📄 Ministerstwo Środowiska


Ministerstwo Środowiska:

Polityka leśna państwa

Polityka leśna państwa

Ramowe wytyczne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu

Ramowe wytyczne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu 2005- 2009

Instrukcja wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu 2010- 2014

Krajowy program zwiększania lesistości

Krajowy program zwiększania lesistości

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj