📄 Baza opracowań przyrodniczych zrealizowanych przez BULiGL 2012


Lp.

Tytuł opracowania przyrodniczego

Zleceniodawca

Oddział BULiGL

Rok zakończenia/ w toku

1

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru planowanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości

WS Atkins - Polska Sp. z o.o.

Białystok

2012

2

Wykonanie analizy siedlisk na terenie OHZ w Nadleśnictwach: Augustów i Płaska - możliwość wsiedlenia żubra

SGGW Warszawa

Białystok

2012

3

Wykonanie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

Wigierski PN

Białystok

2012

4

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy - SOO

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Białystok

2012

5

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska - OSO

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Białystok

2012

6

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska

Wigierski PN

Białystok

2012

7

Inwentaryzacja przyrodnicza fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego

ProHabitat

Białystok

2012

8

Wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Narwiańska PLH200024, Bagno Wizna PLB200005, Dolina Górnego Nurca PLB200004, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021

RDOŚ Białystok

Białystok

2012

9

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005

RDOŚ Białystok

Białystok

2012

10

Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Narwi PLB200008

RDOŚ Białystok

Białystok

2012

11

Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006

RDOŚ Białystok

Białystok

2012

12

Wykonanie projektów planów ochrony rezerwatów przyrody Jezioro Nidzkie, Krutynia, Borki

RDOŚ Olsztyn

Białystok

2012

13

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Olsztyn

RDLP Olsztyn

Białystok

2012

14

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i botanicznej oraz programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nadleśnictwo Susz

Gdynia

2012

15

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej asfaltowej.

Nadleśnictwo Rytel

Gdynia

2012

16

Plany ochrony 20dla rezerwatów RDLP w Gdańsku: N. Choczewo - Babnica

N. Elbląg - Buki Mierzei Wiślanej, Kąty Rybackie, Kadyński Las, Nowinka, Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Dolina Stradanki
N. Kartuzy - Szczelina Lechicka, Jezioro Lubygość, Żurawie Błota, Staniszewskie Zdroje, Leśne Oczko, Ostrzycki Las
N. Kościerzyna - Krwawe Doły, Czapliniec w Wierzysku
N. Lubichowo - Zdrojno, Czapli Wierch
N. Starogard - Wiosło Małe, Wiosło Duże
N. Wejherowo - Źródliska Czarnej Wody 

RDLP Gdańsk

Gdynia

2012 /2013

17

Projekty planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Jezioro Miedwie i okolice" PLB320005,"Dolina Dolnej Odry" PLB320003, "Łąki Skoszewskie" PLB320007, "Dolina Płoni i Jezioro Miedwie" PLH320006, "Dolna Odra" PLH320037

RDOŚ Szczecin

Gorzów Wlkp.

2012

18

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Uroczyska w Lasach Stepnickich" PLH320033

RDOŚ Szczecin

Gorzów Wlkp.

2012

19

Projekt planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Woliński Park Narodowy

Gorzów Wlkp.

2012

20

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Smolarz

Nadleśnictwo Smolarz

Gorzów Wlkp.

2012

21

Sporządzenie operatu ewidencji i klasyfikacji gruntów do projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy 

Kraków

2012

22

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Złoty Potok

RDLP w Katowicach

Kraków

2012/2013

23

Odnowieniem siatki stałych kołowych powierzchni próbnych (punktów ATPOL) na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Bieszczdzki Park Narodowy

Kraków

2012

24

Projekt planu ochrony ekosystemów leśnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

Kraków

2012-2014

25

Projekt planu ochrony ekosystemów nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

Kraków

2012/2013

26

Wykonanie planu zadań ochronnych dla PLB060006 Lasy Parczewskie, PLH060107 Ostoja Parczewska

RDOŚ Lublin

Lublin

2013

27

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sobiborekie PLH060043

RDOŚ Lublin

Lublin

2012

28

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Krzny PLH060066

RDOŚ Lublin

Lublin

2012

29

Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla obszaru Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka

GDOŚ

Olsztyn

2012

30

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH140052 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe i PLH140049 Myszynieckie Bory Sasankowe

RDOŚ w Warszawie

Olsztyn

2012

31

Wykonanie planu ochrony (etap II) dla rezerwatu "Las Warmiński"

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2012

32

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB280015 Ostoja Warmińska

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2012

33

Wykonanie prac fitosocjologicznych dla Nadleśnictwa Kudypy (LKP Lasy Olsztyńskie)

RDLP w Olsztynie

Olsztyn

2012

34

Opracowanie projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego projekt POIS.POIS.05.03.00-00-271/10

Wielkopolski Park Narodowy

Poznań

2012

35

Opracowanie fitosocjologiczne dla lasów Nadleśnictwa Łagów

RDLP Radom

Radom

2012

36

Sporządzenie operatu ewidencji i klasyfikacji gruntów do projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy 

Kraków

2012/2013

37

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Złoty Potok

RDLP w Katowicach

Kraków

2012

38

Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB020004 Zbiornik Mietkowski i PLB020002 Grądy Odrzańskie

GDOŚ

Brzeg

2012

39

Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka

GDOŚ

Olsztyn

2012

40

Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice

Gmina Polkowice

Brzeg

2012/2013

41

Opracowanie założeń do powołania rezerwatu przyrody "Żukowskie Śnieżyce", leśnictwo Damówka, Nadleśnictwo Lubin

Nadleśnictwo Lubin

Brzeg

2012

42

Vademecum ochrony przyrody leśniczego Nadleśnictw: Henryków, Bystrzyca Kłodzka, Jugów, Złotoryja, Brzeg, Namysłów, Szklarska Poręba

Nadleśnictwa: Henryków, Bystrzyca Kłodzka, Jugów, Złotoryja, Brzeg, Namysłów, Szklarska Poręba

Brzeg

2012

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj