O firmie O firmie

Biurio Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu (plany ochrony dla parków  narodowych,   rezerwatów   przyrody   i   parków   krajobrazowych,dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze gmin i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach).

Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.