Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zatrudnia ponad 40 geodetów skupionych w 12 Oddziałach, w pracowniach geodezyjnych, z czego większość posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykształcona i doświadczona kadra, dysponująca nowoczesnym sprzętem geodezyjnym oraz w pełni zinformatyzowaną technologią robót stawia BULiGL w rzędzie czołowych firm funkcjonujących na polskim rynku usług geodezyjnych.

Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna Pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku posiada jedną pracownię geodezyjną  zatrudniającą 9 osób. W skład pracowni wchodzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni geodeci, z których 5 posiada uprawnienia  do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych dla Lasów Państwowych
    Pracownia geodezyjna wykonuje następujące usługi geodezyjne:

 • prace geodezyjne związane ze sporządzaniem planu urządzenia lasu Nadleśnictw oraz planu ochrony lasu Parków Narodowych
 • sporządzanie map ewidencyjnych w systemie numerycznym dla gruntów Nadleśnictw oraz Parków Narodowych
 • podziały działek ewidencyjnych
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
 • wznowienia granic nieruchomości
 • aktualizację ewidencji gruntów i budynków
 • aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • sporządzanie map do celów projektowych, tyczenie inwestycji oraz inwentaryzacja powykonawcza
 • badanie i regulację stanu prawnego gruntów
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych i sporządzanie map do celów prawnych


Wykonujemy usługi głównie dla Lasów Państwowych oraz innych podmiotów.