📄 Wykonane projekty


 1. Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Biała" PLH220016
 2. Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Hopowo" PLH220010
 3. Projekty Planów ochrony rezerwatów m.in.: Widowo, Mewia Łacha, Ptasi Raj, Gałęźna Góra, Krzywe Koło w Pętli Wdy, Bór chrobotkowy, Lewice, Jezioro Liwieniec, Jezioro Modła, Dolina Kłodawy
 4. Prognozy oddziaływania na środowisko Planów Urządzenia Lasu Nadleśnictw w RDLP Toruń, Gdańsk, Olsztyn i Piła
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu w zarządzie Gdyńskiego Urzędu Morskiego
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie
 7. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo
 8. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Obiekt handlowy jednokondygnacyjny z układem komunikacyjnym i przebudową magistrali wodociągowej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej
 9. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu położonego w gminie Sztum (powiat Sztum, woj. pomorskie) na użytek rolny
 10. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu objętego programem małej retencji w oddziale 215 Leśnictwa Bojanowo, obrębu Lubichowo, w Nadleśnictwie Lubichowo
 11. Uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do wybranego wariantu projektowanej obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20
 12. Wstępna ocena ornitologiczna i chiropterologiczna (screening) lokalizacji planowanej farmy elektrowni wiatrowych – 2 opracowanie tego typu gmina Więcbork, powiat sępoleński
 13. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220006 Lasy Lęborskie
 14. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220007 Puszcza Darżlubska
 15. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220004 Ujście Wisły
 16. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220005 Zatoka Pucka
 17. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie
 18. Inwentaryzacje zadrzewień przydrożnych
 19. Opracowania glebowo – siedliskowe Nadleśnictw w Polsce północnej i środkowej (50 lat współpracy i doświadczenia), rewizje opracowań, prace uzupełniające,
 20. Ekspertyzy nawożeniowe szkółek leśnych, analizy wody i kompostu, oceny stanu mikoryz siewek i sadzonek (25 lat współpracy i doświadczenia)
 21. Przeprowadzenie działań ograniczających negatywne skutki, jakie mogą wystąpić w populacji gatunków chronionych, a w szczególności pachnicy dębowej, wskutek wycinki drzew przy drogach
 22. Pobór i analiza próbek glebowych na potrzeby programów rolno środowiskowych
 23. Ekspertyzy drogowe dla Nadleśnictw
 24. Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne na potrzeby programu rolno środowiskowego dla Nadleśnictw Gdańsk, Wejherowo, Czersk, Srokowo, Nidzica, Różańsko, Susz
 25. Liczne opisy taksacyjne i mapy gospodarcze dla pojedynczych działek dla właścicieli prywatnych i jednostek samorządowych

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj