📄 Baza opracowań przyrodniczych realizowanych przez BULiGL 2015


Lp.

Tytuł opracowania przyrodniczego

Zleceniodawca

Oddział BULiGL

Rok zakończenia/ w toku

1

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Knyszyn

RDLP Białystok

Białystok

2015

2

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Waliły

RDLP Białystok

Białystok

2015

3

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka - dodatkowy obręb Kumiałka (poza SOO N2000)

RDLP Białystok

Białystok

2015

4

Wykonanie planów ochrony dla 14 rezerwatów przyrody woj. podlaskiego

RDOŚ Białystok

Białystok

2015

5

Ocena możliwości wsiedlenia żubra do Puszczy Rominckiej

Nadl. Gołdap/SGGW

Białystok

2015

6

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadl. Bystrzyca Kłodzka

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2017/w toku

7

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadl. Jugów

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2017/w toku

8

Aktualizacja dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Stary Sącz wraz rozpoznaniem i skartowaniem leśnych zespołów roślinnych na obszarze Natura 2000

RDLP w Krakowie

Kraków

2015

9

Rozpoznanie i skartowanie leśnych zespołów roślinnych na obszarach Natura 2000 dla Nadleśnictwa Gorlice

RDLP w Krakowie

Kraków

2016/w toku

10

Rozpoznanie i skartowanie leśnych zespołów roślinnych na obszarach Natura 2000 dla Nadleśnictwa Nawojowa

RDLP w Krakowie

Kraków

2016/w toku

11

Karty informacyjne dla zalesień gruntów porolnych w Nadleśnictwie Brodnica

Nadleśnictwo Brodnica

Gdynia

2015

12

Plany ochrony dla rezerwatu „Pużyckie Łęgi"

RDOŚ Gdańsk

Gdynia

2015

13

Plany ochrony dla rezerwatu „Torfowisko Potoczek"

RDOŚ Gdańsk

Gdynia

2015

14

Prognoza OOŚ zalesień gruntów rolnych

Nadleśnictwo Brodnica

Gdynia

2015

15

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Jamy

RDLP Toruń

Gdynia

2015

16

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Elbląg

RDLP Gdańsk

Gdynia

2015

17

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Łęgi koło Wymiarek" PLH080059

RDOŚ Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

2015

18

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rogów PLH 060062

RDOŚ Lublin

Lublin

2015

19

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy w następującym zakresie: "Wykonanie prac polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jodłowy bór świętokrzyski 91P0 na obszarach Natura 2000: Debry PLH 060003 i Święty Roch PLH 0600022 oraz żyzne buczyny 9130 w obszarze Natura 2000 Debry PLH 060003."

RDOŚ Lublin

Lublin

2015

20

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: I. Obszar specjalnej ochrony ptaków Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002 i specjalny obszar ochrony Torfowiska Chełmskie PLH 060023, II. Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowego Bugu PLB 060003, III. Obszar specjalnej ochrony ptaków Polesie PLB 060019 (poza terenem Poleskiego Parku Narodowego),          IV. Specjalny obszar ochrony siedlisk Żmudź PLH 060075.

RDOŚ Lublin

Lublin

2015

21

Szacowanie szkód wyrządzanych przez bobry w drzewostanach                      i zadrzewieniach niektórych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2015

22

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku

Centrum Usług Wspólnych w Warszawie

Olsztyn

2015

23

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Włoszakowice (obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

24

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Karczma Borowa (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

25

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Góra Śląska (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

26

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Sieraków

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r

27

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sieraków z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH00032 i Jezioro Mnich PLH300029

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r.

28

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Krucz

RDLP w Pile

Poznań

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017

29

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Wronki

RDLP w Pile

Poznań

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017 r

30

Opracowanie fitosocjologiczne Nadleśnictwa Potrzebowice

RDLP w Pile

Poznań/
Warszawa

W toku. Termin zakończenia 30.04.2017 r

31

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Łopuchówko (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2016.

32

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Konstantynowo (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2016.

33

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Pniewy (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2017.

34

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Pniewy z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH00032, Zamorze Pniewskie PLH300036 i Grądy Bytyńskie PLH300051

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 31.03.2016 r.

35

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Konin (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

W toku. Termin zakończenia 2017.

36

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego

Nadleśnictwo Antonin

Poznań

2015

37

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego

Nadleśnictwo Turek

Poznań

2015

38

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego

Nadleśnictwo Karczma Borowa

Poznań

2015

39

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego

Nadleśnictwo Kościan

Poznań

2015

40

Program Zagospodarowania Parku - Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz innych terenów będących w administrowaniu OKL

OKL w Gołuchowie

Poznań

2015

41

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Kościół w Równem PLH180034

RDOŚ w Rzeszowie

Przemyśl

2016/ w toku

42

Opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026

RDOŚ w Rzeszowie

Przemyśl

2016/ w toku

43

Uzupełnienie stanu wiedzy dla gatunku Bocian czarny, na potrzeby PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 

RDOŚ w Warszawie

Radom

2015

44

Opracowania fitosocjologiczne dla obszarów Natura 2000 "Ostoja Gaj", "Dolina Białej Nidy" - Nadleśnictwo Jędrzejów

RDLP w Radomiu

Radom

2015

45

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Pilicy" - Nadleśnictwo Jędrzejów, Nadl. Włoszczowa 

RDLP w Radomiu

Radom

2015

46

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Łękawica" - Nadleśnictwo Dobieszyn

RDLP w Radomiu

Radom

2015

47

Opracowania fitosocjologiczne dla obszarów Natura 2000 "Wzgórza Kunowskie", "Krzemionki Opatowskie", "Dolina Kamiennej" - Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

RDLP w Radomiu

Radom

2015

48

Opracowania fitosocjologiczne dla obszarów Natura 2000 "Ostoja Pomorzany", "Ostoja Brzeźniczka" - Nadleśnictwo Barycz

RDLP w Radomiu

Radom

2015

49

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

2015

50

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla części Nadleśnictwa Sławno planowanej do przekazania w 2016 roku do Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

w toku

51

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Bobolice

Nadleśnictwo Bobolice

Szczecinek

2015

52

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego dla Nadleśnictwa Czarnobór

Nadleśnictwo Czarnobór

Szczecinek

2015

53

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Świdwin

Nadleśnictwo Świdwin

Szczecinek

w toku

54

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Opoczno

RDLP Łódź

Warszawa

2015

55

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Piotrków

RDLP Łódź

Warszawa

2015

56

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Przedbórz

RDLP Łódź

Warszawa

2015

57

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Wyszków

RDLP Warszawa

Warszawa

2015

58

Opracowanie fitosocjologiczne z weryfikacją siedlisk przyrodniczych "Natura 2000" dla Nadleśnictwa Potrzebowice

RDLP Piła

Warszawa/
Poznań

w toku/zakończenie 30.04.2017

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj