Dział Organizacyjny

tel. 22-825-71-48

 

 

Kierownik Działu Organizacyjnego
Andrzej Stępiński
andrzej.stepinski@zarzad.buligl.pl
kom. 604 165 064

Starsi specjaliści
Aneta Mazurczak
aneta.mazurczak@zarzad.buligl.pl
tel. 22-825-34-23

Norbert Ozimski
norbert.ozimski@zarzad.buligl.pl
kom. 694 468 818