📄 Baza opracowań przyrodniczych zrealizowanych przez BULiGL 2013


Lp.

Tytuł opracowania przyrodniczego

Zleceniodawca

Oddział BULiGL

Rok zakończenia/

w toku

1

Wykonanie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

Wigierski PN

Białystok

2013

2

Wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Biebrzańska PLB200006, Dolina Biebrzy PLH200008

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ)

Białystok

w toku

3

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005

RDOŚ Białystok

Białystok

2013

4

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka

RDLP Białystok

Białystok

w toku

5

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Supraśl

RDLP Białystok

Białystok

w toku

6

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Dojlidy

RDLP Białystok

Białystok

w toku

7

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Krynki

RDLP Białystok

Białystok

w toku

8

Wykonanie strategii rozwoju arboretum leśnego w Kopnej Górze na lata 2014-38

Nadleśnictwo Supraśl

Białystok

2013

9

Wykonanie ekspertyzy dot. zagospodarowania obszaru po leśnej oczyszczalni ścieków w Nadleśnictwie Iława*

RDLP Olsztyn

Białystok

w toku

10

Wykonanie ekspertyzy dot. weryfikacji zapisów w Planie Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 

RDOŚ Białystok

Białystok

2013

11

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

12

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

13

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

14

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

15

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003

RDOŚ w Opolu

Brzeg

2013

16

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

17

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005

RDOŚ we Wrocławiu

Brzeg

2013

18

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Polkowice

Gmina Polkowice

Brzeg

2013

19

Projekt planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Brzeg

2014 (w trakcie)

20

Projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Brzeg

2014 (w trakcie)

21

Opracowanie fitosocjologiczne dla LKP Sudety Zachodnie

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2014 (w trakcie)

22

Opracowanie fitosocjologiczne dla LKP Lasy Doliny Baryczy

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2015 (w trakcie)

23

Plany ochrony dla 20 rezerwatów RDLP w Gdańsku

RDLP Gdańsk

Gdynia

2013

24

Plany ochrony dla rezerwatu „Źródliska w Dolinie Ewy"

RDOŚ Gdańsk

Gdynia

2013

25

Plany ochrony dla rezerwatu „Dolina Strzyży"

RDOŚ Gdańsk

Gdynia

2013

26

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Elbląg

RDLP Gdańsk

Gdynia

2015/w toku

27

Analiza gleby, flory, fitosocjologiczna. Ekspertyza zmian spowodowanych zmianą składu gatunkowego drzewostanu.

Nadleśnictwo Kolbudy

Gdynia

2013

28

Inwentaryzacja przyrodnicza fragmentu Lasu Rudnickiego w Grudziądzu

BUGiOŚ Ekoserwis Grudziądz

Gdynia

2013

29

Ekspertyza Dębu – potencjalnego siedliska gatunków chronionych

Nadleśnictwo Kartuzy

Gdynia

2013

30

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Jezioro Janiszowice" PLH080053

RDOŚ Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

2013

31

Projekt planu ochrony Wolińskiego Parku Narodowego

Woliński Park Narodowy

Gorzów Wlkp.

2013

32

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Złoty Potok

RDLP w Katowicach

Kraków

2013

33

Projekt planu ochrony ekosystemów leśnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

Kraków

w toku - zakończenie 2014

34

Projekt planu ochrony ekosystemów nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

Kraków

2013

35

Aktualizacja dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Limanowa wraz rozpoznaniem i skartowaniem leśnych zespołów roślinnych na obszarze Natura 2000

RDLP w Krakowie

Kraków

w toku - zakończenie 2014

36

Aktualizacja dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Stary Sącz wraz rozpoznaniem i skartowaniem leśnych zespołów roślinnych na obszarze Natura 2000

RDLP w Krakowie

Kraków

w toku - zakończenie 2015

37

Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla PLB060006 Lasy Parczewskie, PLH060107 Ostoja Parczewska

RDOŚ W LUBLINIE

Lublin

2013

 

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB280015 Ostoja Warmińska

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2013

38

Wykonanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2013

39

Wykonanie prac fitosocjologicznych              dla Nadleśnictwa Kudypy               (LKP Lasy Olsztyńskie)

RDLP w Olsztynie

Olsztyn

2013

40

Szacowanie szkód wyrządzanych przez bobry w drzewostanach                      i zadrzewieniach niektórych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2013

41

Plany ochrony rezerwatów: Jakubowo, Kawęczyńskie Brzęki, Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej, Sudnica, Wyspy na Jeziorze Bytyńskim

RDOŚ Poznań

Poznań

2013

42

Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego

Wielkopolski Park Narodowy

Poznań

2013

43

Monitoring hydrologiczno-środowiskowy w uroczysku Las Taczanowski

Nadleśnictwo Taczanów

Poznań

2013

44

Weryfikacja wybranych nieprioretytowych siedlisk przyrodniczych poza habitatowymi obszarami  Natura 2000 w nadlesnictwie Trzcianka i Potrzebowice

RDLP Piła

Poznań

2013

45

Opracowanie fitosocjologiczne i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych z bazy INVENT w Nadleśnictwie Turek

RDLP Poznań

Poznań

2013

46

Opracowanie fitosocjologiczne i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych z bazy INVENT w Nadleśnictwie Kościan

RDLP Poznań

Poznań

2013

47

Opracowanie fitosocjologiczne obszarów Natura 2000 zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, Ostoja Przemęcka PLH300041 na gruntach Nadleśnictwa Kościan

RDLP Poznań

Poznań

2013

48

Opracowanie fitosocjologiczne i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych z bazy INVENT w Nadleśnictwie Antonin

RDLP Poznań

Poznań

2013

49

Opracowanie fitosocjologiczne i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych z bazy INVENT w Nadleśnictwie Karczma Borowa

RDLP Poznań

Poznań

w toku/2014

50

Opracowanie fitosocjologiczne obszarów Natura 2000 zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 na gruntach Nadleśnictwa Karczma Borowa

RDLP Poznań

Poznań

w toku/2014

51

Opracowanie fitosocjologiczne i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych z bazy INVENT w Nadleśnictwie Góra Śląska

RDLP Poznań

Poznań

w toku/2014

52

Opracowanie fitosocjologiczne obszarów Natura 2000 zachodnie Dolina Dolnej Baryczy PLH020084, Łęgi Odrzańskie PLH020018 na gruntach Nadleśnictwa Góra Śląska

RDLP Poznań

Poznań

w toku/2014

53

Wykonanie projektu planu Poleskiego Parku Narodowego

PPN

Przemyśl

2014/w toku

54

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Dwernik w Nadleśnicwie Lutowiska w ramach LKP Bieszczady

RDLP

Przemyśl

2014/w toku

55

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Stuposiany w Nadleśnicwie Stuposiany w ramach LKP Bieszczady

RDLP

Przemyśl

2014/w toku

56

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Wetlina w Nadleśnicwie Cisna w ramach LKP Bieszczady

RDLP

Przemyśl

2014/w toku

57

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem: "Budowa zbiorników retencyjnych na terenach porolnych Nadleśnictwa Lutowiska"

N-ctwo

Przemyśl

2014/w toku

58

Opracowanie fitosocjologuiczne dla Nadleśnictwa Radom obręb leśńy Jedlnia 

RDLP w Radomiu

Radom

2013

59

Opracowanie fitosocjologuiczne dla Nadleśnictwa Skarżysko obręb leśny Rataje

RDLP w Radomiu

Radom

2013

60

Opracowanie fitosocjologuiczne dla Nadleśnictwa Daleszyce

RDLP w Radomiu

Radom

2013

61

Opracowanie fitosocjologuiczne dla Nadleśnictwa Kielce

RDLP w Radomiu

Radom

2013

62

Opracowanie fitosocjologuiczne dla Nadleśnictwa Zagnańsk

RDLP w Radomiu

Radom

2013

63

Opracowanie botaniczne dla planowanej rozbudowy lotniska Radom- Sadków

Port Lotniczy Radom S.A.

Radom

2013

64

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich"

RDLP w Radomiu

Radom

2013

65

Weryfikacja wybranych niepriorytetowych siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

RDLP Piła

Szczecinek

2013

66

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

2015

67

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 PLB140005 Dolina Omulwi i Płodownicy

RDOŚ w Warszawie

Warszawa

2013

68

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 PLB140009 Dolina Kostrzynia

RDOŚ w Warszawie

Warszawa

2013

69

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictw Garwolin i Łochów

RDLP w Warszawie

Warszawa

2013

70

Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ŚPN

Warszawa

W toku. Termin zakończenia 30.08.2014

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj