📄 Zintegrowany System Zarządzania w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


 

Zintegrowany System Zarządzania

zgodny z wymaganiami norm

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

 

Certyfikat ISO 9001:2015  oraz certyfikat  ISO 14001:2015.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jako wielozakładowe przedsiębiorstwo państwowe o zasięgu ogólnokrajowym działające na podstawie Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2152 z późn. zm.) świadczy usługi głównie na rzecz leśnictwa i ochrony środowiska. Nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa mającym na celu zagwarantowanie wysokiej jakości usług wykonywanych z  zachowaniem dbałości w zakresie ochrony środowiska jest Polityka Jakości i Środowiska wprowadzona Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z dnia 11 października 2017 r. 

Działania w tym zakresie realizowane są przez pracowników BULiGL już od wielu lat w ramach funkcjonującego od 2010 r Zintegrowane Systemu Zarządzania zgodnego najpierw z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004  a od roku 2018 zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

W 2017 r. mając na celu zapewnienie:

  • powtarzalnej jakości usług – spełniających wymagania Klientów,
  • zastosowania wymagań prawa i innych, do których spełnienia przedsiębiorstwo jest zobowiązane,
  • jednoznacznych procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnień,
  • ciągłego doskonalenia organizacji,

BULiGL wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

W ramach dostosowania zaktualizowano dokument  Polityka Jakości i Środowiska, opracowano projekt nowej Księgi ZSZ, opracowano i zaktualizowano  procedury ZSZ, przeprowadzono szkolenia dla pracowników i audytorów wewnętrznych.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, obejmuje prace w zakresie :

  • wykonywania planów urządzania lasu, planów ochrony i innych opracowań związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, rozpoznaniem glebowo siedliskowym oraz operatów geodezyjnych – wszystkie Oddziały i Zarząd
  • tworzenia oprogramowania komputerowego – Zarząd BULiGL.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r został przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. audyt zewnętrzny. Zespół audytowy potwierdził, że system zarządzania w BULiGL spełnia wymagania norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i jest odpowiednio utrzymywany.

Przeprowadzany corocznie audyt zewnętrzny potwierdza utrzymanie i certyfikację systemu.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj