Przewodniczący Rady Pracowniczej
Arkadiusz Wójtowicz
arkadiusz.wojtowicz@radom.buligl.pl
 

 

Sekretarz Rady Pracowniczej
Izabela Nalborczyk
izabela.nalborczyk@zarzad.buligl.pl