Start - Gorzow

📄 BULiGL Oddział w Gorzowie Wielkopolskim


 

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp. prowadzi swoją działalność w zachodniej części kraju od wybrzeża Bałtyku do Puszczy Lubuskiej. Opracowuje operaty urządzenia lasu, dokumentację geodezyjną i mapy numeryczne. Przetwarza obrazy cyfrowe z wykorzystaniem technik teledetekcji i fotogrametrii, tworzy systemy informacji przestrzennej (SIP). Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dokumentacje do ich utworzenia oraz inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony przyrody w nadleśnictwach. Sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej.

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu urządzania lasu, sozologii, kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych. Wybrane produkty prezentujemy ponizej:

 • Mapa podziału administracyjnego RDLP:    otwórz plik
 • Opracowania dla jednorodnych przyrodniczo obszarów:    otwórz plik
 • Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:    otwórz plik
 • Atlas - mapa drzewostanów:    otwórz plik
 • Mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej:    otwórz plik
 • Szkicownik leśniczego:     otwórz plik
 • Atlas Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:    otwórz plik
 • Mapa podziału administracyjnego nadleśnictwa:    otwórz plik

Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę inżynierską dysponującą wiedzą w zakresie urządzania lasu, siedliskoznawstwa, fitosocjologii, gleboznawstwa, gospodarki leśnej, inżynierii środowiska oraz ochrony przyrody i środowiska.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia
Lokalizacja w
terenie - GPS
Pomiary odległości i wysokości –
dalmierz laserowy z wysokościomierzem
Ortofotomapa – korekta granic i zasób informacji

 

 

 

📄 Aktualości


 • Mapa Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka

Oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., włączając się w program edukacji leśnej skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, opracował „Mapę Zagospodarowania Rekreacyjnego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka”. Wydruki tychże map zostały przekazane do wszystkich izb edukacji leśnej w nadleśnictwach zlokalizowanych na terenie Puszczy Noteckiej, do Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie.  

 

 Oficjalne przekazanie mapy odbyło się w Nadleśnictwie Międzychód w obecności Zastępcy Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. Gospodarki Leśnej Krzysztofa Sieleckiego.

 

 


 • Przedziwna Puszcza Białowieska

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym "Przedziwna Puszcza Białowieska".

 

Jest to film przyrodniczy przedstawiający problematykę ochrony jednego z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce - Puszczy Białowieskiej. Zawiera wiedzę na temat stanu środowiska w puszczy, przedstawia dzieje tych terenów i rozważania na temat konsekwencji różnych decyzji ochronnych białowieskich ostępów.

Film dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 • Spotkanie z wilkami

Podczas prac terenowych, taksatorzy mają ciągłą styczność z przyrodą. Nieustannie są obserwatorami procesów zachodzących w naturze i spotykają zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Często pracownicy terenowi są świadkami pięknych zjawisk w lesie, których wielu ludzi nie ma okazji na co dzień widywać.

Jeden z naszych pracowników napotkał na jednej z leśnych dróg szczeniaki wilka. Niestety nagranie nie jest zbyt długie ponieważ przyszła mamuśka :0

 

📄 Ciekawe strony:


BDL    Serwisy mapowe

WISL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin Stary
ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
sekretariat@zarzad.buligl.pl
Telefon: 22-825-34-23
Faks: 22-825-83-99

Przedsiębiorstwo Państwowe
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
NIP: 525-000-78-85
REGON: 000121583
KRS: 0000012221

Bank Pekao SA
05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

Copyright © BULiGL 2009 - 2020 | Zaloguj