Plany urządzenia lasu - nad czym pracujemy Plany urządzenia lasu - nad czym pracujemy

BULiGL Oddział w Brzegu w roku 2018 wykonał lub jest w trakcie wykonywania licznych planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Do najważniejszych prac należą:

1. Zakończenie prac i przekazanie w terminie Zamawiającym projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

Świeradów
Jawor
Prudnik
Gidle

2. Zakończenie inwentaryzacji zasobów drzewnych i kontynuacja prac kameralnych w Nadleśnictwach:

Bardo
Kamienna
Szklarska
Wałbrzych
Śnieżka

3. Wykonanie prac terenowych związanych z taksacją drzwostanów i rozpoczęcie prac kameralnych w Nadleśnictwach:

Henryków
Zdroje
Międzylesie
Lądek Zdrój
Bystrzyca Kłodzka

Czym zajmuje się BULiGL? Czym zajmuje się BULiGL?

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>