Konsultacje Konsultacje

BULiGL Odział w Białymstoku jest w trakcie opracowywania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005, z terminem realizacji dokumentacji do 28.02.2013 roku. Na przełomie marzec/kwiecień 2013 projekt będzie poddany 21 dniowym konsultacjom społecznym. Szczegóły na stronie RDOŚ:

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/plany-ostoja-augustowska.html