VII Konferencja - Geomatyka w Lasach Państwowych VII Konferencja - Geomatyka w Lasach Państwowych

W dniach 13-15 września 2016 r. odbyła się VIII Konferencja – Geomatyka w Lasach Państwowych, tematem wiodącym była „Infrastruktura danych przestrzennych Lasów Państwowych".

Tematy sesji:

Sesja I. Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Sesja II. Wykorzystanie repozytoriów geomatycznych - dane teledetekcyjne

Sesja III. GIS – od teorii do praktyki

Sesja IV. GIS w LP

Pierwszy wykład w tej sesji - " Rozwój Banku Danych o Lasach – nowe funkcjonalności, nowe rodzaje informacji" - wygłosił Marcin Myszkowski z Zarządu BULiGL.

Sesja V. Wieloźródłowe dane przestrzenne w praktyce leśnej

Sesja VI. Sesja posterowa

Sesja VII. Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów)

Sesja VIII. Wieloźródłowe dane przestrzenne w urządzaniu lasu i ewidencji

W trakcie tej sesji został wygłoszony wykład "Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w pracach urządzeniowych" przygotowany przez Bogumiła Dąbka i Bogdana Dragułę z Oddziału w Przemyślu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.