📄 Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia - spotkanie w Mrozowie


Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia - spotkanie w Mrozowie
- załączniki zawierają: prezentację oraz protokół ze spotkania w sprawie tworzenia Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia, które odbyło się 05.10.2021, na terenie szkółki leśnej Mrozów w Nadleśnictwie Miękinia.


   

Załączniki:

Prezentacja

Protokół

📄 Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska i Nadleśnictwa Oława


Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska i Nadleśnictwa Oława - załączniki zawierają: prezentację oraz protokół ze spotkania w sprawie tworzenia Koncepcji zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska i Nadleśnictwa Oława, które odbyło się 14.09.2021r., w formule zdalnej, na platformie ZOOM.


Załączniki:

Prezentacja

Protokół

📄 Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia


Koncepcja zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia - załączniki zawierają: prezentację oraz protokół ze spotkania w sprawie tworzenia Koncepcji zagospodarowania turystycznego dla Nadleśnictwa Miękinia, które odbyło się 15.04.2021r., w formule zdalnej, na platformie ZOOM.


Załączniki:

Prezentacja

Protokół

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj