📄 Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenie lasów Dolnego Śląska


W dniu 30 września 2021 r., w Brzegu odbyła się konferencja, dotycząca gospodarowania wodą w lasach. Organizatorem konferencji było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, przy współudziale Katedry Inżynierii Leśnej WLiTD w Poznaniu. Formuła konferencji była hybrydowa, z ograniczoną liczbą uczestników, w reżimie sanitarnym, na sali oraz w formule zdalnej na platformie ZOOM (z udziałem kilkudziesięciu uczestników).

Poniżej prezentujemy wnioski z Konferencji oraz Prezentacje, które referowane były podczas Konferencji


Załączniki:

Gospodarka wodą w Lasach Państwowych – problemy i zamierzenia

Retencja korytowa (rzeczna) – program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i leśnych

Ciekawe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, zrealizowane na terenie RDLP Wrocław

Specyfika planów gospodarowania wodą w lasach

Efekty „Planu gospodarowania wodą w Nadleśnictwie”

Wnioski z Konferencji

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj