Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej jest wykonywanie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.
 

Etapy tworzenia planu urządzenia lasu >>

Plany urządzenia lasu Plany urządzenia lasu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. wykonało w trakcie III rewizji urządzania lasu plany dla: 29 nadleśnictw z terenu RDLP Szczecin i 1 nadleśnictwa z terenu RDLP Zielona Góra. W trwającej IV rewizji urządzania lasu wykonaliśmy do 2009 roku: 22 plany urządzenia lasu dla nadleśnictw z terenu RDLP Szczecin oraz 1 nadleśnictwa z terenu RDLP Zielona Góra.