Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu zatrudnia doświadczoną kadrę techniczną, z której 85% posiada uprawnienia geodezyjne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym (tachimetry, odbiorniki GPS RTK) oraz w pełni zinformatyzowaną technologią opracowywania dokumentacji technicznej i map. Wykonujemy usługi geodezyjne  i kartograficzne dla Lasów Państwowych oraz innych podmiotów.

BULiGL Oddział w Przemyślu wykonuje następujące usługi geodezyjne:

• prace przygotowawcze do projektu planu urządzenia lasu (regulacja stanu posiadania)

• aktualizacja i modernizacja powszechnej ewidencji gruntów i budynków

• zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych

• klasyfikacja gruntów i zmiany rodzaju użytkowania gruntów

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie map do celów projektowych

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

• podziały nieruchomości

• wyznaczenie punktów granicznych i wznowienie znaków granicznych

• rozgraniczenie nieruchomości

• inne opracowania