📄 Baza opracowań przyrodniczych zrealizowanych przez BULiGL 2014


Lp.

Tytuł opracowania przyrodniczego

Zleceniodawca

Oddział BULiGL

Rok zakończenia/ w toku

1

Wykonanie projektów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Biebrzańska PLB200006, Dolina Biebrzy PLH200008

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ)

Białystok

2014

2

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka

RDLP Białystok

Białystok

2014

3

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Supraśl

RDLP Białystok

Białystok

2014

4

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Dojlidy

RDLP Białystok

Białystok

2014

5

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Krynki

RDLP Białystok

Białystok

2014

6

Wykonanie strategii rozwoju arboretum leśnego w Kopnej Górze na lata 2014-38

Nadleśnictwo Supraśl

Białystok

2014

7

Wykonanie ekspertyzy dot. zagospodarowania obszaru po leśnej oczyszczalni ścieków w Nadleśnictwie Iława*

RDLP Olsztyn

Białystok

2014

8

Wykonanie ekspertyzy dot. weryfikacji zapisów w Planie Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 

RDOŚ Białystok

Białystok

2014

9

Wykonanie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka - dodatkowy obręb Kumiałka (poza SOO N2000)

RDLP Białystok

Białystok

w toku

10

Wykonanie planów ochrony dla 14 rezerwatów przyrody woj. podlaskiego

RDOŚ Białystok

Białystok

w toku

11

Inwentaryzacja nietoperzy - linie energetyczne - RDLP Lublin

IBL Sękocin Stary

Białystok

2014

12

Projekt planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Brzeg

2014

13

Projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Brzeg

2015/w trakcie

14

Opracowanie fitosocjologiczne dla LKP Sudety Zachodnie

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2014

15

Opracowanie fitosocjologiczne dla LKP Lasy Doliny Baryczy

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2015/w trakcie

16

Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadl. Jawor

RDLP we Wrocławiu

Brzeg

2016/w trakcie

17

VOPL dla Nadl. Zawadzkie

Nadl. Zawadzkie

Brzeg

2014

18

Raport oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla planowanego rozwoju eksploatacji kopalni

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Brzeg

2014

19

Projekt planu ochrony ekosystemów leśnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy

Kraków

2014

20

Aktualizacja dokumentacji siedliskowej dla Nadleśnictwa Limanowa wraz rozpoznaniem i skartowaniem leśnych zespołów roślinnych na obszarze Natura 2000

RDLP w Krakowie

Kraków

2014

21

Projekt planu ochrony projektowanego rezerwatu "Cisy  w Wyskitnej"

RDLP w Krakowie

Kraków

2014

22

Plany ochrony dla rezerwatu „Zielone"

RDOŚ Gdańsk

Gdynia

2014

23

Dokumentacja ewidencyjna alei przydrożnych

WUOZ w Olsztynie

Olsztyn

2014

24

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

2014

25

Reintrodukcja 230 osobników susła perełkowanego z terenu obszarów Natura 2000: Popówka PLH 060016 i Suśle Wzgórza PLH 060019 na teren obszarów Natura 2000: Gliniska PLH060006 oraz Hubale PLH 06008.

RDOŚ W LUBLINIE

Lublin

2014

26

Szacowanie szkód wyrządzanych przez bobry w drzewostanach                      i zadrzewieniach niektórych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

RDOŚ w Olsztynie

Olsztyn

2014

27

Opracowanie dokumentacji ewidencyjnej alei przydrożnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Olsztyn

2014

28

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Antonin (baza invent)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2014

29

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Kościan (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2014

30

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Turek (baza invent)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2014

31

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Włoszakowice (obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

32

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Karczma Borowa (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

33

Opracowanie fitosocjologiczne wybranych gruntów Nadleśnictwa Góra Śląska (baza invent + obszary siedliskowe Natura 2000)

RDLP w Poznaniu

Poznań

2015

34

Analiza przyrodniczo-dokumentacyjna na potrzeby sporządzenia planu ochrony rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko"

RDOŚ w Poznaniu

Poznań

2014

35

Wykonanie projektu planu Poleskiego Parku Narodowego

PPN

Przemyśl

2014

36

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Dwernik w Nadleśnicwie Lutowiska w ramach LKP Lasy Bieszczadzkie

RDLP

Przemyśl

2014

37

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Stuposiany w Nadleśnicwie Stuposiany w ramach LKP Lasy Bieszczadzkie

RDLP

Przemyśl

2014

38

Opracowanie fitosocjologiczne obrębu leśnego Wetlina w Nadleśnicwie Cisna w ramach LKP Lasy Bieszczadzkie

RDLP

Przemyśl

2014

39

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad zadaniem: "Budowa zbiorników retencyjnych na terenach porolnych Nadleśnictwa Lutowiska"

N-ctwo

Przemyśl

2014

40

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich"

RDLP w Radomiu

Radom

2014

41

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Kras Staszowski", "Ostoja Żyznów" - grunty leśne Nadleśnictwa Staszów

RDLP w Radomiu

Radom

2014

42

Opracowanie fitosocjologiczne dla obszaru Natura 2000 "Lasy Skarżyskie" - grunty leśne Nadleśnictwa Skarżysko

RDLP w Radomiu

Radom

2014

43

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Karnieszewice położonego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Środkowopomorskie"

RDLP Szczecinek

Szczecinek

w toku

44

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Tychowo

Nadleśnictwo Tychowo

Szczecinek

2014

45

Weryfikacja siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Bobolice

Nadleśnictwo Bobolice

Szczecinek

w toku

46

Vademecum Ochrony Przyrody Leśniczego dla Nadleśnictwa Czarnobór

Nadleśnictwo Czarnobór

Szczecinek

w toku

47

Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ŚPN

Warszawa

2014

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj