Konferencja z okazji 60-lecia BULiGL Konferencja z okazji 60-lecia BULiGL

 

 

Prezentacja: Wstęp.

 

Prezentacja: Procedury uzgadniania, opiniowania w zadaniach z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony środowiska.

 

 

Prezentacja: e-Silva uniwersalnym narzędziem w rozpoznawaniu i planowaniu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych Polski

 

Prezentacja: Ekspertyza faunistyczna – podstawa planowania działań ochronnych dla siedlisk chronionych gatunków na przykładzie Nadleśnictw Głogów i Legnica

 

Prezentacja: Opracowanie fitosocjologiczne – podstawa planowania działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczychna przykładzie Nadleśnictwa Jawor

 

Prezentacja: Glebowe Powierzchnie Wzorcowe jako źródło informacji o zmianach w ekosystemach leśnych