NARADA URZĄDZENIOWA

ostatnia aktualizacja 01 lutego 2019

Jak co roku, w naszym przedsiębiorstwie odbyła się narada urządzeniowa. Tym razem pracownicy spotkali się 7 grudnia 2018 roku. W trakcie narady Dyrektor Oddziału podsumował prace wykonane w ciągu całego roku, dziękując wszystkim pracownikom za ciężką i rzetelną pracę.

Szczególne pochwały zebrali członkowie naszej drużyny piłki nożnej, którzy wywalczyli drugie miejsce na VI Mistrzostwach BULiGL w Piłce Nożnej. Pochwały zebrali też uczestnicy firmowego konkursu fotograficznego, którzy, tak jak rok wcześniej, zdominowali cały konkurs.

Po części oficjalnej odbyła się tradycyjna Wigilia Bożonarodzeniowa ze wspólnym kolędowaniem.

 

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA W NADLEŚNICTWIE GRODZISK

ostatnia aktualizacja 21 listopada 2018

20 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) stanowiąca kolejny etap prac nad planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Grodzisk. 

Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko
i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań wykonanych w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Materiały z NTG:

>>>Postery<<<

SPŁYW KAJAKOWY

ostatnia aktualizacja 01 sierpnia 2018

W dniach 21-22 lipca, dzięki staraniom pracowników i przy wsparciu Dyrektora Oddziału, odbył się spływ kajakowy rzeką Wełną.

Rozpoczęliśmy w sobotni poranek w Wągrowcu, skąd popłynęliśmy do Rogoźna. Rzeka na tym odcinku wiła się leniwie przez łąki i pola, co umożliwiło mniej doświadczonym kajakarzom nabycie umiejętności potrzebnych drugiego dnia spływu. Drugiego dnia trasa przebiegała głównie przez tereny leśne. Rosnące na brzegu drzewa dostarczły licznych przeszkód, które urozmaiciły i znacząco utrudniły drugi dzień spływu. Wycieczkę zakończyliśmy w niedzielne popołudnie przy młynie w Jaraczu.

ZEBRANIE OGÓLNE PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU 2018

ostatnia aktualizacja 01 sierpnia 2018

W dniu 06 lipca 2018 w Luboniu odbyło się ogólne zebranie załogi BULiGL Oddział w Poznaniu. Po otwarciu zebrania Dyrektor Oddziału Pan Zbigniew Cykowiak zaproponował następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Dyrektora Oddziału.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Pracowniczej.
  6. Wystąpienie Dyrektora Przedsiębiorstwa.
  7. Ocena działalności Dyrektora i Rady Pracowniczej Oddziału.
  8. Dyskusja nad wystąpieniami, zapytania i sprawy różne.

Na zebraniu obecny był Dyrektor Przedsiębiorstwa Pan Janusz Dawidziuk, który podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie w pracę i rozwój firmy.

VI Mistrzostwa BULiGL w Piłce Nożnej
ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2018

W dniach 7-10 czerwca w Cetniewie odbyły się VI Mistrzostwa Polski Oddziałów BULiGL w Piłce Nożnej. Organizatorem tegorocznych rozgrywek był Oddział w Gdyni, w turnieju udział wzięły drużyny ze wszystkich 12 oddziałów.
Nasz Oddział zajął zaszczytne II miejsce, lepsza okazała się jedynie drużyna z Przemyśla.

​Kolejne siódme już mistrzostwa odbędą się za dwa lata w Białymstoku.

​Poniżej galeria zdjęć z turnieju na stronach Oddziału w Warszawie:

>>>klik<<<.

APEL
ostatnia aktualizacja 18 maj 2018

Wiosną zdarza się, że spacerowicze napotykają w lesie małe "porzucone" zwierzęta. Apelujemy żeby
w przypadku znalezienia w lesie małej sarny, łosia czy żurawia nie dotykać znalezionych zwierząt, ani tym bardziej nie zabierać ich z lasu. Przez pierwsze dni życia młode wykazują bezwzgędny odruch przywarowywania w obliczu niebezpieczeństwa, co chroni je przed drapieżnikami. Zwierzę, które wygląda na chore i nie ucieka tak naprawdę chroni się przed zagrożeniem jakim jest dla niego człowiek.

 

CERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ostatnia aktualizacja 17 stycznia 2018

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018 r. na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TUV Rheinland stwierdziła, że system zarządzania w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest zgodny z wymaganiami normy 9001:2015 oraz 14001:2015.

>>>Więcej<<<

 

LEŚNE GOSPODARSTWA WĘGLOWE

ostatnia aktualizacja 12 maja 2017

Nasz Oddział bierze udział w opracowaniu podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe".

Praca wykonywana jest na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

BULiGL jest członkiem konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa. Praca jest realizowana przez wszystkie Oddziały BULiGL w wytypowanych przez Lasy Państwowe 22 nadleśnictwach.

BULiGL wykonuje zadania związane z poborem materiału organicznego, specjalną taksacją lasu, pracami glebowosiedliskowymi oraz fitosocjologicznymi wraz z elementami badania różnorodności biologicznej. Zakres prac jest szerszy niż podczas tradycyjnych prac wykonywanych w ramach zleceń produkcyjnych. Wyniki prac Biura, są przekazywane na bieżąco do konsorcjum realizującego temat badawczy. Są one ważnymi elementami do dalszych badań. Prace z zakresu inwentaryzacji lasu będą wykonane w 2017 r.

Więcej informacji o Leśnych Gospodarstwach Węglowych można przeczytać na stronie www.lasy.gov.pl

 

 

 

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA W NADLEŚNICTWIE KONIN

ostatnia aktualizacja 16 grudnia 2016

15 grudnia 2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) stanowiąca kolejny etap prac nad planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konin. 

Podstawowym zadaniem NTG jest akceptacja „Projektu planu urządzenia lasu" i „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza
i ocena zadań wykonanych w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.

Materiały z NTG:

>>>Postery<<<

WYJŚCIE DO OPERY

ostatnia aktualizacja 05 grudnia 2016

4 grudnia załoga Oddziału wybrała się wspólnie do Teatru Wielkiego w Poznaniu na dzieło Giuseppe Verdiego pt. "La Traviata". Było to pierwsze tego typu wyjście, oby nie ostatnie. Tym bardziej, że po sezonie spędzonym w lesie każdemu przyda się trochę kultury wysokiej. 

Dla tych, którzy nie dotarli,  najbardziej znany fragment tej opery w wykonaniu trzech największych współczesnych tenorów:

https://www.youtube.com/watch?v=kFsI-czkebc

XIX OTWARTE MISTRZOSTWA LEŚNIKÓW ZIELONOGÓRSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE

ostatnia aktualizacja 20 października 2016

3 września odbyły się XIX Otwarte Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.

W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, w tym reprezentacje Nadleśnictw: Lubsko, Cybinka, Przytok, Brzózka, Żagań, Szprotawa, Sława Śląska, Sulechów, Wolsztyn, Krzystkowice, Babimost, oraz drużyny RDLP Zielona Góra, OTL Świebodzin, OSP Zbąszynek, Konsorcjum Tomaszewski, a także reprezentacja naszego Oddziału.

Po ciężkich zmaganiach I miejce w turnieju zdobyła reprezentacja Nadleśnictwa Babimost, II miejsce drużyna OTL Świebodzin. Nasza drużyna zdobyła zaszczytne III miejsce, a Krzysztof Ostrowski otrzymał nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju.

V Mistrzostwa Polski Oddziałów BULiGL w piłce nożnej

ostatnia aktualizacja 01 września 2016

W dniach 22-23 lipca odbyły się V Mistrzostwa Polski Oddziałów BULiGL w piłce nożnej, na których nasza drużyna zajęła zaszczytne szóste miejsce. Poniżej link do pełnej relacji z turnieju na stronach Oddziału w Olsztynie:

>>>klik<<<

SZKOLENIE "GEOGRAFICZNE PODSTAWY SIEDLISKOZNAWSTWA"

ostatnia aktualizacja 13 maja 2016

W dniach 9-11 maja 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Sieraków odbyło się szkolenie "Geograficzne podstawy siedliskoznawstwa". W szkoleniu udział wzięli siedliskoznawcy
z większości oddziałów Biura. Organizatorem wydarzenia było Biuro Urządzania Lasu

i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Program szkolenia:

Dzień I

9:00-12:00 - sesja kameralna "Ewolucja siedlisk lądowych i bagiennych", prowadzący prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM dr hab. Grzegorz Kowalewski;

12:00-18:00 Sesja terenowa;

Dzień II

8:00-14:00 - sesja kameralna "Podstawy geomorfologii glacjalnej", prowadzący prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak;

14:00-18:00 - sesja terenowa;

Dzień III

8:30-13:00 - sesja terenowa, prowadzący prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy mogli wysłuchać wykładu na temat genezy siedlisk bagiennych oraz procesu ewolucji siedlisk lądowych. Część terenowa dotyczyła praktycznego rozpoznawania osadów organogenicznych na torfowisku wysokim, mechowisku, torfowisku niskim oraz w olsie. Prowadzący szkolenie, przy czynnym udziale naszych siedliskoznawców, wykonali 4 odwierty przy użyciu świdra geologicznego
i pobrali rdzenie osadów. Pobrane próbki były następnie oglądane, dotykane
i smakowane. Mieliśmy okazję zobaczyć zarówno torfy wysokie, torfy niskie
i olsowe, jak i różne rodzaje gytii.

Dzień drugi dotyczył rzeźby polodowcowej obszaru Polski. Podczas sesji kameralnej prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, naświetlił mechanizm tworzenia się poszczególnych form polodowcowych m.in. moren czołowych, drumlinów, rynien jeziornych, wytopisk
i sandrów. Część terenowa była praktycznym rozwinięciem wykładów.

Trzeci dzień szkolenia składał się wyłącznie z sesji terenowej. Uczestnicy odwiedzili żwirownię w miejscowości Łężce, gdzie zapoznali się z warstwowym układem osadów geologicznych na obszarach sandrowych. Drugim punktem programu była dolina Warty w okolicach Sierakowa. Prowadzący szkolenie objaśnił mechanizm tworzenia się dolin rzecznych oraz ich budowę. Ostatnim punktem programu były wydmy śródlądowe położone w Puszczy Noteckiej. 

>>>Galeria fotografii<<<

 

Praca w BULiGL Praca w BULiGL

Aktualności Przedsiębiorstwa Aktualności Przedsiębiorstwa

Zagospodarowanie Turystyczne Parku Narodowego Gór Stołowych - zapraszamy do ankiety

♦ „Bank Danych o Lasach - informacja w zasięgu ręki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, która odbyła się 6 marca 2019 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym pod patronatem wiceminister środowiska pani Małgorzaty Golińskiej.

Podczas konferencji podsumowano dziesięcioletni okres istnienia BDL. Doprecyzowano także jego rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych Lasów Państwowych, szeregu innych interesariuszy, jak i społeczeństwa oraz przyjęto kierunki dalszego rozwoju.

♦ W dniach 14.11.2018 - 21.12.2018 r. zespół audytujący TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o przeprowadził w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej audyt zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audytowi podlegały wszystkie procesy objęte ZSZ na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zespół audytowy potwierdził, że system zarządzania w firmie spełnia wymagania norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i jest odpowiednio utrzymywany.

♦ 39 pracowników BULiGL ukończyło studium podyplomowe "Urządzanie lasu" zorganizowane na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

♦  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej otrzymało Dębową statuetkę "Przeglądu Leśniczego" dla Leśnej Instytucji Roku 2016.

♦ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zdobyło Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017 w kategorii QI PRODUCT - produkt najwyższej jakości - Bank Danych o Lasach oraz nagrodę specjalną - PERŁA QI.

    

 

♦  Leśne Gospodarstwa Węglowe

Nadchodzące wydarzenia Nadchodzące wydarzenia