📄 Siedziba


Siedzibą Oddziału w Gdyni jest przedwojenny budynek biurowo-mieszkalny firmy PAGED zbudowany w 1934 roku według projektu autorstwa Jana Bochniaka. Architekt zastosował w części budynku żelbetową konstrukcję szkieletową, która wyeksponowana została w najwyższym, pięciopiętrowym skrzydle obiektu. Kondygnacje przyziemia oblicowano płytami kamiennymi brązowo-czerwonego koloru, a poszczególne człony bryły zwieńczono mocno podkreślonym i lekko profilowanym gzymsem koronującym.

                                                                              Siedziba w Gdyni.

 

 

                                                                                    Siedziba w Toruniu.

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj