60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

więcej ...

W roku 2016 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej obchodziło jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Centralne uroczystości obchodów Jubileuszu odbyły się 4 października 2016 r. w Sękocinie Starym. O godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Faustyny w Sękocinie Starym, była celebrowana Msza Święta, w trakcie której został poświęcony i nadany BULiGL sztandar. Kolejne punkty programu obchodów tego wydarzenia były zlokalizowane na terenie siedziby Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym przy ul. Leśników 21. W trakcie uroczystości  przedstawiono historię i dorobek Przedsiębiorstwa w leśnictwie wraz z pokazem krótkiego filmu  nt. naszej działalności oraz roli Biura w minionym 60-leciu - PLAN NA LAS, uhonorowano zasłużone osoby odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi. Uroczystości zostały objęte honorowym patronatem: Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

 

Polskie Towarzystwo Leśne uhonorowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów Medalem "Pro Bono Silvae" .

więcej ...

 

Liga Ochrony Przyrody  wyróżniła Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej medalem za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

więcej ...

 

Z okazji jubleuszu liczne instytucje przekazały listy gratulacyjne.

więcej ...

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Plan na las Plan na las

Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia

Publikacje Publikacje

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją naukową dr. Macieja Nowaka pt. "GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk." W publikacji poruszono szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu środowiskiem. Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowali dwa rozdziały, poświęcone standaryzacji informacji o siedliskach i zbiorowiskach roślinnych oraz danych urządzeniowych w Banku Danych o Lasach.

   

Piszą o nas Piszą o nas

Zaprzyjaźnione strony Zaprzyjaźnione strony