Referencje Referencje

Referencje:

  • Plan Urządzenia Lasu dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Opracowania glebowo-siedliskowe dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Opracowania fitosocjologiczne dla jednostek Lasów Państwowych;
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w zakresie planów, programów w dziedzinie leśnictwa;
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu: "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych";
  • Plan Ochrony rezerwatu przyrody;
  • Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000;
  • Inwentaryzacje przyrodnicze;
  • I inne.
 
Nasi partnerzy (aktualne referencje)