Przewodniczący Rady Pracowniczej
Jerzy Półtorak
jerzy.poltorak@bialystok.buligl.pl
 

 

Sekretarz Rady Pracowniczej
Izabela Nalborczyk
izabela.nalborczyk@zarzad.buligl.pl