📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Szkolenie 1954


Szkolenie z zakładania powierzchni trzebieżowych w 1954r. Pierwszy z lewej stoi mgr inż. Tadeusz Zoll,
trzecim z lewej jest pierwszy dyrektor Oddziału
w Brzegu mgr inż. Oskar Kauicz.

📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Tułowice 1955


Uczestnicy kursu geodezyjnego dla służb geodezyjnych w urządzaniu lasu z całej Polski, przeprowadzonego zimą 1955r w ośrodku szkoleniowym w Tułowicach.

📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Tułowice 1956


Uczestnicy kursu sortymentacyjnego dla urządzeniowców z całej Polski, przeprowadzonego zimą 1956r w ośrodku szkoleniowym w Tułowicach.

📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Kup 1959


Zespół pracowników w trakcie pomiaru poligonowego
w 1959r. w Nadleśnictwie Kup.

📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Duszniki 1955


Klęski nawiedzające lasy wymagają aktualizacji Planów urządzeniowych, a co za tym idzie szczegółowej inwentaryzacji.
Na zdjęciu inwentaryzacja szkód huraganowych
w 1955r. w Nadleśnictwie Duszniki.

📄 Z archiwum BULiGL Oddział w Brzegu -Świebodzin 1953


W latach powojennych ważnym środkiem transportu były furmanki chłopskie.
Na zdjęciu drużyna urządzeniowa w 1953r.
w Nadleśnictwie Świebodzin.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj