Plany ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody Plany ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody

Plan ochrony to dokument, który sporządza się dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych na okres 20 lat. Jest to podstawowy dokument regulujący ochronę przyrody na tych obszarach.  

Wybrane plany ochrony i plany zadań ochronnych opracowane w naszym Oddziale:

2014:

Analiza Przyrodniczo-Dokumentacyjna Na Potrzeby Opracowania Planu Ochrony "Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko"

2013:

Projekt Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego i Planu Zadań Ochronnych
Obszaru Natura 2000

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Wyspy Na Jeziorze Bytyńskim" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Kawęczyńskie Brzęki" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Studnica" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Jakubowo" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Klasztorne Modrzewie Koło Dąbrówki Kościelnej" na okres
20 lat

2006:

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Czmoń" na okres 20 lat

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Świetlista Dąbrowa" na okres 01.01.2006 - 31.12.2025

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Bielawy" na okres 01.01.2006 - 31.12.2025

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Czerwona Wieś"

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Majówka" na okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2025 r.

Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody "Meteoryt Morasko"