Archiwum aktualności ze świata przyrody Archiwum aktualności ze świata przyrody

Najważniejsze zmiany w prawie w 2012 roku

Miniony rok 2012 był okresem dużych zmian w prawodawstwie dotyczącym szeroko rozumianej ochrony przyrody. Poniżej dla przypomnienia przedstawiam najważniejsze akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Weszło w życie 4 lutego 2012 r. >>>
 • 9 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.  . (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)>>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2012 r. poz. 506) >>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2012 r. poz. 507). >>>
 • USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Powyższa Ustawa została ogłoszona 31 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 985. Ustawa weszła w życie 1 października 2012r. >>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych. Powyższe Rozporządzenie zostało ogłoszone 23 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 949. Weszło w życie 6 września 2012r. >>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Rozporządzenie zostało opublikowane 20 września br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1041. Weszło w życie 5 października 2012 r. >>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody. Rozporządzenie to zostało opublikowane 28 września 2012 r w Dzienniku Ustaw, poz. 1080. Wchodzi w życie 29 marca 2013 r. >>>
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302). Rozporządzenie weszło w życie 27 listopada 2012r. >>>
 • W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 14 listopada 2012 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246). Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni, tj. 29 listopada 2012 r. >>>
   

"Doliny Przysowy i Słudwi (kod obszaru PLB100003) - nowy obszar "ptasi"

30 marca 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 358 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, powołujące nowy obszar "ptasi" Dolina Przysowy i SłudwiInwentaryzację ptaków i projekt PZO na zlecenie GDDKiA przygotował Oddział Warszawa BULiGL.

 

"Doliny Przysowy i Słudwi (kod obszaru PLB100003), obejmujące obszar 3892,5 ha, w tym:

a) 1878,12 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie gmin: Pacyna (827,02 ha) i Szczawin Kościelny (1051,1 ha),

b) 2014,38 ha położonych w województwie łódzkim na terenie gmin: Żychlin – gmina wiejska (573,48 ha), Zduny (1129,24 ha) i Kiernozia (311,66 ha);"

 Treść Rozporządzenia ->

 

Na Lubelszczyźnie został odnaleziony uznany za wymarły kolejny gatunek:

sitniczka drobna · Isolepis supina

Czerwona Księga  — EX - wymarły

Czerwona Lista  — Ex - wymarły lub zaginiony

Informacja o odnalezieniu została opublikowana w Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica: Wiaczesław Michalczuk, Anna Cwener. 2011. Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 435-442

 

 

Rozporządzenie MŚ ws. ochrony gatunkowej roślin 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin zostaje uchylone z dniem 4 lutego 2012 r., od tego dnia obowiązywało będzie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

 

II warsztaty "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień"

Na stronie Klubu Przyrodników prawie komplet prezentacji z II warsztatów "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień" - Ciążeń, 1-2 grudnia 2011.
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=353

Szczególną uwagę zwracam na prezentację pana Pawła Pawlaczyka
Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach (art. 52a, art. 28.11.3a, art. 32,4 ustawy o ochronie przyrody). (Paweł Pawlaczyk)

 

Interpretacja siedliska 9190 przez GDOŚ

więcej ->

 

 

 

 

 

Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności

 

 

 

 

   

Czerwona lista Europy ssaków, płazów, gadów, ryb, motyli, ważek ....

więcej ->

  

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego zostały zmienione nazwy naukowe niektórych gatunków ptaków, np.:

śmieszka - Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus],

mewa cienkodzioba - Chroicocpehalus genei [Larus genei],

mewa mała - Hydrocoloeus minutus [Larus minutus],

słowik syberyjski - Larvivora sibilans [Luscinia sibilans],

drozd ciemny - Geokichla sibirica [Zoothera sibirica],

pasterz - Pastor roseus [Sturnus roseus],

dzwoniec – Chloris chloris [Carduelis chloris].

Pełna lista awifauny krajowej  -> tutaj

 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Ukazała się II część podręcznika metodycznego z lipca 2011 r. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych".

Jest to kontynuacja podręcznika wydanego w 2010 r. w ramach serii „Biblioteka monitoringu środowiska".

Na szczególną uwagę zasługują siedliska przyrodnicze:

9160 GRĄD SUBATLANTYCKI (STELLARIO-CARPINETUM)

9190 KWAŚNE DĄBROWY (QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE)

91F0 ŁĘGOWE LASY DĘBOWO-WIĄZOWO-JESIONOWE (FICARIO-ULMETUM).

Szczególnie na siedlisko 9190 Kwaśne dąbrowy, które do tej pory było błędnie określane, jako „Pomorski las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum").

więcej informacji oraz teksty publikacji>>

 

 

 

Zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wchodzi w życie 23 listopada 2011.

[inf. Roman Stelmach]

 

Czerwcowe posiedzenie Sekcji Ornitologicznej Komisji Faunistycznej PTZool.

- dwa nowe gatunki awifauny krajowej

Do awifauny krajowej przybyły dwa nowe gatunki - śnieżyca mała Anser rossii i cyraneczka karolińska Anas carolinensis. Mamy więc znowu 450 gatunków awifauny krajowej. Aktualna lista tutaj>>

[inf. Roman Stelmach]

 

Nowy biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności "Natura 2000"

 

 

Jest to kolejny już 28 biuletyn, ale dopiero drugi wydany również w języku polskim. Ciekawe artykuły m.inn.:

- słynny barometr Natura 2000 [zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska KE oraz Europejską Agencję Środowiska] - wynika z niego, że Polska pod względem kompletności obszarów z dyrektywy ptasiej oceniona została jako "w dużej mierze kompletna", a z dyrektywy siedliskowej "niekompletna";

- "nowa twarz" dyrektywy ptasiej.   więcej >>

[inf. Roman Stelmach]

 

 

Publikacje związane z monitoringiem przyrody
Poniższe opracowania zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można ściągnąć klikając na odpowiedni obrazek.

 

               

 

Nowy rezerwat biosfery w Polsce.

W czerwcu br. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu "Człowiek i Biosfera" UNESCO dodała 13 nowych obiektów do światowej sieci rezerwatów biosfery. Jednym z nich jest Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Rezerwat biosfery nie jest formą ochrony przyrody w sensie prawnym. Według Ramowego statutu światowej sieci rezerwatów biosfery, powstałej w 1995, rezerwaty te są tworzone, aby promować i demonstrować zrównoważony związek człowieka z biosferą. Rezerwaty biosfery w Polsce to: Rezerwat Biosfery Białowieża (Białowieski PN 1976, rozszerzenie na całą Puszczę 2005); Rezerwat Biosfery Babia Góra (1976); Jezioro Łuknajno (1976); Słowiński Rezerwat Biosfery (1996); transgraniczny Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie (1992/1998); transgraniczny Rezerwat Biosfery Karkonosze (1992), transgraniczny Tatrzański Rezerwat Biosfery (1992), Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska (2000), transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie (2002) i Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie (2010).

[inf. Roman Stelmach]


 

"Ostoje ptaków o znaczeni międzynarodowym w Polsce"- nowa publikacja OTOP o kluczowym znaczeniu dla polskiej przyrody"

Książka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat 174 ostoi ptaków w Polsce wskazanych w oparciu o ścisłe, naukowe kryteria Birdlife International - światowej federacji organizacji ochrony ptaków. W stosunku do poprzedniego wydania  dodano 34 nowe obszary. Zawiera  dane o liczebności zagrożonych gatunków ptaków, opisy środowiska przyrodniczego oraz mapy z zaznaczeniem granic obszarów. Przedstawiono w niej także zasady wyznaczania ostoi, podstawy prawne ich funkcjonowania oraz historię wyznaczania ostoi w Polsce i na świecie.

[inf. Roman Stelmach]

 

 

 

 "Klub Przyrodników" i PTOP "Salamandra" ogłosiły nową Shadow List 2010 Natury 2000. Swoje propozycje przekazali Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej.

tutaj wykaz obszarów i ich mapy

 

 

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski podpisał 30 marca

Rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

 

Czy sieć Natura 2000 w Polsce jest już kompletna?

"W ocenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sieć obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 została zamknięta, jednak według zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to Komisja Europejska stwierdza jej kompletność, na podstawie wyników przeprowadzonych seminariów biogeograficznych. Takie bilateralne seminarium, dla dwóch regionów biogeograficznych, obejmujących terytorium Polski – alpejskiego i kontynentalnego, odbędzie się w dniach 24-26 marca br. w Warszawie. "

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/News/view/2232/24_26_marca_bilateralne_seminarium_biogeograficzne

[inf. Roman Stelmach]

 

Storczyk koślaczek stożkowaty Anacamptis pyramidalis odkryty ponownie w Polsce

W 2009 roku odnaleziono w dolinie Odry w woj. zachodniopomorskim populację ok. 100 osobników koślaczka stożkowatego Anacamptis pyramidalis. Storczyk ten uważany był dotąd za od dawna wymarły w Polsce - w "Polskiej czerwonej księdze roślin" ma status EX.

W doniesieniach na liście mailingowej figuruje pod nieco zmieniona nazwą koślaczek stożkowy Anacamptis piramidalis. Zdjęcia tego storczyka można zobaczyć pod poniższym linkiem:

www.atlas-roslin.pl/gatunki/Anacamptis_pyramidalis.htm

[inf. Roman Stelmach]

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2010 r.
w spra
wie sporządzania projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000

 W Dzienniku Ustaw nr 34 z 8 marca 2010 r. jako poz. 186 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Link do opublikowanego tekstu:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010034018601.pdf