Publikacje Publikacje

Nazywam się Marek Drozd. Jestem pracownikiem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Pracuję na stanowisku taksatora w grupie urządzeniowej zajmującej się inwentaryzacją lasu. Wykonuje zarówno prace terenowe, jak i kameralne opracowania, które prowadzą do powstania Planu Urządzania Lasu. Równocześnie z pracą zawodową studiuję na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Jestem studentem w Zakładzie Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym. W związku z prowadzonymi badaniami chciałbym przedstawić dotychczasowe publikacje i prezentacje.

1.    Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Marek Drozd, Stanisław Zięba

Zmiany bieżącego przyrostu miąższości wybranych drzewostanów jodłowych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy latach 1971-2011. Sylwan 2012 nr.12.

2.    Jan Banaś, Leszek Bujoczek, Stanisław Zięba, Marek Drozd

The effects of different types of management, functions, and characteristics of stands in Polish forests on the amount of coarse woody debris.  European Journal of Forest Research.

3.    Jan Banaś, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek, Robert Zygmunt, Marek Drozd 

Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie sposobów określania średniego wieku drzewostanów.

Materiały z konferencji naukowej ,,Leśnictwo w górach i terenach przemysłowych'', która odbyła się na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Publikacje Publikacje

Pietruńko G., Bańkowski J., 2005, Mapy w gospodarce leśnej,
[w:] Pawlak W. i Spallek W. (red.) Główne problemy współczesnej kartografii 2004, Projektowanie i redakcja map, Uniwersytet Wrocławski, 122-139

 
Kabała C., Marzec M., 2007, Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb, Rocz. Gleb., Tom LVIII nr 1/2, 33-44
 

 

Miotke M., 2010, Prognoza oddziaływania Panu Urządzenia Lasu na środowisko na przykładzie nadleśnictwa Wałbrzych

 
Bańkowski J., Bloch Ł., Rosiński D., 2010, Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa, System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 14-15.09.2010
Bloch Ł., Studium optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla nadleśnictwa na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec