 lata w służbie leśnictwu

 

10 lutego uczciliśmy przejście na emeryturę naszego zasłużonego pracownika Mariana Marca.

Przepracował w leśnictwie 44 lata z czego 42 w BULiGL w Brzegu. Przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Pracowni Gleboznawczo-Siedliskowej, dając się poznać jako doskonały specjalista, ceniony nie tylko w Brzegu ale również w całym środowisku leśnym. Wychował wielu gleboznawców, współpracował z ośrodkami naukowymi podnosząc na wysoki poziom jakość prac w Oddziale Brzeskim BULiGL.

Na uroczystym spotkaniu Pan Przemysław Musiał z Zarządu BULiGL odczytał list napisany przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Janusza Dawidziuka. Serdeczne słowa o dokonaniach Pana Mariana przekazali również pracownicy Lasów Państwowych: Pan Grzegorz Pietruńko Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój i Henryk Litwin Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Profesor Cezary Kabała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podkreślał dokonania naukowe Pana Marca, liczne publikacje i działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Dyrektor Oddziału Janusz Bańkowski wręczył Panom: Marianowi Marcowi i prof. Cezaremu Kabale statuetki: "Honorowa klupa taksatora z Brzegu".

Obejrzyj zdjęcia

Projekt e-Silva Projekt e-Silva

Projekt e-Silva przedstawia nowoczesny system informacji o leśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 w Polsce w odniesieniu do ich zasięgów i zróżnicowania roślinności. Na stronie poświęconej projektowi prezentowane są wyniki badań, które zostały opublikowane w książce pod tytułem „Leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000 w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Opolszczyzny".

Zarówno książka jak i strona internetowa są przewodnikiem naukowym i popularno-naukowym przydatnym w edukacji przyrodniczej, w rozpoznawaniu siedlisk przyrodniczych oraz stanowi poradnik w planowaniu zadań ochronnych i zarządzaniu leśnymi siedliskami przyrodniczymi Natura 2000.

Projekt zrealizowano we współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Strona znajduje się pod adresem: http://www.e-silva.uni.wroc.pl/

Szlachetna Paczka od pracowników Oddziału Szlachetna Paczka od pracowników Oddziału

 

Pracownicy Oddziału BULiGL w Brzegu dołączyli tegorocznej edycji akcji "Szlachetna Paczka" wspierając rodzinę Pani Grażyny i Pana Józefa. Dzięki ofiarności naszych koleżanek i kolegów udało się przygotować 12 paczek z najpotrzebniejszymi artykułami, m.in. spożywczymi, które pozwolą przygotować się do nadchodzących świąt, oraz chemicznymi, medycznymi i przemysłowymi. Paczki zostały dostarczone rodzinie w piątek 9 grudnia.

W zamian otrzymaliśmy podziękowania i bożonarodzeniowe życzenia dla całej załogi.

Naukowcy na jubileuszu BULiGL Naukowcy na jubileuszu BULiGL

60-lecie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej było okazją do organizacji seminarium naukowego poświęconego roli planowania urządzeniowego na ochronę przyrody.

18 października brzeski Oddział BULiGL zaprosił gości do Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie konferencję otworzył dyrektor Janusz Bańkowski, przedstawiając m.in. rys historyczny oddziału oraz zagadnienia ochrony przyrody w działalności biura.

Uczestnicy seminarium wysłuchali następnie referatów poświęconych ekspertyzom faunistycznym, opracowaniom fitosocjologicznym, glebowym powierzchniom wzorcowym, a także procedurom stosowanym przy uzgadnianiu zadań z zakresu ochrony przyrody. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowali projekt e-Silva, narzędzie w rozpoznawaniu i planowaniu ochrony siedlisk przyrodniczych Polski, który jest prowadzony wspólnie przez uczelnię oraz BULiGL w Brzegu.

Podczas wrocławskiej konferecji dwaj pracownicy biura: kierownik drużyny urządzania lasu 
Janusz Liszczyk oraz taksator specjalista Andrzej Grembowski otrzymali "Kordelas Leśnika Polskiego".

Honorowy Patronat nad seminarium sprawowali: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Adam Płaksej, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Michał Jęcz oraz Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Dariusz Skarżyński.

Obejrzyj zdjęcia i prezentacje z konferencji

Szkolenie z optymalizacji sieci drogowej Szkolenie z optymalizacji sieci drogowej

 

Przedstawiciele wszystkich oddziałów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej przez trzy dni gościli w Brzegu, gdzie brali udział w szkoleniu z optymalizacji leśnej sieci drogowej.

Szkolenie zatytułowane „Operaty drogowe – teoria i praktyka" prowadzili pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. Od 24 do 26 sierpnia uczestnicy zajęć poznawali takie aspekty leśnej sieci drogowej jak:

- ugruntowanie wiedzy z zakresu wykonywania operatów drogowych,

- nowe wymagania DGLP w zakresie merytorycznym oraz bazodanowym przy optymalizacji sieci drogowej,

- połączenie sieci dróg leśnych oraz leśnych szlaków operacyjnych w świetle nowych przepisów formalnoprawnych,

- praktyczne aspekty poruszania się wozów bojowych oraz pojazdów wysokotonażowych po obszarach leśnych,

- wymiana doświadczeń związanych z pracą nad optymalizacją leśnej sieci drogowej.

Szkolenie rozpoczął Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu Janusz Bańkowski. Po przywitaniu wszystkich uczestników omówił cele oraz zakres szkolenia.

W pierwszym referacie przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Marek Komorowski omówił najnowsze działania w zakresie optymalizacji sieci drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej dla nadleśnictwa i związanych z tym wymagań przy opracowaniu dokumentacji. W uzupełnieniu tego wystąpienia tematykę wymagań bazodanowych przedstawił Sławomir Łoś z Taxus IT. Referat poświęcony był przygotowaniu danych o drogach do referencji liniowej oraz utworzenia pliku XML zasilającego bazę danych SILP.

W kolejnym wystąpieniu Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle Jan Wiśniewski omówił potrzebę funkcjonowania sieci drogowej w nadleśnictwie z modelowym pozyskaniem surowca drzewnego. Prezentacja objęła specyficzne aspekty funkcjonowania użytkowania przedrębnego oraz rębnego przy bardzo wysokim udziale maszyn wielooperacyjnych. W uzupełnieniu przedstawiciele BULiGL Oddział w Brzegu przygotowali przykładową leśną sieć drogową oraz sieć szlaków operacyjnych na terenie testowanego leśnictwa Brzozówki.

Prof. Andrzej Czerniak z Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił cele wykonywania operatów drogowych.

Przedstawiciel BULiGL Oddział w Brzegu Łukasz Bloch nakreślił zakres prac przygotowawczych optymalizacji leśnej sieci drogowej, zgodnie z wymaganiami Zarządzenia nr 57 z 2015 r. Dyrektora Generalnego LP. Kolejno omówione zostały wszystkie zagadnienia przedstawione w instrukcji. Obszar zagadnień zakończono ćwiczeniami z zakresu praktycznego wyznaczania barier transportowych, obszarów transportowych, dróg głównych.

Kolejnym wystąpieniem były zapisy Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach pod redakcją Prof. Andrzeja Czerniaka. Przedstawione zostały definicje, pojęcia drogowe, przykłady konstrukcji drogowych oraz obiektów towarzyszących.

Ostatnim elementem było wprowadzenie do prac terenowych przez Łukasza Blocha oraz Jerzego Guziaka z BULiGL Oddział w Brzegu. Wprowadzenie pokazano na przykładzie aplikacji do inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej „mTrakt" przygotowanej przez Zarząd BULiGL.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od zajęć terenowych na terenie Nadleśnictwa Brzeg. Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg Paweł Bak omówił charakterystykę ogólną nadleśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji infrastruktury drogowej. Zajęcia terenowe podzielono ze względu na dwa podstawowe aspekty funkcjonowania leśnej sieci drogowej: aspekt ochrony przeciwpożarowej oraz aspekt wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi.

Zajęcia z ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone zostały pod kierownictwem Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu, której dwie jednostki – wóz bojowy oraz samochód terenowy uczestniczyły w szkoleniu. Celem szkolenia, które przeprowadził kapitan Jakubik z PSP w Brzegu było:

- wprowadzenie do ogólnie pojętej ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych,

- zaprezentowanie możliwości poruszania się wozu bojowego straży pożarnej w warunkach leśnych,

- omówienie metod współpracy jednostek PSP oraz OSP przy różnego rodzaju interwencjach,

- sposoby komunikacji załogi wozu bojowego podczas interwencji,

- przedstawienie sposobów współpracy przedstawicieli PSP oraz Nadleśnictwa Brzeg w zakresie utrzymania sieci dróg stanowiących dojazdy pożarowe oraz infrastruktury z nimi związanej.

Kolejnym etapem było testowanie promieni skrętu wozu bojowego PSP w warunkach dróg leśnych. Przedstawiciele Uniwersytetu Poznańskiego przygotowali metodami geodezyjnymi łuki o określonych promieniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Przedmiotem testów było kilka łuków o różnych promieniach wewnętrznych: 3,5 i 5 m, oraz zewnętrznych: 11 i 15 m. W warunkach terenowych wóz bojowy PSP o długości 9,7m mógł pokonać łuk o największych parametrach, co oznacza, że drogi leśne powinny być skrzyżowane w taki sposób, aby pojazd nie miał problemów z poruszaniem się w pasie jezdnym.

Dodatkowo, w trakcie przejazdów prof. Andrzej Czerniak omawiał inne ważne aspekty ochrony przeciwpożarowej na drogach leśnych. Zaliczyć tu należy: skrajnie, mijanki, place manewrowe, punkty czerpania wody, parametry oraz stan dróg stanowiących dojazdy pożarowe. Te elementy powinny znaleźć odzwierciedlenie w ramach prawidłowego funkcjonowania leśnej sieci drogowej.

W trakcie kolejnego bloku zajęć omówiono parametry samochodu do wywozu drewna (samochód trzyosiowy z przyczepą). Podczas przemieszczania się po drogach leśnych sprawdzono możliwości pokonania łuków poziomych, jak w przypadku wozu bojowego PSP. Wnioski dotyczące promieni skrętu były podobne, jak w przypadku przejazdu poprzedniego pojazdu.

Istotnym elementem części terenowej szkolenia był pokaz sprzętu do pomiaru parametrów technicznych dróg posiadanego przez Katedrę Inżynierii Leśnej UP w Poznaniu. Przedstawiono wraz ze sposobami pomiaru m.in. płytę VSS, lekką płytę dynamiczną, drogomierz i inne.

Kolejny blok zajęć przeprowadzony został przez pracowników Katedry Inżynierii Leśnej UP w Poznaniu. Pierwszy wykład dr inż. Bernard Okoński poświęcił na formalnoprawne uwarunkowania projektowania, utrzymania, remontów i inwestycji na drogach leśnych. W kolejnym wystąpieniu dr inż. Sylwester Grajewski omówił grunty oraz kruszywa. Przedstawiono obowiązujący podział na frakcje oraz charakterystykę każdej z nich. Na zakończenie każdy uczestnik szkolenia mógł własnoręcznie rozpoznać dany rodzaj gruntu bądź kruszywa oraz oszacować wilgotność optymalną danego gruntu.

Trzeci dzień szkolenia był kontynuacją realizacji operatów drogowych. Łukasz Bloch omówił elementy składające się na zakończenie prac przy tworzeniu dokumentacji. Dodatkowo na przykładach przedstawiono propozycje dobrych praktyk przy tworzeniu optymalizacji sieci drogowej nadleśnictwa. W trakcie omawiania tych zagadnień każdy uczestnik szkolenia mógł wziąć aktywny udział, wskazując na swoje doświadczenia przy realizacji poszczególnych prac.

Szkolenie zakończył Dyrektor BULiGL Oddział w Brzegu Janusz Bańkowski podsumowując trzy dni efektywnej oraz aktywnej pracy.

przejdź do galerii

Seminarium PTL na temat siedlisk górskich Seminarium PTL na temat siedlisk górskich

W dniach maju 2016 r. w Nadleśnictwach: Szklarska Poręba i Bystrzyca Kłodzka odbyły się seminaria poświęcone problemom diagnostycznym siedlisk górskich. Zostały one zorganizowane przez Koło Terenowe przy Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział we Wrocławiu przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka i Szklarska Poręba.

W trakcie części kameralnej referaty wygłosili:

- prof. dr hab. inż. Cezary Kabała – Instytut Nauk o Glebie UP Wrocław, pt. „Diagnostyka siedlisk leśnych w górach",

- Paweł Orzełek - BULiGL Oddział w Brzegu, pt. "Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Szklarska Poręba",

- dr Marek Malicki i dr Remigiusz Pielech - Uniwersytet Wrocławski, pt. "Zbiorowiska roślinne oraz Siedliska Natura 2000 w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka",

- Marian Marzec - BULiGL Oddział w Brzegu, pt. "System typologiczny Instytutu Badawczego Leśnictwa".

W trakcie sesji terenowej uczestnicy seminarium zapoznali się z wynikami prac siedliskowych realizowanych przez BULiGL Oddział Brzeg. Zarówno w Nadleśnictwie Szklarska Poręba jak i Bystrzyca Kłodzka organizatorzy zaprezentowali opisy czterech typologicznych powierzchni sedliskowych założonych w ramach prac siedliskowych. Prezentowane opis uwzględniały wyniki analiz fizyko-chemicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium w BULiGL Oddział Kraków.

W seminarium na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba głównym zagadnieniem były gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne oraz wpływ mikroklimatu na kształtowanie się warunków siedliskowych oraz jego ograniczający wpływ na dobór gatunków drzew i kształtowanie się produkcyjności siedlisk leśnych.

Natomiast tematyką seminarium w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka były nieciągłości litologiczno-pedogeniczne i gleby „nawapienne". Istotnym elementem wpływającym na troficzność gleb górskich jest układ pokryw stokowych. Od układu pokryw zależne są również warunki wilgotnościowe – poziom zalegania wody międzypokrywowej decyduje o troficzności danego siedliska. W tej części seminarium mogliśmy zapoznać się z bogatymi siedliskami lasowymi wykształconymi na glebach brunatnych i rędzinach, w paśmie górskim Krowiarek. Dla przypomnienia na terenie Dolnego Śląska występują nieliczne wychodnie wapieni, a tym samym reprezentacja rędzin jest mała.

W seminarium poświęconym tematyce siedlisk leśnych uczestniczyli członkowie i sympatycy PTL z licznych górskich nadleśnictw, pracownicy nadleśnictwa Szklarska Poręba i Bystrzyca Kłodzka oraz pracownicy BULiGL Oddziału w Brzegu. Bardzo duża aktywność i zaciekawienie uczestników potwierdziła potrzeby organizowania tego typu spotkań.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim prowadzącym seminarium: prof. dr. hab. inż. Cezaremu Kabale, Pawłowi Orzełkowi, dr. Markowi Malickiemu i dr. Remigiuszowi Pielechowi oraz Marianowi Marcowi, jak również gospodarzom - nadleśniczym: Zycie Bałazy i Kazimierzowi Śpiewakowi za wkład w zorganizowanie i przebieg seminarium, a Panu Jarkowi Góralowi – przewodniczącemu Oddziału PTL przy RDLP we Wrocławiu - za objęcie patronatem i wsparcie finansowe. A przede wszystkim uczestnikom – słuchaczom za chęć pogłębiania wiedzy gleboznawczo–siedliskowej, tak niedocenianej przez wielu przyrodników.

Do zobaczenia w przyszłym, 2017 roku, na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój.

Darz Bór

Marek Matyjaszczyk

Koło PTL przy BULiGL Oddział Brzeg

przejdź do galerii

Sudecki kornik na filmie Sudecki kornik na filmie

Na profilu koła PTL działającego w naszym oddziale pojawił się warty pokazywania film poświęcony pladze kornika drukarza. Radosław Sroga, st. specjalista ds. projektów badawczych w biurze, demonstruje w materiale gniazdo kornikowe na stałej powierzchni obserwacyjnej Monitoringu Lasu w Sudetach.

Na filmie przedstawiono biologię rozrodu kornika drukarza (Ips typographus) i sposób powstawania żerowisk. W wyniku osłabienia drzewostanów po ubiegłorocznej suszy, istnieje znaczne ryzyko wystąpienia gradacji tego owada i w konsekwencji rozpad drzewostanów świerkowych najstarszych klas wieku.

Film nakręcono na terenie nadleśnictwa Międzylesie, w masywie Śnieżnika Kłodzkiego.

Film można zobaczyć tutaj (bez konieczności posiadania konta na facebooku).

Objazdy nadleśnictw Świeradów i Jawor Objazdy nadleśnictw Świeradów i Jawor

W czerwcu pracownicy oddziału BULiGL brali udział w spotkaniach na terenie nadleśnictw Jawor i Świeradów, które związane były z realizowaniem umówna wykonanie projektów planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obu nadleśnictw.

Celem spotkań było omówienie:

- zapisów instrukcji urządzania lasu i zasad hodowli lasu,

- zapisów protokołu z Komisji Założeń Planu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- sposobu ujmowania w planie urządzenia lasu wskazań gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki nadleśnictw, na wybranych przykładach terenowych,

- sposobu przenoszenia informacji z opracowania fitosocjologicznego do sporządzanego projektu planu urządzenia lasu,

- organizacji prac, harmonogramu realizacji umowy i kontaktów z nadleśnictwami.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele RDLP we Wrocławiu oraz pracownicy nadleśnictw. W części kameralnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zastępca dyrektora oddziału Marek Matyjaszczyk omówił podstawy prawne sporządzanego projektów planu urządzania lasu, przebieg prac inwentaryzacyjnych, harmonogram prac nad planami oraz przebieg uzgodnień.

W trakcie objazdu terenowego Nadleśnictwa Świeradów uczestnicy zapoznali się ze sposobem zagospodarowania drzewostanów świerkowych, w tym uszkodzonych od zwierzyny w stopniu silnym oraz drzewostanów położonych strefie ochrony okresowej cietrzewia. Uzgodniono, że projektowany w planie sposób zagospodarowania winien uwzględniać aktualny stan drzewostanu oraz pełnione przez niego funkcje, szczególnie funkcje ochronne.

Z kolei podczas objazdu Nadleśnictwa Jawor uczestnicy zapoznali się ze sposobem zagospodarowania drzewostanów, w których zostały opisane siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk priorytetowych (*91I0). Ustalono, że w sporządzanym projekcie planu należy kontynuować prowadzone zagospodarowanie lasu.

Obecny na spotkaniu w Jaworze zastępca dyrektora RDLP we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz podziękował za zorganizowane spotkania oraz podkreślił potrzebę organizacji takich wizyt.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników spotkań za wyrażane uwagi i opinie dotyczące prezentowanych zagadnień. Szczególne podziękowania dla pracowników nadleśnictw: Świeradów i Jawor, za pomoc w organizacji.

przejdź do galerii

Podziękowanie od Zespołu Szkół Ekonomicznych Podziękowanie od Zespołu Szkół Ekonomicznych

W ramach ogólnopolskiego programu "Dzień przedsiębiorczości" grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu odwiedziła nasz Oddział zapoznając się z działalnością Biura i charakterem pracy wykonywanej przez pracowników BULiGL.

 

Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Świdnica Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Świdnica

Brzeski oddział BULiGL wykonał pilotażowo dla Nadleśnictwa Świdnica dokumentację pt. „Koncepcja zagospodarowania turystycznego". To unikatowe opracowanie o charakterze ekspercko-badawczym, zawierające podsumowanie o charakterze planistycznym. Koncepcja opracowana w Pracowni Inżynierii Leśnej BULiGL w Brzegu powstała przy udziale gmin zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa oraz organizacji turystycznych.

- Zarządzanie turystyką leśną powinno być prowadzone wespół z gminami i właściwymi organizacjami. Dzięki takiej współpracy można współtworzyć koncepcje, harmonogramy działań, plany zagospodarowania turystycznego, dzielić koszty, a także pozyskiwać dodatkowe fundusze zewnętrzne – piszą w „Przeglądzie Leśniczym": dr Andrzej Czerniak z Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który był konsultantem operatu turystycznego i Janusz Bańkowski, dyrektor BULiGL w Brzegu.

- Jest to obszerne opracowanie zawierające wiele elementów przydatnych nadleśnictwom i gminom, a także osobom korzystającym z turystyki leśnej – dodają autorzy. - Bardzo cenne jest to, że opracowanie w sposób ujednolicony pokazuje kierunki działań nadleśnictwa w zakresie turystyki, plany strategiczne gmin i propozycje samorządów lokalnych w zakresie przewidywania wspólnych działań z Nadleśnictwem Świdnica.

Rozmowa z dyrektorem Januszem Bańkowskim w nto Rozmowa z dyrektorem Januszem Bańkowskim w nto

- Powstanie leśnictwa w XVIII wieku wymusiła sytuacja szybko kurczących się terenów leśnych i konieczność zapanowania nad tym procesem. Służy temu m.in. planowanie, którym zajmujemy się w naszym biurze. Takie planowanie, które nie uszczupla, a zwiększa zasoby leśne. Leśnictwo stara się od samego początku naśladować przyrodę, ale jednocześnie ukierunkowuje ją tak, żeby osiągnąć równocześnie efekt ochronny, społeczny i gospodarczy - bo te trzy funkcje pełni dziś las.

Cała rozmowa z dyrektorem Oddziału Januszem Bańkowskim w Nowej Trybunie Opolskiej:

Obchody 60-lecia BULiGL Obchody 60-lecia BULiGL

BULiGL Brzeg -Zaproszenie

Z okazji 60-lecia powstania państwowego przedsiębiorstwa Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej brzeski oddział przygotował wystawę fotograficzną autorstwa Marka Matyjaszczyka zatytułowaną "Czujskim traktem przez Ałtaj. Na linii horyzontu".

Na wernisażu wystawy w galerii Brzeskiego Centrum Kultury w ratuszu pojawiło się kilkadziesiąt osób, a wśród nich dyrektor przedsiębiorstwa dr inż. Janusz Dawidziuk, wiceburmistrz Brzegu Tomasz Witkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg Paweł Bak, a także przedstawiciele oddziałów biura z całego kraju.

Gości przywitał dyrektor brzeskiego oddziału Biura Janusz Bańkowski, o wystawie opowiedział jej komisarz Tomasz Fronckiewicz, a przebieg ubiegłorocznej wyprawy po Republice Ałtaju przedstawił autor zdjęć - Marek Matyjaszczyk, zastępca dyrektora oddziału BULiGL w Brzegu.

 - Aby obchody 60-lecia powstania Biura były urozmaicone, to oprócz spojrzenia wstecz i przypomnienia zasług osób, które tę firmę stworzyły, chcemy też zintegrować załogę, żeby była silna, wierzyła w swoje umiejętności i była ufna swojej przyszłości - mówił podczas wernisażu dyrektor Janusz Dawidziuk.

- Leśnik musi być osobą wrażliwą na piękno, harmonię, różnorodność natury i to często przejawia sie w zainteresowaniach sztuką, w tym także fotografią. Bardzo się cieszymy, że możemy te talenty wspierać m.in. w ten sposób, organizując wystawę, która ubogaca obchody jubileuszu przedsiębiorstwa - dodawał dyrektor Dawidziuk.

przejdź do galerii

Zaproszenie na wystawę Zaproszenie na wystawę

BULiGL Brzeg -Zaproszenie

 

Prezentowane na wystawie prace, stanowią zapis podróży Marka Matyjaszczyka Czujskim Traktem po Republice Ałtaju, która miała miejsce od 15 sierpień do 6 września 2015 roku. Całość wyprawy została utrwalona na ponad 2 tys. zdjęć. W zbiorze fotografii dominują pejzaże, portrety natury i ukryte jej twarze. Każde zdjęcie to próba subiektywnej interpretacji rzeczywistości, próba uchwycenia nastroju duszy, kolejny przystanek w podróży. Często występującym motywem jest światło, kępa rudych traw, drzewa lub "leniwa" woda. Na linii horyzontu zobaczymy wiele:

- Cel, który prowadzi człowieka na kraj świata – Czujski Step

- Drzewa, które pojawiają się by trwać, na przekór czasowi i ludziom,

- Step, zdobny w kobierce traw i słonorośli, jurty, konie, jaki i wielbłądy,

- Pamięć, zaklęty w kamieniu człowiek, wczoraj – dziś – jutro,

 - Światło, mroźne poranki i ciepłe zachody, zagubiona struna czasu

 - Woda, obca dla pojęcia stepu, ale wszędobylska, zamknięta w klepsydrze.

 

Oficjalne otwarcie wystawy 14.04.2016 o godz. 17:00 w Galerii Sztuki Współczesnej Brzeskiego Centrum Kultury (Galeria -Rynek -Ratusz).

Serdecznie zapraszamy!

Przedszkolaki odkrywają piękno jesieni Przedszkolaki odkrywają piękno jesieni

W środę 7.10.2015r. Pan Łukasz Bloch z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu wraz z dziećmi z grupy III Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu odwiedzili Park Wolności. Park ten jest ozdobą naszego miasta, można tam odpocząć, dotlenić się i na pewno miło spędzić czas. Więcej na stronie infobrzeg.pl

Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 

W dniach 31.08 – 5.09.2015 r. we Wrocławiu odbył się 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego - ZASOBY GLEBOWE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Kongres swoje obrady rozpoczął Walnym Zebraniem Delegatów, którzy dokonali podsumowania minionych 4 lat, określili główne kierunki działań Towarzystwa na najbliższą kadencję. Dokonano wyboru nowych władz – ponownie na Prezesa Towarzystwa został wybrany prof. dr hab. Zbigniew Zagórski z SGGW a jednym z dwóch vice prezesów został prof. dr hab. Cezary Kabała z UP Wrocław.

Instancjonalnie Oddział Biura wspólnie z Nadleśnictwem Wołów uczestniczył w przygotowaniu sesji terenowej (2.09.2015 r.) na terenie Nadleśnictwa Wołów - „Transformacja gleb aluwialnych i siedlisk łęgowych w dolinie Odry", a kolega Marian Marzec wchodził w skład Komitetu Organizacyjnego Kongresu. W obradach Kongresu aktywnie uczestniczyli pracownicy Pracowni Gleboznawczo-Siedliskowej - Marian Marzec, Paweł Orzełek, Krzysztof Pękala, Paweł Stelter. Swoją aktywność na Kongresie zaprezentowali przygotowując łącznie 6 posterów o tematyce gleboznawczo-siedliskowej a mianowicie:

 1. Postery prezentowane w trakcie obrad plenarnych 29 Kongresu PTG
 1. Stan opracowań siedliskowych w Lasach Państwowych oraz Stan opracowań fitosocjologicznych w Lasach Państwowych

Autorzy: mgr inż. Roman Stelmach, mgr inż. Marian Marzec

 

Streszczenie: Współczesne gospodarstwo leśne wymaga gospodarowania opartego na dokładnym poznaniu przyrodniczych warunków życia lasu. Celowi temu służy system typologiczny Instytutu Badawczego Leśnictwa wg którego sporządzana jest stosowna dokumentacja siedliskowa. W ostatnich latach do szczegółowego rozpoznania warunków przyrodniczych włączono także opracowania fitosocjologiczne. Przedstawione postery prezentują stan zaawansowania tych prac w Lasach Państwowych.

 

 1. Wykorzystanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) do kartowania gleb na przykładzie gleby inicjalnej rumoszowej (IR).  Obiekt: Nadleśnictwo Wałbrzych, Obręb Wałbrzych, Leśnictwo Biały Kamień – Góra Chełmiec.

Autorzy: mgr Paweł Stelter, mgr inż. Radosław Sroga

Streszczenie: Jednym z czynników determinujących występowanie gleb inicjalnych rumoszowych jest nachylenie powierzchni terenu. W pracy wykorzystano numeryczny model terenu do utworzenia mapy spadków stoku, na podstawie której dokonać można korelacji pomiędzy nachyleniem terenu a zasięgiem występowania regosoli. Dane referencyjne pochodzą z terenowych badań własnych autorów oraz z Operatu Siedliskowego Nadleśnictwa Wałbrzych [1.01.2014] wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

 

 1. Zastosowanie Siedliskowego Indeksu Glebowego (SiG) do diagnozy siedlisk łęgowych na przykładzie łęgów nadodrzańskich położonych w Nadleśnictwie Wołów (RDLP Wrocław).

Autorzy: mgr inż. Marian Marzec, mgr inż. Paweł Orzełek

Streszczenie: W opracowaniu Operatu Siedliskowego dla Nadleśnictwa Wołów (RDLP Wrocław) wykonywanego wg kompleksowej metody typologicznej IBL, po raz pierwszy wykorzystano do diagnozy Typu Siedliskowego Lasu (TSL), diagnozę cząstkową wg właściwości chemicznych gleby pn. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG). Poster przedstawia wyniki analiz chemicznych z profili glebowych wykonanych na wzorcowych Typologicznych Powierzchniach Siedliskowych (wTPS_SIG) oraz wartość indeksu SIG oraz diagnozę cząstkową gleby na podstawie SIG, a także syntetyczną diagnozę typu siedliskowego lasu (TSL) wyznaczoną na podstawie diagnoz cząstkowych 5 diagnoz cząstkowych tj. wg trwałych elementów gleby, łatwo zmiennych elementów gleby, wg SIG oraz wg runa i wg drzewostanu.

 

 1. Postery prezentowane w trakcie sesji terenowej „Transformacja gleb aluwialnych i siedlisk łęgowych w dolinie Odry"

Wykonawca:  mgr inż. Marian Marzec,

 1. System typologiczny Instytutu Badawczego Leśnictwa - uproszczony schemat ekosystemu leśnego wg IUL cz. 3 – Prace siedliskowe [1981], Uzupełniony: Marian Marzec [2014, 2015]
 2. Stan siedliska leśnego
 3. Warianty uwilgotnienia siedlisk leśnych.

Duże zainteresowanie wśród uczestników Kongresu wzbudziła sesja terenowa zorganizowana w obszarze łęgów odrzańskich na terenie Nadleśnictwa Wołów, Leśnictwo Prawików – „Transformacja gleb aluwialnych i siedlisk łęgowych w dolinie Odry". Uczestników Kongresu z Profesorem dr hab. Jerzym Weberem – Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu, na czele, w siedzibie Nadleśnictwa Wołów powitał Nadleśniczy mgr inż. Wojciech Adamczak. Z pośród uczestników Kongresu udział w sesji terenowej wybrali m.in. prof. Georges Stoops (Depatament of Geology and Soil Science, Gent, Belgium), oraz (w kolejności alfabetycznej): prof. dr hab. Stanisław Białołusz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Stanisław Brożek (Zakład Gleboznawstwa Leśnego UR Kraków), prof. dr hab. Tadeusz Chodak (UP Wrocław), prof. dr hab. Jolanta Komisarek (Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji UP Poznań), prof. dr hab. Jerzy Morcinek (UP Poznań), prof. dr hab. inż. Edward Meller (Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, ZUT Szczecin). W części kameralnej sesji, Nadleśniczy w swoim wystąpieniu wprowadzającym w tematykę sesji terenowej, przedstawił występujące problemy w „Zagospodarowaniu powierzchni po klęskowych w Nadleśnictwie Wołów", a także problemy wynikające ze zmian stosunków wodnych na terenie Nadleśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem doliny Odry. Część terenowa natomiast odbyła się przy 2 profilach glebowych zlokalizowanych w pobliżu koryta Odry. Na przykładzie w/w profili glebowych dr inż. Dorota Kawałko wraz dr inż. Pawłem Jezierskim z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska UP Wrocław omówiła właściwości fizyko-chemiczne wraz z wyceną troficzności wg Siedliskowego Indeksu Glebowego gleb aluwialnych. Natomiast Koledzy Siedliskoznawcy z Oddziału Biura przybliżyli uczestnikom sesji metodykę prac siedliskowych w Lasach Państwowych, prezentując jednocześnie tematyczne postery, mapy siedliskowe obiektu. Prezentowane materiały kartograficzne (Operat Siedliskowy Nadleśnictwa Wołów wg stanu na 01.01.2014) zostały uzupełnione o warstwice (0,5, 1, 2, 5, m w zależności od skali mapy) pozyskane ze skaningu lotniczego (Numeryczny Model Terenu). Wyraźnie, w wymianie poglądów, został wyeksponowany Siedliskowy Indeks Glebowy w diagnozowaniu troficzności siedliska leśnego. Rolę i rangę tego wskaźnika w podejmowaniu przez Taksatora-Siedliskoznawcę decyzji o troficzności siedliska, omówił prof. dr hab. Jerzy Brożek. Zastępca Nadleśniczego mgr inż. Jacek Czepnik oraz Leśniczy Ireneusz Skorupski przedstawili uczestnikom sesji historię (z własnych doświadczeń) ostatnich trzydziestu lat zmian stosunków wodnych i ich wpływu na ekosystem i drzewostany.

Migawki z sesji plenarnej

Sesja terenowa w Obiektywie

"Biuro Urządzania Lasu w Brzegu...". NaszeMiasto.pl 19.12.2014. "Biuro Urządzania Lasu w Brzegu...". NaszeMiasto.pl 19.12.2014.

Biuro Urządzania Lasu w Brzegu. Od 60 lat mierzą i liczą drzewa

 

autor: Jarosław Staśkiewicz 2014-12-19, Aktualizacja: 2014-12-19 07:53

 

W 1954 roku w Brzegu powstał samodzielny Dział Urządzania Lasu, a firma w szczytowym okresie zatrudniała nawet 130 leśników i geodetów.

 

Dla wielu brzeżan nie związanych na co dzień z leśnictwem działalność biura, które ma w nazwie „urządzanie lasu", jest bardzo zagadkowa. Tymczasem urządzanie, to nic innego jak planowanie gospodarki leśnej: badanie stanu lasu, wyliczanie przyrostów drzew i następnie określanie ilości nasadzeń i wycinek.

- Biuro urządzania lasu opisuje nam las i planuje zadania na 10 lat, rozpisując je na każdy rok - mówi Józef Jaroszek, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg. - I muszę dodać, że z urządzeniowcami współpracuje nam się bardzo dobrze.

Przez 60 lat biuro przechodziło liczne przekształcenia, ale praca leśników w zasadniczej części nie zmieniła charakteru: nadal wyjeżdżają wiosną w teren i do późnej jesieni przemierzają lasy wykonując w nich pomiary.

- Oczywiście zmieniły się warunki pracy - mamy nowoczesny sprzęt, nie ma problemów z transportem i kwaterami, ale wciąż pozostaje bolączka związana z rozłąką z rodzinami, które moi koledzy opuszczają zwykle na prawie cały tydzień, wracając do domu tylko na weekend - zaznacza Janusz Bańkowski, szósty dyrektor w historii brzeskiego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wzrosły też oczekiwania co do wyników ich pracy. - Jest dziś trudniej, bo na lasy państwowe i na wykonawców planu jest wywierana coraz większa presja - dodaje dyrektor Bańkowski. - Zarówno presja tej strony, która chciałaby w ogóle wyeliminować gospodarkę leśną i utrzymać taką bierną, rezerwatową ochronę lasów. Jak i tej drugiej strony: która chce maksymalizacji produkcji drewna i dochodów. Plan urządzania lasu stwarza szansę, by jednak utrzymać równowagę między funkcjami: gospodarczą, społeczną i ochronną.

Dziś brzeskie biuro, które od początku istnienia ma siedzibę przy ul. Piastowskiej 9, zatrudnia 70 osób: leśników, ale też biologów, geografów czy informatyków. Urządzeniowcy dysponują też najnowocześniejszymi technologiami komputerowymi, które pozwalają sporządzać coraz dokładniejsze plany.

Ale w lesie wciąż najważniejszy jest człowiek, który od lat musi zmagać się z tymi samymi komarami. - I to się nie zmieni, podobnie jak zasada, że leśnicy z BULiGL idą do lasu niezależnie od pogody - w upale, mżawce czy podczas pierwszych przymrozków - przypomina dyrektor.

Z okazji jubileuszu prestiżowe wyróżnienia - Kordelasy Leśnika - otrzymało czterech pracowników: Janusz Bańkowski, Wacław Dempniak, Marian Marzec i Marek Matyjaszczyk,

 

Wydawca artykułu NaszeMiasto.pl (http://www.naszemiasto.pl/).

Link do strony: http://brzeg.naszemiasto.pl/artykul/biuro-urzadzania-lasu-w-brzegu-od-60-lat-mi...

60 lat Działu Urządzania Lasu w Brzegu

1 października 1954 roku powołano samodzielną jednostkę pod nazwą Dział Urządzania Lasu w Brzegu - i tak wszystko się zaczęło.

 

Z tej, oto okazji w dniu 5 grudnia 2014 roku, w Brzegu – w Muzeum Piastów Śląskich odbyło się seminarium naukowe: „60 lat od utworzenia Działu Urządzania Lasu w Brzegu”. Pod honorowym patronatem: Janusz Dawidziuk, Kazimierz Szabla i Grzegorz Pietruńko.

 

Seminarium otworzył Janusz Bańkowski – Dyrektor Oddziału BULiGL w Brzegu. Po przywitaniu uczestników seminarium przedstawił jego program, a przebiegało ono tak:

 1. Referat wprowadzający „Historia Oddziału BULiGL w Brzegu – Janusz Bańkowski
 2. Wystąpienia Gości: Janusz Dawidziuk (Dyrektor BULiGL), Wiesław Krzewina (Z-ca Dyrektora Generalnego LP), Kazimierz Szabla (Dyrektor RDLP w Katowicach), Grzegorz Pietruńko (Dyrektor RDLP we Wrocławiu), Michał Jęcz (Dyrektor RDOŚ we Wrocławiu)
 3. Uroczyste wręczenie Kordelasów Leśnika dla: Janusza Bańkowskiego, Wacława Dempniaka, Mariana Marca, Marka Matyjaszczyka
 4. i Odznak BULiGL dla pracowników Lasów Państwowych

Część referatowa

 1. Określanie niektórych cech taksacyjnych drzewostanów z użyciem danych lotniczego skanowania laserowego” – Prof. dr hab. Stanisław Miścicki
 2. Nowoczesne technologie i rozwiązania w inżynierii leśnej” – Prof. dr hab. Andrzej Czerniak
 3. Wybrane problemy gospodarowania wodą w lasach” – Prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr hab. Jan Tyszka
 4. Teoretyczne i praktyczne urządzanie przyrody w lasach” – dr hab. Zygmunt Kącki

Część artystyczna

Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia z Brzegu

 

 

 

Szanowne Panie

Szanowni Panowie

 

Serdecznie dziękuję za pamięć i przybycie na Jubileusz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Sześćdziesiąta rocznica utworzenia Działu Urządzania Lasu w Brzegu była okazją do przypomnienia historii naszej organizacji i ludzi, którzy z pasją pracowali w służbie polskich lasów. Dzisiaj, przy coraz większej presji na Lasy Państwowe ze strony środowisk żądających ograniczenia funkcji gospodarczej lub odwrotnie generowania nadwyżek finansowych, szczególnego znaczenia nabierają plany urządzenia lasu, które profesjonalnie wykonane mogą zapewnić trwałość lasu i zrównoważony jego rozwój.

Państwa obecność na seminarium naukowym zorganizowanym z tej okazji jest dla nas zaszczytem i będzie nas motywować do jeszcze większego zaangażowania na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, dzięki którym mogliśmy zorganizować to seminarium:

Januszowi Dawidziukowi, Kazimierzowi Szabli i Grzegorzowi Pietruńce – patronom honorowym,

Wiesławowi Krzewinie - Zastępcy Dyrektora Generalnego LP

Pawłowi Kozerskiemu – Dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Grażynie Koteckiej – Dyrektorce PSM I stopnia w Brzegu

Pracownikom BULiGL Oddział w Brzegu

 

DARZ BÓR

Janusz Bańkowski

 

 

Listy gratulacyjne
 

 


Kursokonferencja - „Gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Białystok” Kursokonferencja - „Gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Białystok”

Brzeg, dnia 29 września 2014

Kursokonferencja - „Gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Białystok"

            W dniach 26-28 września 2014 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odbyła się kursokonferencja pod tytułem „Gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Białystok". Udział w niej wzięli leśnicy czescy -pracownicy UHUL i Ředitelstvi ČIŽP Praha, leśnicy dolnośląscy –pracownicy nadleśnictw, RDLP i ZOL oraz pracownicy BULiGL Oddział w Brzegu. Organizatorem wyjazdu był Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

            W trakcie pobytu odbyliśmy wycieczkę po Białowieskim Parku Narodowym, gdzie m.in. zwiedziliśmy Rezerwat Żubrów i Muzeum PN. To tu mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób realizowane są idee ochrony przyrody, nie tylko poprzez istniejącą sieć rezerwatów przyrody, lecz również z pozostawianiem zamierających drzew i drzewostanów ponad 100 letnich -ponoć dla dobra przyrody, czy CZŁOWIEKA też?

            Z dużą uwagą wysłuchaliśmy informacji Aleksandra Lickiewicza -Z-cy Nadleśniczego, o prowadzonej gospodarce leśnej przez Nadleśnictwo Krynki. W trakcie wyjazdu terenowego mogliśmy zapoznać się z pracami związanymi z prowadzoną przebudową drzewostanów, przede wszystkim sosnowych na gruntach porolnych. Całą grupę oczarowała edukacja leśna prowadzona przez nadleśnictwo. Pobyt w siedzibie Nadleśnictwa Krynki zostanie zapamiętany na długi czas. To, co tam zobaczyliśmy, będzie stanowić wzór godny naśladowania i do westchnienia –a jednak można.

            Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka nie tylko mogliśmy zapoznać się z warunkami prowadzenia gospodarki leśnej, ale również uczestniczyć w marszobiegu na orientację. Dzięki Panu Włodzimierzowi Protasiewiczowi (RDLP w Białymstoku) –Prezesowi Fundacji Sport i Przyroda OKO BnOL, mogliśmy zapoznać się z ideą udostępnienia lasu poprzez Zielony Punkt Kontrolny –ZPK Topiło Osada. Na starcie marszobiegu stawiła się liczna międzynarodowa grupa, na mecie czekały na nich dyplomy i nagrody.

                        Ostatniego dnia, w drodze powrotnej, mogliśmy podziwiać piękno Białegostoku. Miasta nowoczesnego i otwartego na przybyszów.

            A wszystko to dzięki opiece Jerzego Małyszki – dyrektora BULiGL Oddział w Białymstoku i jego pracowników. Swoje piętno mocno odcisną Janusz Porowski i Adam Majer – pracownicy Oddziału BULiGL. We wspomnieniach pozostanie, nie tylko „duch Puszczy", a przede wszystkim Jacek Ksepko, który nie rozstawał się z gitarą i niestrudzenie raczył śpiewem, aż do „wyłączenia prądu".

            W trakcie licznych rozmów, o sposobie funkcjonowania gospodarki leśnej w Polsce i Republice Czeskiej, narodził się pomysł o zacieśnieniu współpracy czeskich i polskich leśników w ramach towarzystwa leśnego. Przedstawiciele czeskiego i polskiego towarzystwa leśnego podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz lasów.

                        Za pięknymi wspomnieniami stoją konkretni ludzie:

Jacek Ksepko, Aleksander Lickiewicz, Adam Majer, Jerzy Małyszko, Jerzy Porowski, Maria i Włodzimierz Protasiewiczowie jak i pracownicy internatu Technikum leśnego w Białowieży, przewodnik z meczetu w Kruszynianach, obsługa Wiaty Hotelu Białowieża i cateringu. To dzięki Wam pozostanie z nami piękna Ziemia Białostocka. Dziękuję bardzo.

 

                                                                                                          Darz Bór

Koło PTL przy BULiGL Oddział w Brzegu – M. Matyjaszczyk

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na gruntach w zarządzie nadleśnictwa – doświadczenia praktyczne Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na gruntach w zarządzie nadleśnictwa – doświadczenia praktyczne

Zachęcamy do lektury najnowszego numery Postępów Techniki w Leśnictwie (nr 126) poświęconego w całości tematyce planów zadań ochronnych w obszarach Natura 2000. Szczególnie polecamy artykuł autorstwa Dariusza Rosińskiego i Anny Wójcickiej-Rosińskiej zatytułowany Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na gruntach w zarządzie nadleśnictwa – doświadczenia praktyczne.

 

"Rocznice polskich leśników" Gazeta Brzeska 09.07.2014. "Rocznice polskich leśników" Gazeta Brzeska 09.07.2014.

Polscy leśnicy w bieżącym roku obchodzą dwie rocznice: 90 lat istnienia Lasów Państwowych oraz 60. rocznicę funkcjonowania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

Z tej okazji w sobotę 28 czerwca 2014 r. odbył się festyn zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu. Na odrzańskiej Wyspie Słodowej w centrum stolicy Śląska „rozłożyły się obozem" wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Wrocław oraz brzeski oddział BULiGL, jako że od samego początku swego istnienia jego pracownicy przeprowadzają prace taksacyjne i inwentaryzacyjne dolnośląskich lasów.

Wielka różnorodność atrakcji, jaką zaprezentowały dolnośląskie nadleśnictwa, skutecznie przyciągała mieszkańców Wrocławia. Dzieci, młodzież i dorośli brali udział w różnych konkursach, podczas których malowano, klejono i odgadywano wszystko to, co wiąże się z tematyką przyrodniczą i leśną. Były też inne atrakcje: występy hejnalistów, opowieści o leśnych zwierzętach łącznie z prezentacja ich głosów, także degustacja kiełbasek z dziczyzny, tradycyjny myśliwski bigos, a także pokaz ptaków drapieżnych, wśród których zobaczyć można było m. in. jastrzębia oraz największe sokoły - białozora i raroga, a z dużych sów - puchacza.

Na stoisku brzeskiego oddziału BULiGL zainteresowani, bez względu na wiek, zaznajamiali się ze stosowaną w terenie aparaturą pomiarową i z różnego typu specjalistycznymi mapami leśnymi, a także mogli poznać smak „krówek", których kaloryczność jest doceniana przez leśników i przyrodników podczas pracy w terenie, w myśl ukutego jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej przez Wańkowicza hasła: „Cukier krzepi".

Na wielu osobach odwiedzających brzeskie stoisko duże wrażenie robiła tzw. ortofotomapa, która w różnych kolorach prezentuje drzewostan porastający, ukazywany z lotu ptaka teren.

Wśród gości, którzy odwiedzili stoisko brzeskiego oddziału BULiGL, był Grzegorz Pietruńko, dyrektor RDLP Wrocław, a także szefowie dolnośląskich nadleśnictw. Przybyłych witał dyr. Janusz Bańkowski - szef brzeskiego oddziału BULiGL. Nasze stoisko obsługiwała ekipa w składzie: Magdalena Błońska, kier. Józef Zięba, Rafał Krzaczek, Michał Kampa i autor.

Polscy leśnicy mają podstawy do świętowania. W ciągu niespełna 70 lat od zakończenia II wojny światowej, dzięki ich zaangażowaniu, wzrosła o połowę powierzchnia borów i lasów - na przełomie lat 40. i 50. XX w. tereny zadrzewione zajmowały ok. 21% powierzchni kraju, a obecnie jest to ponad 30% obszaru Polski. Poza tym leśnicy we współpracy z przyrodnikami, angażują się w różne projekty, mające skutecznie chronić polską przyrodę.

 

Marek Stajszczyk

 

Artykuł został zamieszczony za zgodą wydawcy Gazety Brzeskiej (http://www.gazetabrzeska.eu).

Link do strony: http://issuu.com/gazetabrzeska/docs/gazeta_brzeska_691/11?e=2416978/8564815.

 

Zabawa choinkowa Zabawa choinkowa

   W dniu 25 stycznia 2013 roku odbyła się coroczna zabawa choinkowa, organizowana przez BULiGL Oddział w Brzegu. Do udziału zaproszone zostały dzieci pracowników przedsiębiorstwa, wychowankowie domu dziecka w Skorogoszczy oraz opiekunowie. Liczne konkursy i zabawy z nagrodami uatrakcyjniły czas oczekiwania na specjanego gościa. Kulminacyjnym punktem było pojawienie się św. Mikołaja, który przybył do nas z Laponii, by rozdać naszym pociechom paczki pełne słodyczy. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej fotogalerii!

Szkolenie urządzeniowe w BULiGL Oddział w Brzegu Szkolenie urządzeniowe w BULiGL Oddział w Brzegu

   W dniach 11–14 grudnia 2012 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników BULiGL Oddziału w Brzegu, zaproszonych gości –przedstawicieli Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym oraz pracowników Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach. Przewodnim tematem szkolenia było: „Planowanie urządzeniowe -podstawy dobrego planowania urządzeniowego”. Sesję szkoleniową – 11 grudnia -rozpoczął dr Jan Ceitel (UP Poznań) z referatami na temat: „Odnawianie i pielęgnowanie ważniejszych gatunków drzew leśnych” oraz „Przebudowa drzewostanów”. Drugiego dnia słuchacze „odświeżali” wiedzę z zakresu metod urządzania lasu w cyklu „Urządzanie wczoraj i dziś a jutro?”. Wykłady wygłosili: dr hab. Roman Jaszczak (UP Poznań) na temat: „Regulacja a uwarunkowania prawne”, „Wybrane historyczne metody urządzania lasu”, „Ład przestrzenny lasu” i „Teoretyczny opis lasu” oraz prof. dr hab. Ryszard Poznański (UR Kraków): „Analiza zmian zasobów drzewnych w minionym 30-leciu, wraz z określeniem urządzeniowych przyczyn je powodujących”, „Zasady wyboru pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych w gospodarstwie zrębowym i przerębowo-zrębowym z rębnią częściową” i „Zasady regulacji rozwoju lasów różnowiekowych (ochronnych, specjalnych i przerębowych”. Trzeci i czwarty dzień poświęcone były ochronie lasu i ochronie przyrody. Referaty wygłosili pracownicy Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu na tematy: „Instrukcja Ochrony Lasu a prace urządzeniowe w nadleśnictwie”, „Szkodniki starszych drzewostanów sosnowych”, „Choroby drzewostanów sosnowych”, „Szkodniki upraw i młodników sosnowych” oraz „Choroby młodników i upraw sosnowych”. Wykładem dr Zygmunta Kąckiego (UW) „Siedliska przyrodnicze, a ochrona przyrody w planie urządzenia lasu” rozpoczęto część poświęconą ochronie przyrody, a szczególnie obszarom Natura 2000 w planie urządzenia lasu i ograniczeniom z tego tytułu. Ostatniego –czwartego dnia – dr Marcin Kadej i dr Adrian Smolis (UW) wygłosili referat „Entomofauna - gatunki naturowe, chronione i rzadkie – rozpoznawanie, biologia, siedliska gatunku i ochrona”, a pan mgr Marek Stajszczyk (BULiGL Oddział Brzeg) „Ornitofauna -gatunki naturowe, chronione i rzadkie –rozpoznawanie, biologia, siedliska gatunku i ochrona”.

Szkolenie odbyło się na terenie Zamku Piastowskiego w Brzegu –za udostępnienie, którego serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Pawłowi Kozerskiemu.
Dziękujemy również prelegentom za przygotowanie i przeprowadzenie sesji referatowej.
Darz Bór 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej fotogalerii!

Wycieczka w Bieszczady Wycieczka w Bieszczady

   W dniach 28-30 września 2012 roku mieliśmy okazję zorganizowania wycieczki w Bieszczady dla grupy Czeskich leśników z różnych oddziałów tamtejszych Biur Urządzania Lasu (UHUL). Nasze wzajemne kontakty mają już wieloletnią historię (szczególnie z Hradec Kralove) i mamy nadzieję na kontynuację ich w przyszłości. Nocowaliśmy w Hotelu Górskim w Ustrzykach Górnych. Pierwszego dnia opiekował się nami pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego Pan Adam Szary. Pokazał nam występujące w Bieszczadach torfowiska wysokie z unikatową roślinnością. Następnie zabrał nas na urokliwą trasę w połoniny. Zdobyliśmy Tarnicę i wróciliśmy do Ustrzyk Górnych. Wieczorem mieliśmy okazję poznać muzyczne zdolności naszych gości przy zbiorowych śpiewach z gitarami. Następny dzień był poświęcony Nadleśnictwu Stuposiany, które przyjęło nas nadzwyczaj gościnnie. Zastępca Nadleśniczego Pani Ewa Tkacz wraz z Panem Andrzejem Luks oprowadzili nas po nowo otwartej zagrodzie żubrzej, podzielili się swoimi doświadczeniami z naturalnymi odnowieniami bukowymi i jodłowymi. Obiad zjedliśmy przy ognisku, gdzie przywitali nas i poświęcili swój czas Dyrektor Regionalnej Dyrekcji w Krośnie Pan Edward Balwierczak i Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany Jan Mazur.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej fotogalerii!

Nekrolog Aleksander Leśniczak Nekrolog Aleksander Leśniczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lutego 2012 roku zmarł Aleksander Leśniczak wyjątkowy człowiek, leśnik, wieloletni pracownik Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
 

ś.p.

Aleksander Leśniczak

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i szczerego żalu.

Pracownicy
Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej

Zabawa choinkowa Zabawa choinkowa

Zabawa choinkowa   W dniu 3 lutego 2012 roku odbyła się coroczna zabawa choinkowa, organizowana przez BULiGL Oddział w Brzegu, dla dzieci wraz z opiekunami.
Tradycyjnie uczestnikami zabawy byli również wychowankowie domu dziecka ze Skorogoszczy. W zabawie uczestniczyły małe dzieci i te większe też;).
Liczne konkursy z nagrodami uatrakcyjniły przebieg imprezy.
Wielką niespodzianką dla wszystkich było pojawienie się św. Mikołaja, który wszystkim grzecznym dzieciom wręczył słodkie prezenty...

Zapraszamy do odwiedzenia naszej fotogalerii

Wycieczka do Czech pracowników BULiGL Oddział w Brzegu Wycieczka do Czech pracowników BULiGL Oddział w Brzegu

Pracownicy Oddziału w Brzegu w dniach 2 -4 września 2011 r. odbyli wycieczkę do Czech. Przewodnikiem naszym był Pan Jan Vojkuvka, pracownik Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (Forest Management Institute) Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové. W skrócie UHUL w Hradec Kralowe jest Oddziałem czeskiego przedsiębiorstwa zajmującego się zbliżoną problematyką jak Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Nasz Oddział utrzymuje kontakt z kolegami po fachu z Czech już od lat, co skutkuje nie tylko wymianą doświadczeń zawodowych ale również wycieczkami turystycznymi. W trakcie tej wycieczki przez dwa dni zwiedzaliśmy Pragę, m.in. Wzgórze Petrin, Stare Miasto, Most Karola, Hradczany. Trzeciego dnia czekała nas wyprawa do Czeskiego Raju, gdzie zdobyliśmy Hrubą Skale.

Na zdjęciach można dostrzec oprócz wspaniałej pogody, widoków również doskonały nastrój uczestników wycieczki.Las w mieście - Miasto w lesie Las w mieście - Miasto w lesie

W dniach 14 - 15 września 2011 r. w ramach dolnośląskich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów odbyła się konferencja "Las w mieście - Miasto w lesie". Współorganizatorami konferencji byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Leśne oddział we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Rolnictwa i Środowiska.

Konferencję swoim patronatem objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W dniu 14 września w Sali Sesyjnej Nowego Ratusza we Wrocławiu miała miejsce część referatowa konferencji, natomiast w dniu 15 września uczestnicy konferencji w ramach części terenowej uczestniczyli w objeździe kompleksów leśnych znajdujących się w granicach miasta Wrocławia. W części referatowej Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia "Nowoczesnych metod stosowanych w urządzaniu lasów położonych na terenach miast". W załączeniu streszczenie referatu.


Nowoczesne metody stosowane w urządzaniu lasów położonych na terenach miast
Janusz Bańkowski, Paweł Strzeliński