Dział Ekonomiki Finansów i Księgowości

tel. 22-825-29-19

 

 

Kierownik Działu Ekonomiki, Finansów i Księgowości
Agnieszka Borowiec
agnieszka.borowiec@zarzad.buligl.pl
kom. 668 443 018

Starszy Specjalista
Agnieszka Piwowarczyk
agnieszka.piwowarczyk@zarzad.buligl.pl
kom. 668 464 236