📄 Zasłużeni pracownicy BULiGL


Dyrektor BULiGL Zastępca Dyrektora BULiGL Doradca Dyrektora BULiGL
Janusz Dawidziuk Adam Wasiak Stanisław Zajączkowski

📄 Dyrektorzy BULiGL Oddział w Brzegu


Cinque Terre
mgr inż. Oskar Kauicz
w latach 1956-1972
Forest
mgr inż. Antoni Górczyński
w latach 1972-1975
Northern Lights
inż. Julian Wasylenki
w latach 1975-1977
Cinque Terre
mgr inż. Józef Zalwert
w latach 1977-1998
Forest
mgr inż. Edward Jędryszczak
w latach 1998-2009
Northern Lights
mgr inż. Janusz Bańkowski
od 2009

📄 Zasłużeni pracownicy BULiGL Oddział w Brzegu


W Brzeskim Oddziale pracowało wielu znanych i zasłużonych leśników. Dla jednych praca tutaj była okazją do zdobycia doświadczeń, które owocowały w dalszej karierze zawodowej, inni na stałe związali swoje życie zawodowe z tym zakładem.

W ujęciu historycznym należy wspomnieć o znanych w leśnictwie osobistościach, które pracowały w Brzeskim Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

  • Lesław Dreszer, późniejszy prof. dr hab. – pierwszy kierownik Biura Produkcji Drewna, któremu podlegał w 1945 r. Dział Urządzania Lasu w Opolu, absolwent Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej z 1931 r., późniejszy kierownik Katedry Urządzania Lasu, dziekan Wydziału Leśnego (1952 r.) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  • Edward Żółciak, późniejszy prof. dr hab. – kierownik Katedry Urządzania Lasu (1975–1984), prodziekan Wydziału Leśnego (1984–1987) Akademii Rolniczej w Poznaniu, urodzony w Milford (USA); jako pierwszy absolwent Wydziału Leśnego ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego zgłosił się do pracy 1 września 1946 r. w Sekcji Urządzania Lasu Zielonogórskiego Okręgu Lasów Państwowych od 1950 r. z siedzibą w Brzegu, gdzie jako kierownik drużyny urządzeniowej pracował do 1953 r., by następnie podjąć pracę w Katedrze Urządzania Lasu w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu.
  • Mieczysław Podgórski, późniejszy prof. dr hab. – absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, podjął pracę 1 kwietnia 1949 r. w Sekcji Urządzania Lasu Zielonogórskiego Okręgu Lasów Państwowych. Pracował do 1952 r., zajmując jednoosobowe stanowisko specjalisty gleboznawcy; następnie podjął pracę w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, gdzie przez 30 lat kierował Katedrą Ekonomiki Leśnictwa.
  • Tadeusz Zoll – zgłosił się do pracy w Sekcji Urządzania Lasu Wrocławskiego Okręgu Lasów Państwowych 1 listopada 1947 roku. Jako doświadczony urządzeniowiec, kierownik drużyny urządzeniowej w przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, od początku pełnił funkcję inspektora, następnie kierownika działu oraz głównego specjalisty. Był wybitną indywidualnością. Jego zatrudnienie wpłynęło w dużym stopniu na kształcenie młodej kadry urządzeniowej oraz na podnoszenie jakości pracy Oddziału. Był niekwestionowanym autorytetem w relacji urządzanie lasu i administracja lasów państwowych, zarówno na szczeblu okręgowych zarządów lasów państwowych, jak i nadleśnictw. Był postacią szlachetną, powszechnie znaną i lubianą. Jako wybitny znawca lasów sudeckich i puszczy bolesławiecko-zgorzeleckiej współuczestniczył w opracowaniu L. Mroczkiewicza Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne (PWRiL Warszawa 1952 r.), szczególnie w zakresie wydzielania dzielnic przyrodniczoleśnych na obszarze południowo-zachodniej Polski.
  • Jerzy Smykała – pracował w Brzegu w latach 1959–1971. Po przejściu do pracy w Zarządzie Biura pełnił funkcję szefa produkcji, a następnie dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Rozpoczyna pracę w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie jest długoletnim zastępcą dyrektora generalnego, a następnie Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. W 1992 r. przeszedł do pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie pełnił funkcje zastępcy dyrektora i kierownika Zakładu Urządzania i Monitoringu Lasu.

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj