Baza opracowań przyrodniczych realizowanych przez BULiGL 2016 Baza opracowań przyrodniczych realizowanych przez BULiGL 2016

Lp.

Tytuł opracowania przyrodniczego

Zleceniodawca

Oddział BULiGL

Rok zakończenia/ w toku

1

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadl. Bystrzyca Kłodzka

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2017/w toku

2

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadl. Jugów

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2017/w toku

3

Rozpoznanie i skartowanie leśnych zespołów roślinnych na obszarach Natura 2000 dla Nadleśnictwa Gorlice

RDLP w Krakowie

Kraków

2016/w toku

4

Rozpoznanie i skartowanie leśnych zespołów roślinnych na obszarach Natura 2000 dla Nadleśnictwa Nawojowa

RDLP w Krakowie

Kraków

2016/w toku

5

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Sieraków

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r

6

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sieraków z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH00032 i Jezioro Mnich PLH300029

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r.

7

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Krucz

RDLP w Pile

Poznań

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017

8

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Wronki

RDLP w Pile

Poznań

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017 r

9

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Potrzebowice

RDLP w Pile

Poznań/
Warszawa

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017 r

10

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Łopuchówko (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2016.

11

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Konstantynowo (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2016.

12

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Pniewy (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2017.

13

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Pniewy z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH00032, Zamorze Pniewskie PLH300036 i Grądy Bytyńskie PLH300051

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r.

14

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Konin (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2017.

15

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Kościół w Równem PLH180034

RDOŚ w Rzeszowie

Przemyśl

2016/ w toku

16

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026

RDOŚ w Rzeszowie

Przemyśl

2016/ w toku

17

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla części Nadleśnictwa Sławno planowanej do przekazania w 2016 roku do Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

w toku

18

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Świdwin

Nadleśnictwo Świdwin

Szczecinek

w toku

19

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Potrzebowice

RDLP Piła

Warszawa/
Poznań

w toku/zakończenie 30.04.2017