Kierownictwo BULiGL

Dyrektor BULiGL - Janusz Dawidziuk

Zastępca Dyrektora BULiGL - Adam Wasiak

Doradca Dyrektora BULiGL - Stanisław Zajączkowski

Główny Księgowy - Halina Dyczko

Szef Produkcji - Bożydar Neroj

Główny Geodeta - Marta Wałachowska

Główny Informatyk - Artur Michorczyk

Kontakt:

e-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl

tel.: (+48) 22 825 34 23