Nagroda Sowa z Rogowa dla Oddziału BULiGL w Brzegu Nagroda Sowa z Rogowa dla Oddziału BULiGL w Brzegu