O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Kraków - tradycja i profesjonalizm Kraków - tradycja i profesjonalizm

 

Sześćdziesięciu pracowników BULiGL Oddział w Krakowie, w tym zdecydowana większość posiadająca wyższe wykształcenie jest w stanie wykonać praktycznie każde zadanie z urządzania lasu oraz dziedzin pokrewnych, z którym przyjdzie do nas Klient.

Oddział BULiGL w Krakowie od lat współpracuje ściśle z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Instytutem Ochrony Przyrody PAN w zakresie opracowań dotyczących rezerwatów i parków narodowych oraz obszarów Natura 2000.

Cztery Drużyny Urządzania Lasu składające się z doświadczonych taksatorów bez problemu radzą sobie z wykonywaniem planów urządzenia gospodarstwa leśnego w niełatwych, górskich nadleśnictwach południowej Polski.

Pracownia Siedliskowa od lat wykonuje i aktualizuje operaty glebowo-siedliskowe dla nadleśnictw.

Laboratorium Gleboznawcze wykonuje badania chemiczne i badania właściwości fizycznych gleby i materiału roślinnego.