📄 Galeria fotografii Oddziału w Gdyni


Z kart historii - pochód 1 majowy w Realnym Socjalizmie - lata '70 ubiegłego wieku, z udziałem pracowników Oddziału

Spotkanie załogi w Toruniu przy okazji Zebrania Pracowniczego w Hotelu Rubes w roku 2004

Zebranie w Tleniu 22 maja 2009 roku

Najnowsze zdjęcie grupowe ze spotkania w Marszewie 2010

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj