Sprzedaż eLMmapy Sprzedaż eLMmapy

Od momentu pojawienia się przeglądarki "eLMapa" Oddział Lublin przystąpił do promocji programu.

"eLMapa" została zaprezentowana na naradzie nadleśniczych w siedzibie RDLP, nadleśnictwa otrzymały wersje demo programu. Droga elektroniczną rozesłane zostały linki do strony internetowej "eLMapy".

Każde przekazanie sprzedanego programu połączone było ze szkoleniem przyszłych użytkowników przeglądarki. W grudniu 2008, dzięki współpracy z RDLP w Lublinie zorganizowane zostało jednodniowe szkolenie z obsługi "eLMapy", w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich nadleśnictw.

Po wprowadzeniu do sprzedaży wersji 1.3, a następnie 1.4 Oddział Lublin przedstawił wszystkim nadleśnictwom ofertę aktualizacji/zakupu przeglądarki, co zaowocowało pierwszymi zamówieniami na aktualizację programu.

Wyniki dystrybucji "eLMapy" do końca marca 2017 r. na terenie RDLP Lublin przedstawia poniższa mapa: