LABORATORIUM

ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2017

Laboratorium Gleboznawcze wykonuje badania chemiczne i badania właściwości fizycznych gleby. Klientem Laboratorium mogą być wszystkie oddziały BULiGL, Lasy Państwowe oraz inne podmioty gospodarcze i osoby prywatne.

>>Zakres analiz

>>Informacje dla szkółkarzy

Telefony kontaktowe: 729 058 927, 61 662 14 99