📄 Zasłużeni pracownicy


   Dyrektor         BULiGL Zastępca Dyrektora BULiGL Doradca Dyrektora BULiGL
 

 
  Janusz Dawidziuk    Adam Wasiak Stanisław Zajączkowski

📄 Zasłużeni pracownicy Oddziału w Gdyni


mgr inż. Jakub Sokołowski (1904-1965)
Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym SGGW w 1933 r. podejmuje pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie, następnie obejmuje stanowisko kierownika drużyny urządzania lasu w Białowieży.
W latach okupacji hitlerowskiej pracuje na Kielecczyźnie jako leśniczy i jednocześnie aktywnie działa w strukturach Armii Krajowej.
W 1945 r. mgr inż. Jakub Sokołowski podejmuje pracę w Oddziale Urządzania Gospodarstwa Leśnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, którym kierował od 1951 r. Z dniem 01.10.1956 r., po wyodrębnieniu się służby urządzeniowej w samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, mgr inż. Jakub Sokołowski zostaje pierwszym Dyrektorem Oddziału w Gdyni, którym kieruje aż do przedwczesnej śmierci w grudniu 1965 r.

 

inż. Edward Wójcik
Pracę zawodową rozpoczął w 1946 r. w ówczesnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie pracował na stanowiskach: pomocy technicznej, taksatora, kierownika referatu, kierownika drużyny u.l., inspektora i starszego inspektora u.l.
W 1956 r. podejmuje pracę w Biurze Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa Oddział w Łodzi na stanowisku inspektora produkcji, następnie awansuje na stanowisko głównego specjalisty ds. urządzania lasu, a od 1960 r. obejmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Oddziału. W marcu 1966 r. inż. Edward Wójcik zostaje Dyrektorem Oddziału w Gdyni, którym kieruje aż do października 1988 r., kiedy przechodzi na emeryturę.

 

mgr inż. Antoni Gromadzki
Absolwent  Wydziału Leśnego SGGW z 1963 r. W styczniu 1964 r. podejmuje pracę w BULiPL Oddział w Gdyni, w którym przepracował nieprzerwanie 45 lat. W latach 1964-1973 pracuje w drużynie u.l. kolejno na stanowiskach: taksatora, starszego taksatora i taksatora specjalisty.
Od kwietnia 1973 r. we współpracy z IBL rozpoczął tworzenie w Oddziale pracowni glebowo-siedliskowej, której został kierownikiem.
Po przejściu na emeryturę Dyrektora Wójcika, jego następcą, czyli trzecim w kolejności Dyrektorem Oddziału zostaje mgr inż. Antoni Gromadzki. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 01.10.1988 r., do 15.08.2008 r., kiedy przechodzi na emeryturę.

 

inż. Julian Puchalski (1906-1978)
Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym SGGW w 1932 r. podejmuje pracę w Stacji Oceny Nasion Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. W 1936 r. rozpoczyna pracę na stanowisku taksatora w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
W latach okupacji hitlerowskiej pracuje jako instruktor żywicowania w Janowie Lubelskim, a następnie jako adiunkt w Nadleśnictwie Zaklików, gdzie w 1944 r. awansuje na stanowisko nadleśniczego. W roku 1945 inż. Julian Puchalski zostaje przeniesiony do DLP w Toruniu, gdzie podejmuje pracę w urządzaniu lasu. W 1947 r. awansuje na stanowisko kierownika drużyny u.l., a w 1949 r. zostaje inspektorem u.l. W 1950 r. zostaje Kierownikiem Oddziału Urządzania Lasu.
Z dniem 01.10.1956 r., po wyodrębnieniu się służby urządzeniowej w samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, inż. Julian Puchalski zostaje pierwszym Dyrektorem Oddziału w Toruniu, którym kieruje do roku 1971, kiedy przechodzi na emeryturę. Zmarł w Toruniu w czerwcu 1978 r.

 

 

mgr inż. Adam Sytek (1925-1988)
Po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego w 1953 r. zatrudniony zostaje na stanowisku taksatora w Sekcji UL Koszalińskiego OLP w Szczecinku. Od stycznia 1957 r. pełnił obowiązki kierownika nowo utworzonego Oddziału BULiPL w Szczecinku. Od 1962 r. zostaje dyrektorem tegoż Oddziału.
W latach 1969 - 1977 piastuje stanowisko Dyrektora BULiGL.
Od 1977 r. aż do przedwczesnej śmierci w 1988 r. mgr inż. Adam Sytek zatrudniony był na stanowisku dyrektora Oddziału BULiGL w Toruniu.

 

 

 

 

 

BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj