Przetarg Przetarg

Obwieszczenie o przetargu

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza publiczny przetarg ofertowy na wysokość miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń o przeznaczeniu biurowym, posiadających nr od 564 do 572, położonych
w budynku administracyjno - biurowym
przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wielkopolskim

Pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym, o łącznej powierzchni 141,90 m 2, o nr porządkowych od 564 do 572, położone na czwartym piętrze budynku administracyjno - biurowym w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Jagiellończyka 10, działka nr 370 - Obręb 5 Śródmieście, dla której prowadzona jest
KW nr GW1G/00076027/2.

                  

Budynek w którym znajdują się pomieszczenia wymienione w ogłoszeniu wyposażony jest w windy osobowe, instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teleinformatyczną, centralne ogrzewanie. Nad bezpieczeństwem w lokalach czuwa ochrona, za czystość części wspólnych odpowiedzialny jest administrator.

Atrakcyjna lokalizacja obiektu w centrum miasta, w pobliżu urzędów, poczty, banków, hotelu. Nieodpłatny, publiczny parking dla samochodów wzdłuż przyległej ulicy Jagiellończyka, nieodpłatne miejsca parkingowe wewnątrz posesji. Położony przy głównych szlakach komunikacji publicznej.

 

               

Opis przedmiotu przetargu

Lokale położone w prawym skrzydle na IV piętrze w budynku:

- o nr porządkowych od 564 do 570, pokoje o charakterze biurowym o pow.: 14,6 m 2, 18,9 m 2, 14,3 m 2, 9,2 m 2, 16,7 m 2, 26,9 m 2, 19,5 m 2,

- o nr porządkowym 571 w.c. o pow.: 16,9 m 2 ,

- o nr porządkowym 572 pomieszczenie gospodarcze o pow.: 5,1 m 2 .

Istnieje możliwość dowolnej aranżacji lokalu do indywidualnych potrzeb najemcy.

 

Zaoferowana cena na nie może być niższa niż 30,13 zł netto za 1 m2.

Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz koszty eksploatacji.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Termin realizacji umowy najmu od dnia 01.01.2018 roku.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 4, w dniu 16 października 2017r. o godz. 1000

Oferty należy złożyć w sekretariacie Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 4 do dnia 16 października 2017r. godz. 900 na zasadach określonych przez regulamin.

Wadium wyznacza się w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego w/g stawki wywoławczej (bez podatku VAT).

Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy BULiGL Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem z dopiskiem: „Przetarg na wysokość miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń o przeznaczeniu biurowym, posiadających nr od 564 do 572, położonych budynku administracyjno - biurowym w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Jagiellończyka 10" na rachunek:

BGŻ BPN Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Gorzowie Wielkopolskim  59 2030 0045 1110 0000 0038 9080

Zwrot wadium na rzecz podmiotów, których oferta nie została wybrana nastąpi
w terminie 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu lub w sytuacjach, gdy organizator odwoła przetarg. Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje na temat miejsca i terminu oględzin lokalu, projektu umowy najmu oraz regulaminu przetargu można uzyskać pod nr tel. 95 7204500, 7204501 wew.11

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Nowym Sączu.

W dniach 16-17 czerwca 2017r. w Nowym Sączu odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Nasi pracownicy Łukasz Sikora oraz Jacek Porańczyk razem z Zespółem Trębaczy Myśliwskich Gorzowska Knieja zdobyli III- miejsce w klasie MB (muzyka myśliwska ), IV-miejsce za najlepsze wykonanie Hejnału Festiwalowego oraz V-miejsce klasie G (dla zaawansowanych - mistrzowska). Serdecznie gratulujemy!!!

 

Coroczne zebranie załogi BULiGL Coroczne zebranie załogi BULiGL

Coroczne zebranie załogi BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem dr inż. Janusza Dawidziuka -Dyrektora Przedsiębiorstwa

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się coroczne zebranie załogi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. Przewodniczący Rady Pracowniczej Oddziału mgr inż. Karol Budasz otworzył zebranie a  Dyrektor Oddziału mgr inż. Paweł Guzikowski przywitał Dyrektora Przedsiębiorstwa dr inż. Janusza Dawidziuka, oraz wszystkich pracowników BULiGL Oddział w Gorzowie Wlkp.

      

 

Następnie Dyrektorzy przedstawili wyniki prac za 2016 r. Kolega Karol Budasz przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej oddziału za rok ubiegły. Przeprowadzono również głosowanie oceniające działalności Dyrektora i Rady Pracowniczej w 2016 r. Pracownicy ocenili ich działalność wzorowo. Dyrektor Oddziału i Dyrektor Przedsiębiorstwa wręczyli pamiątkowe odznaki za długoletnią pracę w BULiGL.

Złotą odznakę BULiGL otrzymali pracownicy:

 • Dorota Baran
 • Małgorzata Dawidowicz
 • Anna Tarasewicz
 • Ewa Kurant
 • Waldemar Grzesiek
 • Grzegorz Dymek
 • Bogdan Brodziński
 • Andrzej Kaptur
 • Adam Bajon
 • Marek Myśliński
 • Piotr Lubka
 • Jacek Kiryk
 • Paweł Majchrzak
 • Dariusz Przybylski
 • Mariusz Sikorski

Srebną odznakę BULiGL otrzymał pracownik:

 • Jacek Grzyb

                                                                  

 

Po zakończeniu zebrania wszyscy udali się na uroczysty obiad do Bella Toscana.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, Pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół życzy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim naszej firmy jest Minister Środowiska:
"Art. 121. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:
1) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;" - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centralne obchody 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

 

   

   

 

     

   

   

 

 

 

W roku 2016 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Centralne uroczystości obchodów Jubileuszu odbędą się 4 października 2016 r. w Sękocinie Starym. O godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Faustyny w Sękocinie Starym, będzie celebrowana Msza Święta, w trakcie której zostanie poświęcony i nadany BULiGL sztandar. Kolejne punkty programu obchodów tego wydarzenia rozpoczną się o godz. 11.00 i będą zlokalizowane na terenie siedziby Zarządu BULiGL w Sękocinie Starym przy ul. Leśników 21. W trakcie uroczystości przewidywane jest przedstawienie historii i dorobku Przedsiębiorstwa w leśnictwie wraz z pokazem krótkiego filmu nt. naszej działalności oraz roli Biura w minionym 60-leciu, uhonorowanie zasłużonych osób odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi oraz wystąpienia zaproszonych Gości. Honorowymi patronami uroczystości są: Minister Skarbu Państwa, Minister Środowiska, Dyrektor DGLP, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

Ponadto cykl obchodów jubileuszowych obejmuje następujące wydarzenia i przedsięwzięcia:

 • Uroczyste Zebrania Załóg w Oddziałach.
 • Nadanie sztandaru.
 • Wprowadzenie ubioru korporacyjnego.
 • Wydanie dwóch pozycji książkowych:
  • Album przyrodniczy pt. „Urządzanie lasu w służbie polskiej przyrody. 60 lat Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej",
  • Album historyczny pt. „Jubileusz 60-lecia Biura Urządzania lasu i Geodezji Leśnej. Urządzanie lasu w służbie polskiego leśnictwa."
 • Wybicie Medalu Jubileuszowego.
 • Realizacja filmu – „60 lat BULiGL w służbie polskiego leśnictwa".
 • Organizacja turnieju tenisa stołowego pracowników BULiGL.
 • Organizacja Ogólnopolskiej Narady Urządzeniowej połączonej z V-tymi Mistrzostwami Polski Oddziałów BULiGL w piłce nożnej.
 • Organizacja Seminariów regionalnych w roku 2016 i seminarium międzynarodowego w roku 2017.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obchody 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 

 

Z okazji 60-lecia powstania państwowego przedsiębiorstwa Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej gorzowski oddział 30.06.2016r. obchodził swoją uroczystość. Gości przywitał dyrektor gorzowskiego oddziału Pan Paweł Guzikowski, który podczas przedstawiania prezentacji, opowiedział o początkach pracy w BULiGL, o jego przemianach na przełomie tych 60 lat oraz o jego dalszym rozwoju. Swoją prezentacje przedstawił również Dyrektor Przedsiębiorstwa Pan Janusz Dawidziuk, który zreferował aktualną sytuację finansową całego przedsiębiorstwa oraz plany na najbliższe lata. Również z-ca oddziału gorzowskiego Pan Adam Bajon oraz Przewodniczący Związków Zawodowych Pan Jerzy Czekirda przedstawili swoje prezentacje. Przeprowadzono również głosowanie oceniające działalności Dyrektora i Rady Pracowniczej w 2015 r. Pracownicy ocenili ich działalność bardzo wysoko. Miłym akcentem zebrania było wręczenie wyróżnień pracownikom i zaproszonym gościom.

 

 

 

Dyrektor Przedsiębiorstwa i Dyrektor Oddziału wręczyli pamiątkowe odznaki BULiGL.
Złotą odznakę BULiGL otrzymali:
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Sławomir Wencel,
-Pani Grażyna Bachmińska, emerytowany długoletni pracownik naszego oddziału,
-Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan Krzysztof Sielecki,
-Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Pan Jacek Więckowski,
-Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Pani Maria Brzozowska,
-Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody Pan Wincenty Piworun.

 

 

 

Srebrną odznakę BULiGL otrzymali pracownicy:
-Radosław Parkoła,
-Piotr Małek,
-Karol Budasz,
-Sebastian Bernas,
-Magdalena Małecka
-Bartłomiej Małecki
-Daniel Paszkowski,
-Radosław Pociecha,
-Zbigniew Pokorzyński,
-Jacek Porańczyk,
-Łukasz Sikora,
-Dariusz Wawrzak

 

  

 

W drugiej części uroczystości wystąpił Zespół Trębaczy Myśliwskich Gorzowska Knieja który w swoich szeregach ma 3 pracowników naszego biura. A są to Łukasz Sikora, Jacek Porańczyk oraz Radosław Pociecha. Wystąpił również kwartet smyczkowy filharmonii gorzowskiej który swoją grą subtelnie zaznaczył różnicę między różnymi stylami muzycznymi.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na uroczysty obiad.

 

   

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

SZKOCJA-Amsterdam 15-22 czerwca 2016r.

 

W dniach 15-22 czerwca odbyła się wycieczka pracowników naszego biura do Amsterdamu oraz Szkocji.Podczas pierwszego dnia zwiedzania,  mieliśmy okazję odbyć rejs po amsterdamskich kanałach.

 

 

 

Następnie przejechaliśmy do skansenu Zaanse Schans, gdzie poza starymi domami, restauracjami, wiatrakami oraz muzeami, znajdują się domy mieszkalne, w których toczy się "zwykłe życie".

 

   

  

 

Po nocnej przeprawie promowej dotarliśmy do Szkocji. Zwiedziliśmy Edinburgh Castle- imponującą twierdze ulokowaną na skale wulkanicznej,skąd rozciągał się wspaniały widok we wszystkich kierunkach. Na zamku min. znajduje się Stone of Destiny-kamień, na którym koronowani byli królowie szkoccy. Spacer średniowieczną Royal Mile do katedry St.Giles a następnie do pałacu Palace of Holyroodhouse, w którym obecnie rezyduje Królowa Elżbieta II podczas pobytów w Edynburgu.

 

     

 

Mieliśmy okazję odwiedzić największy i zarazem jeden z najważniejszych szkockich zamków Stirling Castle. Jednak najpiękniejsze wnętrza okazał się mieć zamek Blair Castle , będący siedzibą księcia Atholl, arystokraty mającego niezwykły przywilej posiadania jedynej prywatnej armii w Europie - Atholl Highlanders. Spacerowaliśmy po Blair Castle Gardens, parku założonym na początku XVIII w. W paku dominują takie gatunki drzew jak Mamutowiec Olbrzymi, Jodła Olbrzymia,Daglezja zielona. Drzewa osiagają od 50 do 70 metrów wysokości.

 

 

 

Wizyta w destylarni Whisky Blair Athol - jednej z najstarszych szkockich destylarni. Poznaliśmy tajniki wytwarzania whisky, a także mieliśmy możliwość jej degustacji.

   

 

Przejechaliśmy wzdłuż jeziora Loch Ness do malowniczego zamku Eilean Donan Castle,

 

 

a następnie na zasnutą mgłami, malowniczą wyspę Skye.

 

 

 

Podziwialiśmy majestatyczną dolinę Glencoe ( Dolina Łez ), przejechaliśmy rónież wzdłuż malowniczego jeziora Loch Lomond ( największe w Wielkiej Brytanii ), będącego wizytówką Szkocji.

 

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Melrose Abbey , wspaniałe ruiny XII wiecznego klasztoru cystersów, w którym pochowane jest serce Roberta de Bruce`a.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Spływ kajakowy.

23 maja i 2 października 2015 roku zorganizowano spływy kajakowe dla pracowników Oddziału i ich rodzin rzekami Obrą i Notecią. Jak co roku głównym organizatorem spływów był nasz ekspert do spraw ochrony przyrody: Bartłomiej Małecki. Organizatorowi należą się słowa podziękowania.

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wycieczka do Norwegii.

Miesiąc czerwiec 2014r. był okazją dla Pracowników Oddziału do zwiedzenia norweskich fiordów. Poniżej zdjęcie uczestników oraz link do mapki z trasą wycieczki zakładowej.

Wydarzenia Wydarzenia