Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie specjalistycznych opracowań związanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym:

 • planów urządzenia lasu dla jednostek lasów państwowych i innych
 • uproszczonych planów urządzenia lasu,
 • planów ochrony rezerwatów
 • planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • programów ochrony przyrody,
 • operatów siedliskowych,
 • operatów geodezyjnych,
 • opracowań fitosocjologicznych,
 • inwentaryzacji stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów i przedsięwzięć,
 • ekspertyz dendrologicznych (określanie wieku drzew stojących),
 • ekspertyz dot. zagospodarowania i przebudowy drzewostanów w obszarach klęskowych,
 • i innych związanych z leśnictwem i ochroną przyrody.
 
  
 
Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską, dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska. Działamy od 1956 r. łącząc doświadczenia wynikające z wieloletniej praktyki i najnowsze technologie wspomagające pracę w terenie i biurze.
Przy prowadzeniu projektów współpracujemy ze światem nauki. Podejmujemy się prac wymagających szerokiej wiedzy i wizjonerstwa np: inwentaryzacja przyrodnicza trasy Kolei Dużych Prędkości (Wrocław-Łódz-Poznań), prace siedliskowe i definitywne urządzanie Białowieskiego Parku Narodowego czy prognoza oddziaływania na środowisko programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich (…)” – projektu dla 55 nadleśnictw położonych w Sudetach i Karpatach.
Nasze opracowania opierają się na ortofotomapach o dużej rozdzielczości i systemach informacji przestrzennej (GIS).
Jesteśmy otwarci na wyzwania nietypowe i wymagające niekonwencjonalnych rozwiązań.   
 
 

Materiał promocyjny BULiGL Oddział w Białymstoku (prezentowany na targach leśnych)

                                                     
Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
 
Lokalizacja w terenie - GPS
Pomiary odległości i wysokości – dalmierz laserowy z wysokościomierzem
Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji