Główny Geodeta
Marta Wałachowska

 
tel. 22-825-43-70
kom. 662 044 936 ​
 
Adres e-mail:
                                      marta.walachowska@zarzad.buligl.pl