Aktualności - Oddział w Olsztynie Aktualności - Oddział w Olsztynie

W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Szkoła Podstawowa nr 15 od wielu lat współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyńskim Oddziałem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przy okazji uroczystości, którą swoją obecnością uświetnili min. Posłowie na Sejm: Pani Iwona Arent oraz Pan Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Oddziale BULiGL
w Olsztynie została posadzona pamiątkowa lipa. Posadzenie lipy, której nadano imię „Niepodległość" wpisuje się w inicjatywę Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętnienia tym sposobem jubileuszu
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie Pan Paweł Artych.

Przewodniczący Koła PTL przy BULiGL w Olsztynie, Dyrektor Oddziału Włodzimierz Serwiński wyraża podziękowanie za umożliwienie realizacji tej pięknej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego Pani Barbarze Bogacz – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie oraz nadleśnictwom: Nadleśnictwu Olsztynek – za lipę wyhodowaną na szkółce tegoż Nadleśnictwa z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka w 2017 roku i Nadleśnictwu Olsztyn, za wielkie wsparcie logistyczne przy organizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

_______________________________________________________________________

II Mistrzostwa BULiGL w tenisie stołowym, Olsztyn 2017


______________________________________________________________________

Sabina Zawadzka Kobietą z Charakterem

______________________________________________________________________

Jubileusz 60-lecia

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

♦ W dniach 14.11.2018 - 21.12.2018 r. zespół audytujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o przeprowadził w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej audyt zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audytowi podlegały wszystkie procesy objęte ZSZ na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zespół audytowy potwierdził, że system zarządzania w firmie spełnia wymagania norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i jest odpowiednio utrzymywany.

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

    

 

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe