Seminarium Siedliskowe uwarunkowania gospodarki leśnej Seminarium Siedliskowe uwarunkowania gospodarki leśnej

14 marca 2016 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się seminarium „Siedliskowe uwarunkowania gospodarki leśnej".

Zostały poruszone tematy dotyczące funkcjonowania glebowych powierzchni wzorcowych, założenia klasyfikacji i kategoryzacji gleb leśnych Polski oraz propozycje nowelizacji siedliskowych podstaw hodowli lasu. Referaty wygłosił prof. dr hab. Stanisław Brożek, prof. dr. hab. Alojzy Kowalkowski i dr Roman Zielony. W spotkaniu uczestniczyło  pięciu przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.