📄 Referencje


Nasi klienci którzy wystawili nam pozytywne referencje to m.in.

Gdyński Urząd Morski

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych:

Gdańsk, Toruń, Olsztyn, Piła, Szczecin

Nadleśnictwa RLDP:

Gdańsk, Toruń, Olsztyn, Piła, Szczecin

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska:

Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Powiaty i gminy

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo

Prywatni inwestorzy

 

Referencje na prace urządzeniowe

Referencje na prace glebowo-siedliskowe

Referencje na prace związane z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu  

Referencje związane z wykonaniem prac fitosocjologicznych

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj