📄 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

Minitoring ptaków lęgowych

Minitoring ptaków lęgowych - Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią

Monitoring gatunków roślin

Monitoring gatunków roślin Przewodnik metodyczny

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Monitoring siedlisk przyrodniczych Przewodnik metodyczny

Monitoring gatunków zwierząt

Monitoring gatunków zwierząt Przewodnik metodyczny

Errata do przewodników metodycznych (Część I), (Część II), (Część III), (Część IV)

Errata do przewodników metodycznych (Część I), (Część II), (Część III), (Część IV)

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj