📄 Plany urządzenia lasu - nad czym pracujemy


BULiGL Oddział w Brzegu w roku 2018 wykonał lub jest w trakcie wykonywania licznych planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Do najważniejszych prac należą:

1. Zakończenie prac i przekazanie w terminie Zamawiającym projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

 • Świeradów
 • Jawor
 • Prudnik
 • Gidle

2. Zakończenie inwentaryzacji zasobów drzewnych i kontynuacja prac kameralnych w Nadleśnictwach:

 • Bardo
 • Kamienna
 • Szklarska
 • Wałbrzych
 • Śnieżka

3. Wykonanie prac terenowych związanych z taksacją drzewostanów i rozpoczęcie prac kameralnych w Nadleśnictwach:

 • Henryków
 • Zdroje
 • Międzylesie
 • Lądek Zdrój
 • Bystrzyca Kłodzka

📄 Plany urządzenia lasu


Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu

📄 Czym zajmuje się BULiGL


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną (w pełnym asortymencie) i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP).

Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach.
Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj