60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

więcej ...

W roku 2016 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej obchodziło jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Centralne uroczystości obchodów Jubileuszu odbyły się 4 października 2016 r. w Sękocinie Starym. O godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Faustyny w Sękocinie Starym, była celebrowana msza święta, w trakcie której został poświęcony i nadany BULiGL sztandar. Kolejne punkty programu obchodów tego wydarzenia były zlokalizowane na terenie siedziby Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym przy ul. Leśników 21. W trakcie uroczystości  przedstawiono historię i dorobek Przedsiębiorstwa w leśnictwie wraz z pokazem krótkiego filmu  nt. naszej działalności oraz roli Biura w minionym 60-leciu - PLAN NA LAS, uhonorowano zasłużone osoby odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi. Uroczystości zostały objęte honorowym patronatem: Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

 

Polskie Towarzystwo Leśne uhonorowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów Medalem "Pro Bono Silvae" .

więcej ...

 

Liga Ochrony Przyrody  wyróżniła Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej medalem za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

więcej ...

 

Z okazji jubleuszu liczne instytucje przekazały listy gratulacyjne.

więcej ...

O BULiGL O BULiGL

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). 
Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. 
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Plan na las Plan na las

Aktualności Aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

 

Harmonogram zabrań z załogami w poszczególnych Oddziałach w 2017 r.

- 21 kwietnia, Szczecinek,
- 24 kwietnia, Gorzów Wlkp.,
- 12 maja, Gdynia,
- 26 maja, Warszawa,
- 29 maja, Przemyśl,
- 2 czerwca, Lublin,
- 8 czerwca, Zarząd,
- 9 czerwca, Białystok,
- 14 czerwca, Olsztyn,
- 26 czerwca, Radom,
- 30 czerwca, Poznań,
- 7 lipca, Brzeg,
- 14 lipca, Kraków.

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach.

Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia

Publikacje Publikacje

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach przygotowało opracowanie przedstawiające wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. dla lasów pozostających poza zarządem PGL Lasy Państwowe.

Publikacja ta obejmuje następujące formy własności: lasy prywatne, lasy gminne, lasy Skarbu Państwa w zarządzie parków narodowych, lasy w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz inne lasy Skarbu Państwa.

Opracowanie to, co do formy, nawiązuje do publikacji danych z aktualizacji dla lasów w zarządzie Lasów Państwowych.

   

Piszą o nas Piszą o nas