GIS Day na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS GIS Day na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

14 listopada 2018 r odbył się kolejny GIS Day na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.  Z ramienia Biura prezentację przedstawiła mgr Karolina Pomorska (Pracownia Kameralna U.L. naszego oddziału). W konferencji uczestniczył także kierownik pracowni, Marek Kaczor.

 

Oficjalna nominacja na stanowisko dyrektora oddziału Oficjalna nominacja na stanowisko dyrektora oddziału

29 października w siedzibie oddziału miała miejsce podwójna uroczystość.
Dyrektor Przedsiębiorstwa Janusz Dawidziuk wręczył Lesławowi Radzikowskiemu nominację na stanowisko Dyrektora BULiGL Oddział w Lublinie.
Jednocześnie załoga oddziału pożegnała odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika, taksatora Adama Polskiego.
Więcej informacji na stronie "Pożegnania emerytów".

Od lewej: Adam Polski, Janusz Dawidziuk, Lesław Radzikowski, Konstanty Kasperuk

Dzień Kobiet 2018 Dzień Kobiet 2018

Nowy dyrektor rozpoczął pracę od miłego akcentu, jakim było uczczenie naszych koleżanek w dniu ich święta:
Koleżanki z Pracowni Kameralnej U.L. Administracja Pracownia glebowo-siedliskowa

Pożegnanie dyrektora Jacka Koby Pożegnanie dyrektora Jacka Koby

Z końcem lutego 2018 dyrektor Jacek Koba zakończył pracę w BULiGL, przechodząc do Lasów Państwowych.
Dyrektor Janusz Dawidziuk podziękował dyrektorowie Kobie za całokształt pracy w Biurze życząc sukcesów w nowym rozdziale kariery zawodowej.
Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora oddziału mgr inż. Lesławowi Radzikowskiemu, dotychczasowemu kierownikowi jednej z pracowni urządzania lasu.

Dyrektor Janusz Dawidziuk przedstawia przebieg pracy Jacka Koby w przedsiębiorstwie. Foto: Sławek Kuśmierz Podziękowania składa zastępca dyrektora oddziału Konstanty Kasperuk. Foto: Sławek Kuśmierz Kwiaty wręcza Główna Księgowa Oddziału - Anna Barzęcka. Foto: Sławek Kuśmierz Dyrektor Dawidziuk wręcza nominację Lesławowi Radzikowskiemu. Foto: Sławek Kuśmierz
 

Obrona pracy doktorskiej Obrona pracy doktorskiej

22 marca 2017 dyrektor lubelskiego oddziału BULiGL Jacek Koba obronił swoją pracę doktorską.
"Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych" powstała w Zakładzie Botaniki Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielecach pod opieką dr hab. Janusza Łuszczyńskiego.

Pracę przedstawia promotor. Foto: Sławek Kuśmierz Dyrektor Koba odpowiada na pytania. Foto: Sławek Kuśmierz Gratulacje składają koledzy z oddziału Radom. Foto: Sławek Kuśmierz Gratulacje składa Dyrektor BULiGL dr inż. Janusz Dawidziuk. Foto: Sławek Kuśmierz  Gratulacje składa Zastępca Dyrektora Oddziału Lublin - inż. Konstanty Kasperuk. Foto: Sławek Kuśmierz

Dzień Kobiet 2017 Dzień Kobiet 2017

Dzień Kobiet 2017

Ze względu na inne obowiązki Dyrektora, wypadające 8. marca - panie pracujące w lubelskim oddziale zostały uhonorowane dzień wcześniej. Zaś kilku kolegów mogło się sprawdzić w fachu kelnera :)

 

Martynka i Jola. Foto: Sławek Kuśmierz  Zdjęcie zbiorowe, Foto: Sławek Kuśmierz  Zdjęcie zbiorowe. Foto: Rober Barzęcki

BIUROWY OPŁATEK

Szesnastego grudnia miało miejsce przedświąteczne spotkanie załogi połączone z tradycyjnym opłatkiem oraz wręczeniem przez dyrektora oddziału prezentów w postaci płyty z filmem "Plan na las".

Choinkowe prezenty; Foto: Robert Barzęcki  Życzenia załodze składa dyrektor Jacek Koba; Foto: Robert Barzęcki  Życzenia załodze składa dyrektor Jacek Koba; Foto: Robert Barzęcki

Foto: Robert Barzęcki  Dyrektor Jacek Koba i zastępca - Konstanty Kasperuk; Foto:Robert Barzęcki

SPOTKANIE EMERYTÓW

W dniu 5 grudnia 2016 roku odbyło się okolicznościowe spotkanie z emerytowanymi pracownikami BULiGL Oddział w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział 14 emerytów oraz cała kadra kierownicza Oddziału i przedstawiciele samorządu załogi. Było to czas snucia wspomnień i refleksji. Dyrektor Oddziału przedstawił zaproszonym gościom relację z obchodów Jubileuszu 60-cio lecia BULiGL. Zebrani obejrzeli również pierwszy film o urządzaniu lasu pod tytułem "Plan na las".

Zebranie emerytów, kierownictwa i samorządu. Foto Robert Barzęcki

JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA BULIGL

Czwartego października 2016 w Sękocinie Starym miały miejsce centralne uroczystości związane z sześćdziesiątą rocznicą powstania BULiGL. Obchody zainagurowała Msza Święta, w trakcie której dokonano poświęcenia i nadania sztandaru.

Wśród gości obchodów znaleźli się m.in. wiceminister Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski, przedstawiciele środowisk naukowych.

Jednym z punktów obchodów było udekorowanie zasłużonych pracowników BULiGL odznaczeniami państwowymi i resortowymi. W gronie odznaczonych znaleźli się także pracownicy oddziału lubelskiego: dyrektor Jacek Koba, kierownik pracowni u.l. Ryszard Siek, Główny Technolog Marek Kaczor oraz taksator Adam Polski.

 

Poczet Sztandarowy, Foto: Sławek Kuśmierz  Poczet Sztandarowy, Foto: Sławek Kuśmierz  Miejsce uroczystości w Sękocinie Starym Foto: Sławek Kuśmierz

Dekorowany Ryszard Siek Foto Sławek Kuśmierz  Dekorowany Jacek Koba Foto Sławek Kuśmierz  Dekorowany Adam Polski Foto Sławek Kuśmierz

Przemawia wiceminister Andrzej Konieczny Foto Sławek Kuśmierz  Dekorowany Marek Kaczor Foto Sławek Kuśmierz  Przemawia prof. Andrzej Grzywacz Foto Sławek Kuśmierz

Przemawia były dyrektor BULiGL Adam Szempliński Foto Sławek Kuśmierz  Przemawia dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski Foto Sławek Kuśmierz  Przemawia dyrektor IBL Janusz Czerepko Foto Sławek Kuśmierz

 

Obszerniejszą relację fotograficzną z obchodów znaleźć można tu: Profil BULiGL O.Lublin

TARGI EKO-LAS W JANOWIE LUBELSKIM

W dniach  1-3 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski odbyły się Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu  Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS, których organizatorem były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tegoroczną ekspozycję odwiedziło ponad 5 tysięcy osób, zaś swoją ofertę zaprezentowało około 130 firm z szeroko rozumianej branży leśnej oraz drzewnej. Stoisko prowadzone przez lubelski Oddział BULiGL zaprezentowało szeroką ofertę wykonywanych aktualnie prac w zakresie urządzania lasu, ochrony przyrody oraz kartografii. Ekspozycja naszej firmy cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród leśników odwiedzających targi. W ciągu trzech dni spotykaliśmy się z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, pracownikami wielu nadleśnictw, osobami związanymi z administracją ochrony środowiska, oraz samorządowcami. Odwiedziła nas także delegacja Dyrekcji Lasów we Freiburgu z Badenii Wirtembergii w Niemczech.

Stoisko BULiGL. Foto Sławek Kuśmierz     Stoisko BULiGL. Foto Sławek Kuśmierz

Spotkanie z niemieckimi leśnikami z Freiburga. Foto Sławek Kuśmierz     Spotkanie z niemieckimi leśnikami z Freiburga. Foto Sławek Kuśmierz

JUBILEUSZOWE ZEBRANIE ZAŁOGI

Doroczne zebranie załogi, które odbyło się w dniu 13 czerwca miało w tym roku wyjątkowy charakter związany z Jubileuszem 60-lecia istnienia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W części okolicznościowej zebrania wziął udział nie tylko Dyrektor Przedsiębiorstwa, Pan dr inż. Janusz Dawidziuk, lecz także zaproszeni goście: Dyrektor RDLP w Lublinie, Pan Jerzy Sądel, Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie, Pan Adam Kornat oraz Naczelnik Wydziału Zasobów, Pan Jarosław Kmieć. W zebraniu uczestniczyli także emerytowani pracownicy Oddziału.

Dyrektor Oddziału Jacek Koba przedstawił jubileuszową prezentację poświęconą historii urządzania lasu na Lubelszczyźnie, a Dyrektor Dawidziuk prezentację o rozwoju polskich lasów w okresie powojennym i wkładzie urządzania w ich obecny stan.

Zebranie było także okazją do uhonorowania licznych pracowników, emerytów oraz gości odznakami pamiątkowymi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Załoga oddziału wraz gośćmi: emerytami oraz Dyrektorem dr inż. Januszem Dawidziukiem. Foto Robert Barzęcki