Konferencja WISL Konferencja WISL

KOMUNIKAT NR 3

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zaleceń władz państwowych związanych z ograniczeniem  spotkań gromadzących większą liczbę uczestników oraz obserwowanym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2,  konferencja pt.  „LAS LEPIEJ ZNANY" - podsumowująca III cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu, która miała odbyć się 17 marca 2020 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL, zostaje przełożona na IV kwartał 2020 r.


Decyzję podjęli w porozumieniu organizatorzy.

 

KOMUNIKAT NR 2

Potwierdzenie udziału w konferencji proszę przesyłać na adres email: konferencja.wisl@cilp.lasy.gov.pl do dnia 10 marca 2020 r.

Kontakt do Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych tel. 22 185 52 85

 

 KOMUNIKAT NR 1

Konferencja: 

LAS LEPIEJ ZNANY

Podsumowanie trzech cykli Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

Konferencję objął patronatem honorowym Minister Klimatu

 

W dniu 17 marca 2020 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizują konferencję podsumowującą trzy cykle Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu pt. „LAS LEPIEJ ZNANY".

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.

Szczegóły dotyczące udziału w konferencji zostaną podane w komunikacie nr 2.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 10:40

Otwarcie konferencji - Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych), 

Janusz Dawidziuk (Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

10:40 - 11:00

WISL - podstawowe źródło danych o stanie lasów w Polsce w raportowaniu krajowym i międzynarodowym

Minister właściwy ds. środowiska

11.00 - 11:20

Prace WISL elementem kształtowania gospodarki leśnej

Andrzej Konieczny (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)

11:20 - 11:50

Wyniki Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów oraz zmiany stanu lasu w Polsce począwszy od 2010 r.

Bożydar Neroj (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)

11:50 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 12:40

Lasy poza ewidencją - nierozpoznany wcześniej areał i jego charakterystyka

Jacek Przypaśniak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

12:40 - 13:00

Projekt instrukcji wykonywania WISL na nowy cykl pomiarowy

Marek Jabłoński (Instytut Badawczy Leśnictwa)

13:00 - 13:20

Wykorzystywanie danych WISL w badaniach naukowych

Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

13:20 - 14:10

Panel dyskusyjny, Komisja wniosków

14:15

Obiad

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.